[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Gottes Mühlen mahlen langsam. | Gottes Mühlen mahlen langsam] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Boží mlýny melou pomalu.
* Slovensky: [Božie mlyny melú pomaly. | Božie mlyny melú pomaly]
* Slovinsky: [Božji mlini meljejo počasi. | Božji mlini meljejo počasi] 
* Maďarsky: [Isten malmai lassan őrölnek. | Isten malmai lassan őrölnek]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [boží] Lemma: [boží]

* [mlýny] Lemma: [mlýny]

* [melou] Lemma: [mlít]

* [pomalu] Lemma: [pomalu]

* [jistě] Lemma: [jistě]
%%

     
!!!Význam(y)
Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že každý musí jednou pykat za [špatné skutky], i když se někdy zdá, že trvá příliš dlouho, než se [spravedlnosti] prosadí. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   
    
%%collapsebox-closed

!!!Zvláštnosti užití
Přísloví se objevuje v aktualizovaném kontextu
X [Doklad 2 | 2 ]   \\    
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty 


%%(display:inline;) Boží mlýny melou. [Doklad 3 | 3 ] \\
Boží mlýny mlely pomalu.
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) %%tip-X např. Mlýny ministerstva (Přívlastek) \\ /% sice pomalu, ale melou. [Doklad 4 | 4 ]  
%% \\/%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [ministerstva] Lemma: [ministerstvo]

%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví slouží jako podpůrný argument při komplexní argumentaci. [Doklad 5 | 5 ] 

%%
    
%%collapsebox
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Zůstává rozum stát nad tím, proč před skutečným soudem neskončil kambodžský "bratr č. 1" Pol Pot, který dosáhl zrůdného rekordu účinnosti při vyvražďování vlastního obyvatelstva. Možná je Pinochetovo zatčení příslovečnou první vlaštovkou, připomínající, že opět platí rčení "__Boží mlýny melou pomalu, ale jistě__". Abychom však mohli být o něčem takovém skutečně přesvědčeni, musel by být potrestán někdo jiný než Pinochet, někdo, jehož zatčení bude "politicky" podstatně riskantnější než zadržení starého nemocného muže. Koneckonců počet obětí jiných jihoamerických diktátorů byl ještě vyšší. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 248/1998/% 
% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Možná je Pinochetovo zatčení příslovečnou první vlaštovkou, připomínající, že opět platí rčení __"Boží mlýny melou pomalu, ale jistě__". Abychom však mohli být o něčem takovém skutečně přesvědčeni, musel by být potrestán někdo jiný než Pinochet, někdo, jehož zatčení bude "politicky" podstatně riskantnější než zadržení starého nemocného muže.%%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 248/1998/% 
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Je příjemné vědět, že oceňují mou práci, v níž mám povinnost předvídat minimálně tři týdny dopředu, co příjde. A už nyní vím, že to nebude žádná legrace . __Boží mlýny melou!__" Nejoblíbenější moderátor zpravodajských relací Martin Severa: "Zažívám pocit zděšení z tak velké přízně. Tato cena samozřejmě velice zavazuje.%%tip-Zdroj Blesk, 9. 2. 1998/% 
/%

[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Moji povznesenou náladu, že __mlýny ministerstva melou sice pomalu, ale melou__, zchladila studená sprcha, sotva mi podplukovník Stehlík sdělil, že má na základě dopisu poslance Grosse (o mém dopise nevěděl nic) pro ministra vnitra co nejrychleji vyšetřit, kdo byla ona osoba, která mě o obsahu mého svazku informovala.%%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 188/1998/% 
/%
-----

[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
Klaus vysvětluje případným voličům, že ODS není tou stranou, která vyvolala volby. „Ale nebojíme se. __Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě__,“ říká triumfálně. Šéf ODS dostává od jedné z účastnic mítinku rudou růž. Je očividně potěšen. Usmívá se. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 127/1998/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="mlýny"][]{0,2}[[lemma="mlít"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]