[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Csalánba nem üt a ménkű.
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Unkraut vergeht nicht. | Unkraut vergeht nicht] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A gyom nem pusztul el."\\ /% 
* Szlovén: [Kopriva ne pozebe. |Kopriva ne pozebe] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A csalán nem pusztul el."\\ /% 
* Szlovák: [Zlá zelina nevyhynie. | Zlá zelina nevyhynie] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A rossz, hitvány növény nem pusztul el."\\ /% 
* Cseh: [Mráz kopřivu nespálí. | Mráz kopřivu nespálí] %%tip-Kommentár Szó szerint: "A fagy nem tudja elégetni a csalánt."\\ /% 


%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [csalánba|Search:hukomcsalánba] Lemma: [csalán|Search:hulemcsalán]

* [nem|Search:hukomnem] Lemma: [nem|Search:hulemnem]

* [üt|Search:hukomüt] Lemma: [üt|Search:hulemüt]

* [ménkű|Search:hukomménkű] Lemma: [ménkű|Search:hulemménkű]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy hogy jó tartású, sokat próbált (ritkábban: hitvány) emberrel nem szokott nagy szerencsétlenség történni, nem kell őt félteni. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ]  %%tip-Kommentár A magyarban - legalábbis írott szövegekben - nem túl gyakori.\\ /% \\    \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata.    \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok

%%(display:inline;) Csalánba nem üt a mennykő. [Példa 2 | 2 ] %%tip-Kommentár A különbség csupán a aban áll, hogy a régies __ménkű__ komponenst a ma is motivált, érthető __mennykő__ váltja fel a kifejezésben. Ennek ellenére a szokásosabb változat a régies forma.\\ /% 
%% \\

%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Csalánba nem üt a ménkű#Sprichwort]): \\
%%quote
 „__Csalánba nem üt a ménkű__” – üzente kórházi ágyáról tavaly májusban Boross Péter, aki azért került oda, mert bordáját törte, amikor az őt az esztergomi Mindszenty-emlékünnepségre „sietősen” szállító hivatali Mercedes Dömös közelében árokba borult. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1994/03/19., 87-89 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Csalánba nem üt a ménkű#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Lassan gyűlnek a kairói járat utasai, egy óra múlva felszállnak. Feszültség vibrál a levegőben. Egy emberként állítják, az egy nappal korábbi terrorakció miatt nem aggódnak. […] A beszélgetést el-elkezdi valaki, mindegy miről, csak ne arra kell-jen gondolni. Elhangzik: __csalánba nem csap a mennykő_, valamint, hogy kétszer ugyanoda sem. %%tip-Forrás Népszabadság 1997/11/19., 2/% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]