[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Cvik robí majstra.

  
  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Kompetenz-Beherrschung | Kompetenz-Beherrschung Übungen]
 und [Lernen | Lernen Übungen].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Übung macht den Meister] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Vaja dela mojstra.] 
* Česky: [ Cvičení dělá mistra.| Cvičení dělá mistra]
* Maďarsky: [Gyakorlat teszi a mestert. | Gyakorlat teszi a mestert]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [cvik|Search:skkomcvik] Lemma: [cvik|Search:sklemcvik]

* [robí|Search:skkomrobí] Lemma: [robiť|Search:sklemrobiť]

* [majstra|Search:skkommajstra] Lemma: [majster|Search:sklemmajster]
%%

     
!!!Význam(y)
  
Príslovie vyjadruje zásadu, že len [neustálym cvičením|Search:skbegneustálym00cvičením] môže človek [nadobudnúť majstrovstvo|Search:skbegnadobudnúť00majstrovstvo] vo svojej práci. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   V prísloví sa niekedy aktualizuje komponent "cvik". [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Cvik robí vojaka. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [vojaka|Search:skvkovojaka] Lemma: [vojak|Search:skvlevojak]

* [cvičenie|Search:skvkocvičenie] Lemma: [cvičenie|Search:skvlecvičenie]

* [opakovanie|Search:skvkoopakovanie] Lemma: [opakovanie|Search:skvleopakovanie]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Argentínsky trh vytváral v tom čase päť percent z celkových tržieb firmy. A akoby to nestačilo, o niekoľko mesiacov neskôr sa situácia zopakovala v Brazílii. A. Jungová a jej „ pravá ruka “, šéfka operácií Susan J. Kropfová ( 52 ), čelili už nejednej medzinárodnej a menovej kríze od ich nástupu v roku 1999. „Neexistoval ani jeden pokojný štvrťrok,“ hovorí A. Jungová. Ale __cvik robí majstra__. Svoju kvalitu manažérky Avonu dokázala nielen počas juhoamerickej krízy, ktorú nakoniec prekonali, ale počas celého minulého roka. Výsledkom bolo, že cena akcií Avonu sa zvýšila o 19 percent, zatiaľ čo priemerná hodnota akciového indexu z odvetvia osobnej spotreby klesla o dve percentá. A. Jungová zmodernizovala produktový rad a pre novú reklamnú kampaň získala tenisové hviezdne sestry Venus a Serenu Williamsové a jej kolegyňa S. Kropfová sa pustila do zefektívňovania chodu firmy. %%tip-Zdroj Profit 2003/2 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Vytvoril ju Feidov a Myrónov mladší súčasník Polykleitos z Argu, “majster monumentálnej harmónie“ a “tvorca ideálu atletickej krásy“. Tento rodák zo Siykónu pracoval v Argu a krátko aj v Athénach; narodil sa roku 480 pred n. l., ale kde a kedy zomrel, nevieme. Preslávil sa nielen ako sochár, ale aj ako autor prvej knihy o sochárstve zvanej Kánon, čiže “ Zákon“, v ktorej vysvetlil proporcie ľudského tela a vyslovil mnohé cenné poučky (platné aj pre nesochárov, napríklad __“disciplína robí majstra“__). Máme správy o viac ako dvadsiatich jeho sochách ; zachovalo sa ich šesť, a to tiež iba v kópiách. %%tip-Zdroj Zamarovský, Vojtech: Vzkriesenie Olympie. Bratislava: Perfekt 2001 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov | Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
 Odborníci nazývajú chronický kŕč prstov horných končatín fokálnou dystóniou. Jej príčinou sú medzery v spojeniach medzi nervovými bunkami v senzoricko - motorickom areáli ľudského mozgu. V súvislosti s tým dochádza k splynutiu centier na riadenie pohybov dvoch susedných prstov. “Fokálna dystónia je to najhoršie, čo sa môže profesionálnemu hudobníkovi stať, “tvrdí nemecký neurológ Eckart Altenmüller. Podľa neho je hra na hudobnom nástroji vrcholným výkonom ľudskej ruky. Altenmüller je autorom knihy Ruka - nástroj ducha, v ktorej odhaľuje pozadie nadpriemerného hudobného nadania. __“Cvičenie robí majstra,“__ tak znie záver neurológa, ktorý za mladi dlhé roky hrával na flaute. Lisztova sonáta h mol vyžaduje nesmiernu dynamiku a akrobatický prstoklad, čo pre klaviristu znamená tisícky hodín usilovného cvičenia, ak nechce na koncerte zostať v hanbe. Niektorí hudobníci cvičia až 16 hodín denne a dávajú poriadne zabrať 39 svalom v ruke. Nemecký neurológ zistil, že hudobníci majú desaťkrát rýchlejšie a presnejšie prsty a ruky než ostatní ľudia. “Klavírny virtuóz Vladimír Horovitz striedavo udieral do klávesníc ukazovákom a prostredníkom trinásťkrát za sekundu. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/01 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
“Náš pán, to je naozaj pán. Vie rozkázať i urobiť. Pozrite, aký kostol postavil! Už začína budovať aj dom pre nitrianskych biskupov. Nebude hocaký, ale z kameňa. Keď ho dohotovia, bude čo obdivovať. A pozrite sa, akú má družinu! Rytier Gerprecht povedal, že z tých chlapov vycepuje najlepších vojakov v krajine.“ “Ej, cepuje ich, cepuje, ako sedliak žito,“ škodoradostne sa zasmial ktorýsi z chlapov. Prvý sa nedal: __“Cvik robí vojaka!“__ Chválil ďalej: “Kancelár má rozum ako britva. Kráľ sa nezaobíde bez neho. Posiela ho všade, kde treba niečo vyjednávať. Veru, nitrianskemu biskupovi sa nevyrovná nik v krajine.“ “Nechvastaj sa!“ zastavoval ktosi vychvaľovača. “Viching sa nemôže ani porovnať s naším arcibiskupom. To je kňaz, ako sa patrí. Nezháňa vojakov ani sa nevyťahuje nad druhých. “ Podľa hlasu Pavol poznal, že Metoda sa zastáva kočiš Kvaka. %%tip-Zdroj Masár-Tatranský, Albert: Rozlet a pád Veľkej Moravy III. /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
V budúcnosti uvažujeme o zriadení laboratórnej sladovne, ktorá by vytvorila tiež veľké možnosti realizácie našich dvoch fakúlt nielen v pedagogickej, ale aj vo vedeckovýskumnej činnosti a v pomoci praxi. Opäť to však celé bude o našich finančných možnostiach. Ako žene nedá mi neopýtať sa, ako chutí "doma" uvarené pivo ? - Pravdu povediac, to prvé veru veľmi nechutilo. Pri tejto várke sme ešte "vychytávali" rôzne technické chybičky, takže sa to logicky odrazilo aj na kvalite vyrobeného piva. Ale keďže __opakovanie robí majstra__, už je všetko v poriadku. Viete, nechceme sa sami chváliť, aj keď sme už, pravdupovediac, aj v tejto oblasti skutočná špička. %%tip-Zdroj Poľnohospodár 2006/18 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="cvik"] [[]* [[word="robí"]__ \\
   
%%
   
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]