Bližší košile než kabát. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když lidé mají sklon myslet spíše na sebe a vlastní zájmy než na potřeby druhých. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví ve často vyskytuje v transformované podobě s využitím komponent "košile" a "kabát". [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Košile je bližší než kabát. [Doklad 3]
Bližší je košile než kabát. [Doklad 4]

Záměna komponent#

Zástupná komponenta Slovní druh Komentář
např.
vždy
...
příslovce Přídavné komponenty modifikují platnost přísloví
je bližší košile než kabát. [Doklad 5]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se v textech často aktualizuje atributivními doplněními komponent "kabát" a "košile". [Doklad 6]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Proto jsou ještě rozpory ve mzdové oblasti a také definitivní podoba první části kolektivní smlouvy se rodila velice těžce. Pracujícím zachovává téměř všechny loňské výhody. Předseda odborového orgánu OKR Cyril Zapletal je přitom v nelehkém postavení. Je mu vyčítáno, že podle hesla "bližší košile než kabát" hodily odbory přes palubu právě postižené horníky a hornické důchodce, kteří se nemohou bránit. "Děláme všechno pro to, abychom ubránili stejné nároky hornických důchodců, jaké měli v uplynulých letech. Mladá fronta DNES, 16. 1. 1992

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
I státní úředník se řídí příslovím o košili a kabátu. Většina nemocnic je státních a rozhodují o nich ministerští úředníci. Přišli by o část moci, kdyby byly soukromé. Soukromé nemocnice stylem svého hospodaření ukazují, že přes sebelepší ministerské kontroly státních nemocnic lze hospodařit lépe a bez úředníků. Mladá fronta DNES, 4. 6. 1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Centrální byrokrati podle úsloví košile je bližší než kabát budou řešit své obtíže na úkor Moravy a Slezska. Lépe se zavírají školy a nemocnice, ruší železnice, omezují investice na Moravě než v Praze. 4. Stanovisko Moravské demokratické strany , za kterou kandiduji , ke krajskému zřízení je jednoznačné. Mladá fronta DNES, 14. 11. 1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Navíc při projednávání problému nikdo z úředníků nedokázal důvody investice do soukromé plochy vysvětlit. To se podařilo až zástupci vlastníků, který na jednání zastupitelů vystoupil. I díky tomu nakonec k dohodě došlo. Bližší je košile než kabát. Deníky Bohemia, 31. 12. 2004

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Oslovila mě parta mladých Hálkovců, kteří chtějí dělat divadlo a i lidi, kteří by se rádi členy spolku stali. Bohužel momentálně spolek jako takový nepracuje, protože polovina výboru pracuje u pana Tomana a jak se říká: Vždy je bližší košile než kabát. Ráda bych, aby Hálek byl znovu samostatným divadelním spolkem. eníky Bohemia, 18. 9. 2004

[Doklad 6] (Odstavec Typické užití v textu):
České rozhodnutí jasně se vyslovit proti ekonomickým sankcím zrcadlí dilema kandidátských zemí: sázet více na Evropskou unii, nebo podtrhovat transatlantické vazby? Poslední Kavanův počin ukazuje, že je nám bližší evropská košile než zámořský kabát. Poláci v tomto případě více taktizují. Nejsme však svědky zásadní roztržky s Polskem ani skrytého projevu nechuti k USA, jak občas tvrdí čeští euroatlantisté v čele s Michaelem Žantovským. Je to spíše další projev rozporného vztahu Evropy a Ameriky. Mladá fronta DNES, 7. 4. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="košile"]{0,5}[lemma="kabát"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«