Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Unter der Oberfläche.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje názor, že darovaná vec sa nemá posudzovať kriticky. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

V textoch často fungujú verbálne deriváty príslovia pozerať darovanému koňovi na zuby. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Darovanému koňovi sa na zuby nepozerá. [Doklad 4] [Doklad 5]

Zámena komponentov#

Darovanému koňovi na kopytá nehľaď. Wörtl. Geschenktem Pferd schaue nicht auf die Hufe.
[Doklad 11]
Darovanému koňovi na zuby

zástupný komponent Slovný druh Komentár
nehľaď
nekukaj
...
sloveso Variujú synonymá slovesa pozerať.
[Doklad 6] [Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

V textoch sa príslovie často používa v rôznych transformovaných podobách. Často je uvádzané introduktormi typu je netaktné, nepatrí sa, nesluší sa pozerať ... a pod. [Doklad 8]
Príslovie sa často transformuje do súvetí, napr.: Vraví sa, že darovanému koňovi by sa na zuby nemalo pozerať. [Doklad 9] [Doklad 12]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Absurdita spočíva v tom, že nikde na svete a doposiaľ ani na Slovensku neexistuje taká emisia dlhopisov, pri vyplácaní ktorej by emitent prenášal náklady spojené s výplatou dlhopisov na oprávneného majiteľa. Uvedený postup zároveň nemá oporu ani v slovenskom právnom poriadku. Občania však neprotestujú, sú totiž radi, že sa konečne dočkali peniažkov, na ktoré trpezlivo čakali. Riadia sa podľa známeho príslovia – darovanému koňovi na zuby nepozeraj. Prečo FNM preniesol náklady spojené s vyplácaním na majiteľov ? Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2001, číslo 29.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
DANAJSKÝ DAR. Nie je dar ako dar. . Keď nie je celkom podľa nášho vkusu, hovoríme: "Darovanému koňovi na zuby nepozeraj!". Myslíme tým že dar prijmeme, aj keď sa nám celkom nepáči. Niekedy nám však dar môže spôsobiť nepríjemnosti, ťažkosti, problémy, ba dokonca aj nešťastie, skazu. Na označenie takéhoto "daru" používame ustálené spojenie danajský dar, ktorého pôvod súvisí s trójskou vojnou. Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Magnificat pri raňajších bohoslužbách a pokladal to za správne, jedol kapustu a kakal cviklu, rozoznával muchy v mlieku, vytrhával muchám nôžky, šklbal papier, machlil po pergamene ušiel, keď priháralo, pil ako dúha rovno z koženého mecha, účtoval bez krčmára, chytal zajaca ako hlúpy Jano, v každej chmáre videl kovovú panvicu a v bravčových mechúroch lampáše, brával dvojaký úžitok, robil somára, aby dostal otruby robil si z ruky kyjanicu, chytil žeriavy na prvý skok, drôtenú košeľu chcel mať urobenú očko za očkom vždy pozeral darovanému koňovi na zub, táral dve na tri, k dvom zeleným si brával jeden zrelý plod, robil zo zeme jamu, bránil mesiac pred vlkmi, keď padali chmáry, dúfal, že mu pečené holuby vletia do úst, robil z núdze čnosť, z hocijakého chleba si robil demikát, takisto málo ho zaujímali oholení ako ostrihaní, každé ráno chválieval Dávida. Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Bratislava: Tatran 1979. 282 s. Preklad: Jozef Brandobur.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Dali sme si ešte koktail za 9 dolárov a išli dole. Odišli sme v pravý čas, lebo potom začali návaly turistov a čakalo sa tam aj 4 hodiny Obed sme mali tradičný americký v McDonalde. Nuž prvý a dúfam aj poslednýkrát, ale darovanému koňovi sa na zuby nepozerá. Od utorka začala aj duchovná časť nášho pobytu. Časopis Univerzitný svet. Trnava: Katolícke vysokoškolské spoločenstvo, 2002, roč. 5, č. 1.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Konanie v nebezpečenstve, ale celkom bez perspektívy a ako v opojení prežívané samoúčelné dobrodružstvo, to sú motivácie tretej generácie. Ale že tento fenomén existuje len v tejto krajine, to prirodzene súvisí s touto krajinou, to skutočne hrozivo tesne súvisí s touto krajinou, s jej chybami, meškaniami, s jej do daru danou demokraciou, ktorej ako darovanému koňovi nepozeráme na zuby, demokraciou, ktorá svoje základné hodnoty, na ktorých si zakladá, necháva čoraz rozhodnejšie klesnúť na úroveň tabu, ktoré štát slepo obhajuje proti svojim občanom, a to okrem toho – rozumie sa – v opätovne slepom súhlase práve s týmto občanom , ktorý neosvietený (zaoberanie sa narozličnejšími učebnými plánmi najrozličnejších škôl nás s božou pomocou môže naučiť sa báť) vôbec nie je schopný všimnúť si, že jeho okolie, že tento štát sa zo dňa na deň po malej troške stáva totalitnejším. Kino-Ikon. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2000, č. 2.

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Podľa metodiky školstva by malo byť v okresoch viac učiteľov, ako je v súčasnosti. Ministerstvo financií má však dojem, že by ich malo byť menej, poznamenal Milan Ambróz. Pri otázke, odkiaľ ministerstvo financií prostriedky zobralo , prednosta poznamenal: Darovanému koňovi na zuby nekukaj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/05

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Predsa len tu je lepšie ako pod šírym nebom – darovanému koňovi na zuby nehľaďte. Vynasnažím sa, aby ste tu mali čo najväčšie pohodlie. O chvíľu sa vrátim. Shakespeare, William: Kráľ Lear. Bratislava: Tatran 1976. Preklad: Jozef Kot.


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Na malú slávnosť však boli pozvaní aj zástupcovia ďalších piatich a ani tí neodišli z bieleho domu naprázdno. Odniesli si dohromady 450 kompaktných diskov a 200 kaziet s nahrávkami pesničiek pod názvom "Na košickej turni ..." v podaní - Rudolfa Schustera. Obišli v podstate lepšie ako ich kolegovia, keď počítame hoci aj dumpingovú cenu za CD - 200 Sk. Viem, je netaktné pozerať sa darovanému koňovi na zuby a prepočítavať dobrý úmysel primátora na koruny. Jeho šľachetnosť ale má trhliny. Potláčané rozpaky vecne obdarovaných to dokazovali. Keď som sa jedného z nich opýtal, čo s tým budú robiť, pokrčil plecami. A tak som mu prisľúbil, že z najbližšej výplaty jednu nahrávku od neho kúpim. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 3.5.1997


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Hoci isté slovenské príslovie vraví, že darovanému koňomi by sa na zuby nemalo pozerať, bývalému maďarskému prezidentovi Árpádovi Gönczovi zrejme tieto slová nemal kto preložiť. Pri jeho návšteve Košíc v máji 1999 mu vtedy čerstvozvolený slovenský prezident Rudolf Schuster daroval obraz od akademického maliara Štefana Rožkovániho s vyobrazením Zámočníckej ulice. Toto umelecké dielo v hodnote okolo 30 000 Sk pobudlo v Göncziho zbierke len niečo vyše poldruha roka, pretože koncom minulého tisícročia sa na aukcii v Budapešti predalo prostredníctvom istej nadácie neznámemu majiteľovi v prepočte za 6 000 Sk Východoslovenské noviny - Korzár 2001/03

[Doklad 10] (Ďalšie doklady):

No ak ste zavítali do tohto mesta, zrejme ste si sem neprišli obzerať pamätihodnosti ako ostatní členovia vášho zájazdu. Bryson vysvetlil podstatu chúlostivej operácie, na ktorú by Tarnopoľského rád najal. Len čo Bryson vyslovil meno Prišnikov, pracovníka KGB to očividne vyviedlo z miery. Milý Coleridge, nepatrím k ľuďom, čo pozerajú darovanému koňovi na zuby. Ako viete, vždy som sa veľmi rád zúčastňoval na našich spoločných podnikoch. Ludlum, Robert: Projekt Prometeus. Bratislava: Ikar 2003. 494 s. Preklad: Jozef Kot.

[Doklad 11] (Ďalšie doklady):

Darovanému koňovi na kopytá nehľaď. V ich odraze môžeš zahliadnuť vlastný obraz. Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2001, číslo 51.

[Doklad 12] (Ďalšie doklady):

Chvíľu bolo ticho a bola by som odprisahala, ako sa žena uškľabila. "Domnievam sa, pani Heronová, že darovanému koňovi by ste nemali pozerať na zuby. Dovidenia." Z hľadiska svojho doterajšieho života som nikdy nebola taká hlúpa, aby som spochybňovala, čo mi prináša osud alebo náhoda. Heron, Echo: Kritický stav. Pokračovanie príbehu zdravotnej sestry. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1997. 335 s. Preklad: Jozef Kot.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="darovaný"] [lemma="kôň"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«