[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Do tretice všetko dobré

    
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Aller guten Dinge sind drei] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Všetkých dobrých vecí je trojo."\\ /%
* Slovinsky: [Vse dobre stvari so tri. | Vse dobre stvari so tri] 
* Česky: [Do třetice všeho dobrého. | Do třetice všeho dobrého]
* Maďarsky: [Három a magyar igazság. | Három a magyar igazság] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Tri(krát) je maďarská pravda."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [do|Search:skkomdo] Lemma: [do|Search:sklemdo]

* [tretice|Search:skkomtretice] Lemma: [tretica|Search:sklemtretica]

* [všetko|Search:skkomvšetko] Lemma: [všetko|Search:sklemvšetko]

* [dobré|Search:skkomdobré] Lemma: [dobrý|Search:sklemdobrý]
%%

     
!!!Význam(y)
   Príslovie vyjadruje buď želanie, aby sa aj [po tretí krát|Search:skbegpo00tretí00krát] niečo podarilo, alebo aby sa niečo podarilo na [tretí pokus|Search:skbegtretí00pokus]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa niekedy vyskytuje v protikladnom význame s komponentom "zlý". [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 7 | #7 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Do tretice to najlepšie. %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často uvádza konektormi "Vraví sa, ..., Ako sa hovorí ..." [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Ani vám nebudem hovoriť, čo to bolo, lebo z celého tohto „hlavného“ jedla mi v pamäti utkvela len jedna jeho súčasť. Myslel som si, že už viem, ako na chili papričky, ale to mi ešte neukázali, čo dokážu... Najprv som si odkrojil kúštiček - rozličné druhy sú rôzne štipľavé a ja som chcel vedieť, s kým mám tú česť. Skoro som ho necítil. Povzbudený som si s ďalším sústom doprial viac. Fajn, na jazyku zase takmer nijaká odozva. Takže __do tretice všetko dobré__ - opäť kúsok o niečo väčší. Teoreticky síce viem, že na chili, ako koniec koncov aj na normálnej paprike, sú najštipľavejšie semená a žilky, ale akosi som na to v tej rýchlosti nepomyslel. Chyba. Chvíľu sa nedialo nič, asi tak päť sekúnd. Potom akoby mi niekto z úst, jazyka a hrdla strhol kožu a začal si na nich takto obnažených pražiť obed. Ale od príletu som už predsa len niečo skúsil, tak reku, vydržím. %%tip-Zdroj Slovo 2002-06 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Jednoducho si tam sadli deti z dvoch maďarských autobusov , ktoré boli v týchto končinách na zájazde. ”Juraj Sarvaš pravdepodobne dodnes netuší, komu sa vtedy prihováral. A __do tretice všetko dobré__: na podsitnianskych lodroch (to sú tie menšie kopce) chcel ktosi nájsť Attilov hrob. Nachádza sa tam asi s rovnakou pravdepodobnosťou, ako v iných zaručených lokalitách - v okolí Levíc a na Vrútkach. Diabol teda nemáta ani tam, ani na Sitne. Lenže zasa nie všade vydáva zbor diablov nevestu - zombie, nie všade sa údajní zlodeji odsudzujú na stratu jazyka, zraku i sluchu ( oproti tomu je šaríja civilizovaná legislatíva ). %%tip-Zdroj Literárny týždenník 1998/45 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Ešte v roku 1996 sa objavovali optimistické predstavy o tom, ako sa fabriku podarí postaviť na nohy, no nestalo sa tak. A tak v roku 1997 prišiel nový majiteľ Martin Jurík a spoločnosť Xandra Crystal, s. r. o., ktorá prekonala najťažšiu krízu v lete 1997, keď prestala vyplácať mzdy, musela prerušiť výrobu a všetko sa zdalo stratené. Nakoniec sa však podarilo obnoviť a udržať výrobu, ale len do jesene minulého roku. Hovorí sa, že __do tretice všetko zlé__ - v novembri minulého roku sa výroba znova definitívne zastavila a vďaka nesplateným úverom sa majiteľom celého areálu stala realitná spoločnosť Crystal Real, ktorá fabriku jednoducho prenajíma. " Spoločnosť MET Martin exportovala produkciu sklární v Málinci a na jeseň minulého roku sme zostali stáť pred neriešiteľným problémom. V novembri vyhasla pec, ktorej životnosť je asi 6 - 7 rokov a výroba si žiadala investíciu - postaviť novú pec. MET Martin hľadal investora, ktorý by vložil 20 - 25 miliónov korún do výstavby novej pece a výroba by sa obnovila. %%tip-Zdroj Profit 2000/04 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Svoj názor som vyslovil v Dobrodružstve prekladu (1991), kde hovorím, že v rámci európskych jazykov je všetko preložiteľné, prirodzene, že to nejde bez istých metonymických posunov, ktoré sú podmienené odlišnými národnými reáliami. Maďarčina a slovenčina sa vyvíjali v spoločnom regióne, na podloží grécko - latinskej kultúry, a preto sú tu často aj podobnosti v nepodobnosti a naopak. Každý jazyk je rovnocenný a nemôže za to, či je viac alebo menej vtipný. Za to môžeme iba my, keď hovoríme tie najkrajšie a najpresnejšie myšlienky. __Do tretice všetko najlepšie!__ Priateľ Petr Kautský, šéfredaktor časopisu TOP v Prahe, mi už dávnejšie poslal svoj ekvivalent, ktorý narába so skratkou toho, čo slovenčina a maďarčina rozpisuje. %%tip-Zdroj Literárny týždenník 2000/11 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
"Vraví sa, že __do tretice všetko dobré__. Kiežby sme toto príslovie potvrdili," prehodil pred včerajšou namáhavou autobusovou desaťhodinovou cestou z Liptova na juh Maďarska generálny manažér basketbalistiek SCP Ružomberok Jozef Smolek. Slovenský majster nastúpi aj v treťom kole A - skupiny Euroligy na palubovke súpera. Po výhrach v juhoslovanskom Vršaci 82 : 71 a izraelskej Ramle 78 : 56 ho čaká PVSK Pécs (dnes o 18. 00). Naším najväčším protivníkom je momentálne únava. Vyháňame ju z tiel a myslí za pochodu. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 8.10.1998 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Od predošlej kategórie šedej ekonomiky a zločinu ich bude oddeľovať len zdanie oficiality. Ani najtvrdšia kontrarevolúcia však nedokáže vrátiť stav vecí verejných do úplne totožného stavu pred revolúciou. Tí, čo si vďaka súčasnej moci namastili vrecká (napríklad odpísaním ich dlžôb voči štátu), sa nemajú prečo vracať k súdružským ideálom. Preto návrat do komunizmu nehrozí. Vrátime sa do klietky, ktorá bude podstatne deravejšia než tá pôvodná. Iné je, že pri každej tej diere bude zabezpečený " nútený dozor ". __Do tretice všetko najhoršie__. Stručne povedané : " AK POTREBUJE VLADO K VLÁDE HLÚPEHO JANA, ČAKÁ NÁS LEN SLOTA. " Situácia je o to horšia, že táto moc nemá (tak ako mali komunisti) kodifikovanú ideológiu určitých ideálov, ktoré sa dajú nepríjemne konfrontovať s ich napĺňaním. Od súčasnej moci teda možno očakávať prakticky čokoľvek bez toho, aby sa dalo povedať, že kedysi sľubovala čosi iné. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 26.4.1995 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Včera si pred polmetrovou realistickou soškou s basketbalovou "moltenkou" na vrchu viacramenného stromu podali ruky a s úsmevom hovorili o šanciach fifty - fifty, s tým, že asi ťažko niekto niekoho zaskočí. Reč bola o poverčivosti. Švihák Corno spomenul, že s Wuppertalom v skupine tejto sezóny dvakrát prehral, aby v Brne zvíťazil. Natália Hejková Aldovi odvetila: "My sme v skupine tejto sezóny Euroligy doma s vami prehrali, doma o bod, v Come o tri." Talian reagoval : "U nás platí, že __do tretice všetko najlepšie__." N. Hejková: "Aj na Slovensku tak hovoríme, vy ste to porušili v utorok, my sa pokúsime obrátiť poveru naruby dnes." A. Corno je herec, pochádza zo severu apeninskej čižmy, občas sa však chová ako Neapolčan. "A teraz anglická slovná zásoba," skončil víťaznú reč po stretnutí s Wuppertalom, po ktorom prízvukoval, že bavlnené kárové sako nezoblečie, ak keby sa mal upiecť. "Prináša šťastie, v Brne mi bolo horúco, ale skôr od nervozity." %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 8.4.1999 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="do"] [[]* [[word="tretice"] [[]* [[lemma="všetko"]__ \\
   
%%
  
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]