[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Bližšia košeľa ako kabát. 


  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Egozentrismus |Egozentrismus Übungen_sk].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Jeder ist sich selbst der Nächste] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Každý si je sám najbližší."\\ /%
* Slovinsky: [Vsak je sam sebi najbližji. |Vsak je sam sebi najbližji] 
* Česky: [Bližší košile než kabát.| Bližší košile než kabát] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: Näher ist das Hemd als der Mantel.\\ /%
* Maďarsky: [Minden szentnek maga felé hajlik a keze. | Minden szentnek maga felé hajlik a keze] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Ruky všetkých svätých sa skláňajú k sebe."\\ /% 
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [bližšia|Search:skkombližšia] Lemma: [blízky|Search:sklemblízky]

* [košeľa|Search:skkomkošeľa] Lemma: [košeľa|Search:sklemkošeľa]

* [kabát|Search:skkomkabát] Lemma: [kabát|Search:sklemkabát]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie označuje [negatívnu ľudskú vlastnosť|Search:skbegnegatívnu00ľudskú00vlastnosť], ktorá je založená na [egoistickom uprednostňovaní|Search:skbegegoistickom00uprednostňovaní] [vlastných záujmov|Search:skbegvlastných00záujmov]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   
   Príslovie sa vyskytuje v textoch aj v transformovanej podobe, s využitím komponentov "košeľa" a "kabát". [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 13 | 13 ]
   \\
   Niekedy sa príslovie používa aj v priamom význame. [Doklad 12 | 12 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Bližšia je košeľa ako kabát. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Košeľa je bližšia ako kabát. [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Bližšia košeľa __než__ kabát. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 7 | 7 ]  
%% \\


%%(display:inline;) Košeľa je
%%tip-X 
||zástupný komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| napr. \\vždy\\predsa\\...| príslovka, častica | Prídavné komponenty modifikujú alebo zdôrazňujú platnosť príslovia /% bližšia ako kabát. [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 8 | 8 ] 
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [je|Search:skvkoje] Lemma: [byť|Search:skvlebyť]

* [než|Search:skvkonež] Lemma: [než|Search:skvlenež]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často aktualizuje atributívnymi doplneniami komponentov "kabát" a "košeľa". [Doklad 9 | 9 ] [Doklad 10 | 10 ] [Doklad 11 | 119 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Keď Mikuláš Dzurinda minulý týždeň voči tomuto zákonu predložil pätnásť výhrad a povedal jasné nie, tak zostali zaskočení. Zrazu je oheň na streche a slovenská koalícia čelí prvej važnej kríze. Otázka však znie: je tento zákon problémom Maďarska alebo Slovenska? Poradca premiéra pre zahraničnopolitické otázky Miroslav Wlachovský to povedal jasne: „Tento problém je predovšetkým maďarský problém a žiaden dokument prijatý medzi Maďarskom a Slovenskom nezasahoval do právneho systému druhej krajiny, až prišiel tento zákon.“ __Bližšia košeľa ako kabát__. Prečo potom tento zákon vlastne vznikol? Pre Orbána a jeho garnitúru mal predovšetkým symbolický význam. FIDESZ potreboval pred voľbami eliminovať nacionalistov a pritiahnuť ich voličov. To sa mu aj podarilo, ale za cenu vybičovanej atmosféry nenávisti a ostrej polarizácie spoločnosti. Hlavným cieľom tejto právnej normy bolo „prekonať traumu z Trianonu“, „zjednotiť maďarský národ ponad hranice“ a dosiahnuť stav, aby sa „Maďari na rodnej zemi cítili ako vo svojej vlasti“. %%tip-Zdroj Slovo 2002/49 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Lebo úspech - to by mal byť magnet na priťahovanie mecenášov. Žiaľ, v kulturistike a vo fitnes to akosi automaticky neplatí. Podpora od podnikateľov je aj tak zväčša na úrovni kamarátskych vzťahov. Ak niekto chce, tak pomôže, iného môžete prehovárať, koľko chcete. Niekedy je __košeľa bližšia ako kabát__, ale inokedy nie. Trebárs v televízii bežala reklama jednej východoslovenskej firmy, pričom protagonistka spotu nebola z tohto regiónu, hoci podľa výsledkov by si to košické niektoré dievčatá možno aj skôr zaslúžili. Hlavná vec, že prostriedky získala fitneska a máme ďaleko k tomu, aby sme si takéto veci závideli. Dnes získame solventného partnera my, zajtra iní ... %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2003/03 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia]): \\
%%quote
Avšak SDĽ zabrala aj po ďalší raz - pri voľbe do masmediálnych rád, keď iba vďaka prítomnosti jej poslancov boli v druhom kole zvolení dvaja zástupcovia Matice slovenskej. Možno by niekto mohol SDĽ vyčítať, že sa nechcela dohodnúť s inými opozičnými poslaneckými klubmi o vzájomnej podpore kandidátov tých klubov do Rady SRo, ktorí nebudú zvolení do Rady STV, proti takejto výčitke však svedčí slovenské __príslovie o košeli a kabáte __. A napokon, neurobili by ste to aj vy, keby ste uverili, že váš kandidát J. Nižňanský je pre koalíciu prijateľný, ako to počas rokovaní povedal T. Cabaj z HZDS? A že hlasovanie v prvom kole o takejto prijateľnosti kandidáta SDĽ pre koaličnú väčšinu nesvedčilo? Pre stranu, ktorá chce byť za každú cenu svojskou alternatívou, to nie je dôležité. Vieme, kto sa učí na vlastných chybách. Že sa však niekto nepoučí ani na tých istých vlastných chybách ... %%tip-Zdroj SME96/11, s. 4; /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Nemáme radi „tretiu republiku“, nikto už o nej nepovie dobrého slova. Módne je hodnotiť ju čo najhoršie. Samotné roztrpčenie a frustrácia prirodzene nie sú ničím prekvapujúcim ani odsúdeniahodným. Dôvodov na rozčarovanie, pobúrenie a hnev je dostatok. Názor, že vzhľadom na rozsah zmien sme si nepočínali najhoršie a že nie je ťažké poukázať na krajiny , ktorým sa transformácia nedarí, prestal byť argumentom a útechou. __Bližšia je košeľa ako kabát__ a symptómy porúch našej krajiny sú predmetom vlny kritiky, diagnóz a hľadania východísk. Táto vlna sa stretáva s istou železnou schémou , ktorá vysvetľuje všetko zlo . Konkrétne príčinou degenerácie politiky, ekonomických ťažkostí, roztrpčenia más, atmosféry plnej škandálov, korupcie, volebnej neúčasti a demoralizácii rozličných sfér je zlý spôsob zrodu „tretej republiky“. %%tip-Zdroj Slovo 2003/15 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Nemá síce papiere, ale práca sa dá zohnať aj bez nich, pretože niektorí z jeho kamarátov, vojnových zbehov, si prácu zohnali. Billy sa bude musieť vzdať svojho pohodlia. Predtým, než čakala dieťa, by takto nikdy nerozmýšľala. Ale teraz je to iné. A Zenia sa napokon bude musieť pobrať. Charis bola pre ňu učiteľkou, ale ak sa Zenia odmietla čokoľvek naučiť, to už je jej vec. Čo je veľa, to je veľa, počuje Charis hlas starej mamy. __Košeľa je bližšia ako kabát__, a krv nie je voda. Povie to najprv jednému a potom druhému. Zenia je prvá. Večerajú spolu zapekané fazuľky z konzervy a mrazený hrášok. Vtedy Charis nebola taká úzkostlivá, čo sa organických látok týka. Jednoducho nebol na to čas. Billy je znovu v meste. "Budem mať bábätko," vyhrkne nad broskyňovým kompótom z konzervy. Zenia sa necíti dotknutá, rozhodne nie tak, ako sa obávala Charis. Ale neodohrajú sa ani priania a gratulácie, či ženské objatie a pochopenie. %%tip-Zdroj Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt 1/2002 /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Zákon o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách, ako znie presný názov, síce prijala veľká väčšina maďarského parlamentu 19. júna 2001, svojou dikciou však patrí skôr do 19. ako do 21. storočia. Kto od víťazných socialistov čakal, že túto archaickú právnu normu zmietnu zo stola, sa veľmi mýlil. Ukázala sa totiž stará známa vec — skrátka __košeľa je vždy bližšia ako kabát__... Hoci Medgyessy, na rozdiel od Orbána, sa nikdy neusiloval vyvolávať nacionalistické vášne, v prípade krajanského zákona jednoducho nemohol povedať nie. Padlo by na neho a jeho stranu podozrenie, že nie sú „dostatočne národní“. Takýto „luxus“ si na maďarské pomery môže dovoliť iba menší koaličný partner socialistov — slobodní demokrati, ktorí aj predtým za novelu tohto zákona nehlasovali. %%tip-Zdroj Slovo 2002/49 /% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
A Roz to aj videla: matka bola šľachovitá, ako keby boli mäkké časti jej tela pozoškrabované, kosti priliehali k sebe čoraz tesnejšie a tesnejšie a viac a viac vystupovali na povrch. Mala dlhú tvár, hnedé prešedivené vlasy vzadu zopnuté a nosila zásteru. Hovorila málo a keď už niečo povedala, vyjadrovala sa v krátkych, hutných zhlukoch slov. "Čím menej rečí, tým viac skutkov," hovorievala. "Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Má rozumu ako sliepka zubov. __Bližšia košeľa než kabát.__ Vtáka poznáš po perí a človeka po reči. Istá ako smrť. Peniaze nerastú na stromoch. Tichá voda brehy myje. Malé džbány mávajú veľké uši." Hovorievala, že Roz má jazyk poriadne podrezaný a ešte aj na obidvoch koncoch zašpicatený. Mala hrubé ruky so zväčšenými kĺbmi, červenými od večného umývania a prania. "Pozri sa na moje ruky," hovorievala, ako keby jej ruky boli dôkazom niečoho. Zvyčajne mali byť dôkazom toho, že Roz by mala doma viac pomáhať. %%tip-Zdroj Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1. /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Ľadovce v horách severnej Škandinávie začali prekvitať, rozrastať sa do výšky aj do šírky a zjavili sa i tam, kde predtým neboli. Kto by hoc letmo prelistoval dejiny ľadových dôb, ľahko by sa mohol presvedčiť, čo ešte možno očakávať. Presnejšie: čo nás čaká, lebo to nás najväčšmi zaujímalo. __Košeľa je predsa len bližšia ako kabát.__ Sneh už dávno nepadal, ale nik sa mu už netešil. Aj tak ho už bolo priveľa i tu, na juhu Európy sa rozprestierala snehová prikrývka skoro po morské pobrežie. Na jeseň a v zime sa dalo očakávať ďalšie sneženie, ale tohto starého neprestajne pribúdalo. Akoby sa zem pod prikrývkou premieňala na sneh. Vlhkosť, ktorú cez deň vylučovali ľudia a rastliny, sa v noci v podobe inovate spúšťala na povrch snehu. %%tip-Zdroj Koš, Erich: Sneh a ľad. Bratislava: Tatran 1981. 181 s. Preklad: Jarmila Samcová. /% 
/%
 \\

[Doklad 9 | #9 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
 Václav Klaus označil žurnalistov za nepriateľov ľudu číslo jeden a český PEN - klub nehorázny výrok predsedu vlády ticho prehltol. V západných štátoch zasa prevládali pseudoaktivity proti americkým raketám v Nemecku, za mier v Guatemale či Nicarague. Členovia PEN - klubov sa v uplynulých troch rokoch nezmohli čo len na rezolúciu proti vojne v krajine, kam donedávna cestovali na dovolenku. Američanom je údajne __bližšia kubánska košeľa ako európsky kabát__. Národný PEN - klub USA zabezpečil pre kubánskych autorov papier, počítače a písacie stroje. %%tip-Zdroj SME94/11; s. 5 /% 
/%
 \\

[Doklad 10 | #10 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Desaťročia prekvitajúca demagógia o „agresívnom útočnom pakte“ zanechala v ľuďoch hlbšie korene, ako sme si po novembri 1989 pripúšťali. Všetky súčasné rozprávky o nevýhodách členstva v NATO sú jej dôsledkom. Vôbec neprekvapuje, že ich živia vládne strany, hlásajúce potrebu referenda o tejto otázke. Práve ony totiž združujú ľudí so zakoreneným totalitným myslením, ktorým __je ruská košeľa oveľa bližšia ako západný demokratický kabát__. Akosi však stále zabúdajú na to, čo svojim voličom sľubovali pred voľbami. Zrejme išlo iba o bonmoty — ako v drvivej väčšine predvolebných sľubov. Príčina je jasná — bolo by potrebné prijať určité pravidlá hry, a to je súčasným mocipánom proti srsti. Jednoduchšie je strašiť ľudí rozmiestnením jadrových zbraní na našom území v prípade nášho prijatia do aliancie. Skúsenosti s dlhoročnou „bratskou“ pomocou sú dobrým predpokladom úspechu podobných kampaní. %%tip-Zdroj Profit 1997/01 /% 
/%
 \\

[Doklad 11 | #11 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Premiér na to oželel pol druha milióna z vlastnej rezervy. Niekto sa vie za štedrosť odvďačiť, iný nie. Starosta Rozhanoviec, tiež sedí v kresle za SDKÚ, presadil v zastupiteľstve čestné občianstvo pre Dzurindu. Už v susedných dedinách, kde vládnu opozičníci, sa však na to dívajú krivým okom. Vraj šéf vlády obdarúva spolustraníkov na účet daňovníkov. Skrátka, všetkým nevyhovieš. __Stranícka košeľa je bližšia ako štátny kabát.__ Toto pravidlo zrejme platí aj pri rozdeľovaní peňazí z rezervy predsedu vlády. Premiérove dotácie idú väčšinou do obcí, ktoré majú starostov za vládne strany, najmä za SDKÚ. Vlani tak dostali státisíce, ba až milióny korún. Do mesta Vráble vlani smerovali až štyri dotácie. Najväčšia, 700-tisícová, na plynofikáciu telocvične, ďalšia, 200-tisícová, na výstavbu chodníkov k rímskokatolíckemu kostolu. Primátorom Vrábeľ je Tibor Tóth, zvolený za SDKÚ.  %%tip-Zdroj www.tkkbs.sk 05/08 /% 
/%
 \\   
-----
 
[Doklad 12 | #12 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
 Hovorí sa: __bližšia košeľa ako kabát__. Skutočne, pokiaľ niečo omína začínajúceho gentlemana na krku, tak je to v prvom rade košeľa. Dovoľte niekoľko dobre mienených rád na túto tému. Výber správnej košele sú tovaroznalecké radovánky. Veľmi dôležitým atribútom košele je materiál. Prvým rozumným materiálom, ktorý nám napadne, je bavlna. Nenechajme sa však zmiasť - existuje niekoľko druhov bavlny, ktoré sa svojimi vlastnosťami (a aj cenou) pomerne výrazne odlišujú. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=2723; Rukoväť gentlemana /% 
/%
 \\

[Doklad 13 | #13 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia]): \\
%%quote
 Podpora krajín socialistického tábora bola jednoznačná, tým pádom i podpora krajín tzv. tretieho sveta, teda Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Silný impulz Samaranchovej kandidatúre dodal i Francúzsky olympijský výbor, Francúzi cítili šancu konečne pristrihnúť krídla anglosaskej nadvláde v MOV a riadili sa heslom __bližšej košele ako vzdialenejšieho kabátu__. Španielovi dôverovali viac ... Nová metla začala okamžite zametať. Zdalo sa síce, že Samaranch situáciu, ktorú mu pripravili politici nezvládne, stal sa však opak. Španiel totiž dokázal preplávať tradične doslova zamínovanými vodami bojkotov OH %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/07 /% 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="lošeľa"][[]{0,5}[[]* [[lemma="kabát"]__ \\
   
%%
 
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]