||Číslo  || Mají se učící naučit německo-slovinská přísloví, která vyjadřují následující aspekty? || Jazyk úlohy a cvičení || Úlohy a cvičení k významovému okruhu
|1b| Zdůraznění podobnosti na základě příbuznosti, příslušnosti ke skupině nebo unifikace | Slovinština | [Podobnost  (Ähnlichkeit)|Ähnlichkeit Übungen_de_si]
|2b| Soustředění se na vlastní osobu z egoizmu, smysluplných ambicí, přehnaného pocitu sebehodnocení nebo náhrady | Slovinština | [Egozentrismus (Egocentrizem)|Egozentrismus Übungen_de_si]
|4b| Dosažení, udržení nebo poškození tělesného a/nebo také duševního zdraví | Slovinština | [Gesundheit (Zdravje)|Gesundheit Übungen_de_si]
|10b| Učení jako celoživotní, náročný proces, který by měl začít co nejdříve, aby byl úspěšný | Slovinština | [Lernen (Učenje)|Lernen Übungen_de_si]
|12b| Normy chování a jiné normy a závazky jako míra a omezení pro vlastní jednání | Slovinština | [Pflichten-Standards (Obveznosti-standardi)|Pflichten-Standards Übungen_de_si]