Dlho bude žiť, o kom hovoria, že umrel.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje vieru v to, že osoby, ktorých omylom vyhlásili za mŕtvych, sa dožijú vysokého veku.

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

Príslovie sa nevyskytuje v korpuse ani v Google.#

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="dlho"] []* [lemma="žiť"] []* [word="umrel"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«