Co tě nezabije, to tě posílí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že člověk je po překonání překážek a těžkých životních situací silnější, než byl předtím. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Co mě nezabije, to mě/nás posílí. [Doklad 2] [Doklad 3]

Záměna komponent#

Komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktorem "podle hesla", "filozofie" apod. [Doklad 1][Doklad 2] [Doklad 3] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Neosvědčila se přílišná shovívavost k zákazníkům: "Mám mezi obchodními partnery tři miliony pohledávek, z většiny těch peněz už nic neuvidím. "Ale špatné zkušenosti Jindřich Babarík dokáže zúročit přesně podle hesla "co tě nezabije, to tě posílí". BAEL má dnes s šesti pracovníky osmimilionový roční obrat. Loni vydělal půldruhého milionu, letos čeká obdobný zisk. Mladá fronta DNES, 23. 11. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Jestliže vám někteří chovatelé řeknou, že v podobném zařízení by jejich zvíře přišlo o rozum, hovoří z nich závist. Je možné, že si při tomto dobrodružství vaše Minda skutečně sáhne až na dno svých psychických sil. Podle zásady "co mě nezabije, to mě posílí" však z tunelu vyjde mravně zocelené zvíře, které už na světě sotva co překvapí. Tunel se skládá z libovolného počtu sestavitelných dílů o délce cca 60 cm a ceně kolem 2000 Kč. Mladá fronta DNES, 19. 12. 1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Poté, co preference US, jejímž východočeským lídrem je Ivan Pilip, před pár měsíci vzlétly jako raketa, pouhé týdny před volbami klesají. Naopak na ODS jako by zafungovalo rčení: co nás nezabije, to nás posílí. Po karambolu s financováním strany a vzniku US se ODS rozhodla vsadit na komunální politiky, protože ti jí zůstali nejvěrnější. A ve východočeském kraji se právě věrnost příznivců jeví jako největší síla strany. Právo, 6. 6. 1998

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

Já v chlapech fandím Slavii, chodím na každý zápas. Ženy jsou pro sumó "nečisté", přesto zápasí Tvrdou šikanou, kdy teče krev a zápasník sumó se k lepším výkonům probíjí životní filozofií "co tě nezabije, to tě posílí", procházejí v Japonsku i ženy. Svět sumó však tělnaté zápasnice nepřijímá s otevřenou náručí, je to spíše úlitba tomu, aby se sport dostal na olympiádu. Lidové noviny, 5. 2. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="co"]{0,2}[word="nezabije"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«