Chce to ešte maličkosť.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie hodnotí situáciu, keď k úspešnému zavŕšeniu niečoho chýbajú ešte niektoré detaily. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Prvá časť príslovia ma veľkú variabilitu, napr.: Chce to..., Treba už len ..., je potrebaná, Chýba už len ..., atď. [Doklad 1] [Doklad 3] [Doklad 5] [Doklad 7]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Chýba len maličkosť. potenciálny komentár
[Doklad 5] Je potrebná už len maličkosť. [Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Dá sa tam nájsť celá pravda o barbarskej generácii: hlboko otvorené oči A. Turana, kúzla reči J. Litváka, srdce vždy hovoriace áno K. Zbruža či brány v kvetoch R. Bielika. Napriek tomu, nikdy nemožno zažiť celú pravdu len prostredníctvom textov. O členoch barbarskej generácie to platí dvojnásobne. Celá pravda je ukrytá v ich živote. Ak sa ich čo len dotknete, možno zistíte, že tá vaša prechádzka po zemskom povrchu je len nudný príbeh s opakujúcimi sa filmovými políčkami. Pravda, chce to maličkosť: široko otvorené oči a vnútornú frekvenciu na správnej vlnovej dĺžke... SME98/11

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
A ten, ktorý tento úkon nariadil, sa navyše skryl za osoby povinné jeho rozkaz vykonať. V kauze Technopol však vládna moc a jej prevodové páky strieľajú od začiatku spoza buka... Po vyše roku a pol sme sa nedávno dozvedeli, že postoj HZDS v kauze petičných hárkov DU bol deklarovaný hlasovaním o uznaní výsledkov volieb v parlamente - teda už 3. novembra 1994. Podľa predstaviteľov HZDS sa teda vlastne nič nestalo. Ostáva vyriešiť už len maličkosť: existovala parlamentná komisia, ktorá skúmala právoplatnosť zvolenia poslancov DU. Komisia prevzala petičné hárky, urobila si ich kópie a začala pracovať. Medzičasom prebehlo plošné preverovanie občanov, ktorí podpísali petičné hárky DU. Spustilo sa na základe podnetu, ktorý však napádal pravosť petičných hárkov, oprávňujúcich vznik DU a jej registráciu. SME96/06


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
O podivných transakciách, ktoré sa uskutočňovali v IRB, svedčí aj 100 - stranový materiál, ktorý NBS spracovala a poskytla polícii na ďalšie šetrenie. Zrejme sa niekedy, keď polícia preverí tento materiál, aj dozvieme, ako a kam plynuli nekryté úvery. Vladimír Masár sa optimisticky pozeral na prípadné vrátenie finančných prostriedkov, ktoré NBS štedro dodávalo do IRB na zebezpečenie likvidity. Predpokladá to len maličkosť, a to, že zdroje NBS budú v IRB nahradené inými zdrojmi, čo súvisí aj s obnovením dôveryhodnosti banky. To bude asi najväčší problém, pretože jediní známi veľkí investori, ktorí prejavili záujem o vstup do IRB, sú už spomenutá Slovenská poisťovňa a Slovenská sporiteľňa. V nich je majoritným akcionárom Fond národného majetku SR, ktorý je jedným z akcionárov aj v IRB. Súčasní akcionári však veľkú dôveru nevzbudzujú. Nehľadiac na peniaze Môžu výsledky rakúskych expertov zadržať spustenie prvého bloku EMO ? Profit 1998/05

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Vzťah medzi fyzickými a právnickými osobami mal fungovať v dokonalé symbióze: firma postaví, občan si kúpi. Prostriedky zo ŠFRB dostane žiadateľ až na základe konkrétnych dokladov o konkrétnej stavbe. To znamená, že občan musí najskôr nájsť firmu, ktorá byty stavia. Potom, väčšinou prostredníctvom realitných kancelárií, uzavrie zmluvu o kúpe vysnívaného vlastného bytu. Chýba už len maličkosť — zaplatiť ho. Ceny bytov idú síce do miliónov, ale keď si môžete zo ŠFRB zobrať úver až 650 tisíc, nevyzerá to tak tragicky — veď rodina doloží. Tu ale rozprávka o starostlivom tatkovi končí. Súkolie prevodového mechanizmu začína škrípať. Na každý objekt totiž môže byť poskytnutý iba jeden úver. Ak bola firma rýchlejšia, vybrala si ho ona. Občan nedostane nič, pretože on už na úver nemá nárok. Profit 1997/12


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Po postupe futbalovej reprezentácie do 21 rokov do osemčlenného posledného zvonenia o olympiádu v Sydney zavetrili funkcionári SFZ svoju šancu. Bez racionálnych úvah, či na to máme, poslali prihlášku na usporiadanie záverečného turnaja ( ktorý bol zároveň aj ME ). Taliani vedomí si svojej sily sa radi stiahli akože "v náš prospech". Účasť bola krajine pod Tatrami priklepnutá - veď nikto iný neprejavil záujem. Potombola potrebná už len maličkosť - získať potrebné milióny zo štátnej pokladne, na čo si prezident zväzu František Laurinec a spol. našli tútora vo vicepremiérovi Ľ. Fogašovi. Profit 2000/11

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

V šesťdesiatych rokoch prepuklo v krajinách, ktoré sme volali Západ, ale najmä v Amerike, hnutie hippies, ktoré so sebou prinieslo kvetiny, východné filozofie, mierové hnutie, drogy, život v komúnach, voľný sex, grínpisákov a dokonca aj marxizmus. All You Need Is Love bolo krásne heslo, ktoré znelo pre zástupy adolescentov ako recept na všetko. Vo všeobecnom nadšení, čiastočne zahmlenom marihuanou a LSD sa akosi pozabudlo na to, že na úspešnú realizáciu tohto hesla treba len maličkosť, aby sa ním riadil každý. Všetko by bolo v poriadku, keby tento záchvat ostal len záchvatom pubertiakov či výrazom ich vzdoru voči rodičom. Veľa kvetinových detí sa však dostalo do riadiacich pozícií a stále si myslia, že svet zachránia idealistickou láskou a snívaním o dokonalej sociálnej spravodlivosti. Samozrejme, že sú pre to ochotní urobiť čokoľvek, okrem zrieknutia sa pohodlného života v najprehnitejšej a najbarbarskejšej krajine na svete, USA. Nikto z nich nejde šíriť myšlienky lásky a spravodlivosti do Sýrie alebo Severnej Kórey. SME 2003/04

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="chce"] []* [lemma="to"] []* [lemma="maličkosť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«