||Št.  || Ali se naj učenci učijo češke pregovore, ki izražajo naslednje? || Jezik nalog in vaj || Naloge in vaje k pomenskemu sklopu
|3| Zbiranje enakih ali dopolnjujočih se enot s pozitivnimi ali negativnimi posledicami ali poenotenje v značaju ali po zunanjosti | Češčina | [Skupne značilnosti|Gemeinsamkeiten Übungen_cz]
|7| Moč in vztrajnost upanja ali zadržki pri pričakovanjih  | Češčina | [Upanje|Hoffnung Übungen_cz]
|11| Trajnost, minljivost in pojavne oblike ljubezni v življenju  | Češčina | [Ljubezen|Liebe Übungen_cz]
|15| Prevlada in pojavne oblike resnice ter kaznovanje laži  | Češčina | [Resnica|Wahrheit Übungen_cz]%%\\