||Číslo  || Mají se učící naučit česká přísloví, která vyjadřují následující aspekty? || Jazyk úloh a cvičení || Úlohy a cvičení k významovému okruhu
|3b| Koncentrace stejných nebo doplňujících se elementů s pozitivními nebo negativními důsledky nebo shoda v charakteru nebo v jiném jevu  | Čeština |[Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje) | Gemeinsamkeiten Übungen_cz]
|7b| Síla a stabilita naděje, ale také zdrženlivost při očekáváních | Čeština |[Hoffnung (Naděje) | Hoffnung Übungen_cz]
|11b| Stálost, pomíjivost a podoby lásky v životě | Čeština |[Liebe (Láska)| Liebe Übungen_cz|Liebe Übungen_cz]
|15b| Dominance a projevy pravdy a potrestání lži | Čeština |[Wahrheit (Pravda)| Wahrheit Übungen_cz]