[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%columns
 
   
!!! Delo plemeniti.

  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%!!! Ustrezniki v drugih jezikih

* Nemščina: [Arbeit adelt. | Arbeit adelt]
* Slovaščina: [Práca šľachtí. | Práca šľachtí]
* Češčina: [Práce šlechtí člověka. | Práce šlechtí člověka]
* Madžarščina: [A munka nemesít. | A munka nemesít]

%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
   
  
* [delo|Search:sikomdelo] lema: [delo|Search:silemdelo]

* [plemeniti|Search:sikomplemeniti] lema: [plemenititi|Search:silemplemenititi]

%%

     
!!! Pomen

Rečemo, kadar želimo poudariti, da delo pozitivno učinkuje na človekov značaj in da si z njim utrjujemo položaj v družbi. [Zgled 3 | 3] [Zgled 4 | 4] [Zgled 5 | 5] \\

Pregovor je lahko uporabljen ironično, kadar poudarjamo negativne učinke dela. [Zgled 1 | 1] \\

Sopomenski je pregovor __Delo bogati__. [Zgled 7 | 7] 
%%collapsebox-closed 
!!! Posebnosti rabe

Pogostejša je razširjena oblika pregovora: __Delo plemeniti človeka__. %%
    
   
!!! Različice
%%collapsebox-closed 
!! Oblikovne različice

Delo plemeniti človeka. [Zgled 2 | 2] [Zgled 3 | 3] [Zgled 4 | 4] [Zgled 5 | 5]

%%
%%collapsebox-closed 
!! Zamenljivost sestavin
%%
%%collapsebox-closed 

!! Sestavine različic

[človeka|Search:sivkočloveka] lema: [človek|Search:sivlečlovek]

%%
%%collapsebox-closed 
!!! Tipična besedilna raba
%%   
!!! Zgledi
   
[Zgled 1 | #1]

%%quote
Katere so Vaše prve asociacije, ko slišite besedo delo? Je možno, da se takoj spomnite na naslednje pojme: Nadure, garanje, hitenje, trpljenje, pomanjkanje časa za družino, malo spanja, konflikti z nadrejenimi ali podrejenimi, tečne stranke in stresni sestanki? Ali ste kdaj razmišljali o tem, da je vaš odnos do dela tisti, ki določa tudi vaš način, kako se dela lotite? Če za vas pomeni delo garanje, hitenje in nenehni stres, potem boste seveda vse dali od sebe, da boste v tem slogu tudi delali. Verjetno ste do zdaj bili mnenja, da je to normalno, ker so že Vaši starši garali od jutra do večera in so Vas naučili, da __delo plemeniti__! Več torej delate, bolj ste plemeniti /…/
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 2 | #2]

%%quote
Pohajačev ne bom prav nič ujčkal, to si pa za vedno zapišite v glavo! __Delo plemeniti človeka__, zato bomo garali, da boste - kaj? Da boste zaripli! Čez dve leti boste tako oplemeniteni, da vas še doma ne bodo več spoznali!
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 3 | #3]

%%quote
Za življenje so le tri steze: delo, beračenje in tatvina. Dela ni, torej najprej beračenje. Da, najprej beračenje. Ali ne čutite vsi, da je prosjačenje in beračenje za zdravega človeka sramota? In da je trikratna sramota za človeško občestvo, ki to dopušča. V človeški naravi je, da __delo plemeniti človeka__, brezdelje pa ga kvari in demoralizira. 
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 4 | #4]

%%quote
Prva dva meseca sem se učila jezika. Takrat sem se počutila najbolj nekoristno, kajti sestre imajo zelo veliko dela, jaz pa jim nisem bila v pomoč. Tedaj sem se bolj kot kdaj zavedala, kako __delo plemeniti človeka__ in je hkrati vir njegovega dostojanstva.
%%tip-Vir http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/all/E4C3DC01974471AEC125709F0031ED58?OpenDocument (Dostop: 1. 9. 2010)
/% 
/%
-----

[Zgled 5 | #5]

%%quote
Desna levica ne verjame več, da __delo plemeniti človeka__. Verjame, da delo človeka izkorišča, ampak to odobrava in spodbuja njegovo izkoriščanje.
%%tip-Vir http://www.ednevnik.si/entry.php?e_id=78297&w=krscanskisocialisti (Dostop: 1. 9. 2010)
/% 
/%
-----

[Zgled 6 | #6]

%%quote
Društvu, ki ima danes že 558 članov, predseduje Albina Tošeska, ki pravi, da se upokojenci ne zapirajo v svojih organizacijskih oblikah dela in so odprti, saj se aktivno vključujejo v vse oblike družbenega življenja v krajevnih skupnostih, občini in širše. Med aktivnejšimi v društvu so športniki, ki se trenutno pripravljajo na 27. športne igre upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Pomerili se bodo v šahu, streljanju in pikadu. V lanskem letu je v društvu zaživela tudi pohodniška skupina, ki je že prehodila občino po dolgem in počez in obiskala nekaj zanimivih krajev tudi pri sosedih. Ljubiteljice ročnih del se že četrto leto srečujejo in skupaj pletejo, saj pravijo, da ročno __delo plemeniti__ človekovo notranjost, nudi sproščenost, goji smisel za družabnost in s spletanjem novega iz starega spodbuja k varčnosti. V prihodnje bodo natančneje spoznavale slovenske narodne vezenine in tehnike vezenja ter vozlanja. 
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 7 | #7]

%%quote
A ni skrbi, saj se Mersi o vsaki stvari, ki jo dela, najprej prepriča, da jo stoodstotno dobro obvlada. Nikoli si ne bi odpustila, da bi bila neka stvar opravljena na pol, zato najraje dela sama. Kondicijo si nabira z aerobiko, saj je le-ta pomembna pri masaži. Za izvajanje posameznih vrst je potrebno imeti močne roke in kar visoko kondicijsko sposobnost. Želje za v prihodnje so velike. Nikoli se ne preda lenobi, saj jo __delo bogati__.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----
   
%%collapsebox-closed
!!! Iskanje zgledov v korpusih

V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\

__delo_plemeniti__

%%  

----
[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]