!!Kontrolní seznamy 
pro učitele (zprostředkovatele) a autory pro plánované učení se příslovím.

Pomocí uvedených kontrolních seznamů lze vyučovací proces pro určitá přísloví plánovst. Popis umožňuje uvědomělou volbu určitých významových okruhů. Kontrolní seznamy jsou rozděleny podle jazyků, dvojjazyčnosti nebo vícejazyčnosti.\\

!Kontrolní seznam k významovým okruhům (příslovím) v němčině\\

%%slimbox-question [Kontrolní seznam německy]%%\\
\\


!Kontrolní seznam k významovým okruhům (příslovím) ve slovenštině\\

%%slimbox-question [Kontrolní seznam slovensky]%%\\
\\

!Kontrolní seznam ke významovým okruhům (příslovím) ve slovinštině\\

%%slimbox-question [Kontrolní seznam slovinsky]%%\\
\\

!Kontrolní seznam k významovým okruhům (příslovím) v češtině\\

%%slimbox-question [Kontrolní seznam česky]%%\\
\\

!Kontrolní seznam k významovým okruhům (příslovím) v maďarštině\\

%%slimbox-question [Kontrolní seznam maďarsky]%%\\
\\

!Kontrolní seznam k dvoujazyčným významovým okruhům (příslovím)\\
%%slimbox-question [Kontrolní seznam slovensko-německy]%%\\


%%slimbox-question [Kontrolní seznam slovinsko-německy]%%\\


%%slimbox-question [Kontrolní seznam česko-německy]%%\\


%%slimbox-question [Kontrolní seznam maďarsko-německy]%%\\!Kontrolní seznam k vícejazyčným významovým okruhům (příslovím)\\

%%slimbox-question [Kontrolní seznam vícejazyčné]%%\\