!!Kontrolné zoznamy
pre učiteľov (sprostredkovateľov) a autorov k plánovaniu učenia prísloví

Pomocou uvedených kontrolných zoznamov možno naplánovať učebný proces k určitým prísloviam. Opisy umožňujú uvedomelý výber istých významových okruhov. Kontrolné zoznamy sú rozdelené podľa jednotlivých jazykov, dvojjazyčnosti a viacjazyčnosti.\\

!Kontrolný zoznam k významovým okruhom (prísloviam) v nemčine\\

%%slimbox-question [Kontrolný zoznam nemecky]%%\\
\\


!Kontrolný zoznam k významovým okruhom (prísloviam) v slovenčine\\

%%slimbox-question [Kontrolný zoznam slovensky]%%\\
\\

!Kontrolný zoznam k významovým okruhom (prísloviam) v slovinčine\\

%%slimbox-question [Kontrolný zoznam slovinsky]%%\\
\\

!Kontrolný zoznam k významovým okruhom (prísloviam) v češtine\\

%%slimbox-question [Kontrolný zoznam česky]%%\\
\\

!Kontrolný zoznam k významovým okruhom (prísloviam) v maďarčine\\

%%slimbox-question [Kontrolný zoznam maďarsky]%%\\
\\

!Kontrolný zoznam k dvojjazyčným významovým okruhom (prísloviam)\\
%%slimbox-question [Kontrolný zoznam slovensko-nemecky]%%\\


%%slimbox-question [Kontrolný zoznam slovinsko-nemecky]%%\\


%%slimbox-question [Kontrolný zoznam česko-nemecky]%%\\


%%slimbox-question [Kontrolný zoznam maďarsko-nemecky]%%\\!Kontrolný zoznam k viacjazyčným významovým okruhom (prísloviam)\\

%%slimbox-question [Kontrolný zoznam viacjazyčne]%%\\