[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%columns
 
   
!!! Dvakrat premisli, enkrat stori. 

 ----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%!!! Ustrezniki v drugih jezikih

* Nemščina: [Erst denken, dann handeln. | Erst denken, dann handeln] %%tip-Komentar Dobesedni prevod: »Najprej misliti, potem storiti.« \\ /% 
* Slovaščina: [Dvakrát meraj, raz rež. | Dvakrát meraj, raz rež] 
* Češčina: [Dvakrát měř, jednou řež. | Dvakrát měř, jednou řež]
* Madžarščina: [- | -]

%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
   
  
* [dvakrat|Search:sikomdvakrat] lema: [dvakrat|Search:silemdvakrat]

* [premisli|Search:sikompremisli] lema: [premisliti|Search:silempremisliti]

* [enkrat|Search:sikomenkrat] lema: [enkrat|Search:silemenkrat]

* [stori|Search:sikomstori] lema: [storiti|Search:silemstoriti]

%%

     
!!! Pomen(i)

Rečemo, kadar menimo, da je treba dobro premisliti, preden se česa lotimo ali kaj storimo. [Zgled 1 | 1] [Zgled 3 | 3] \\

S pregovorom običajno izrazimo nasvet ali svarilo. [Zgled 2 | 2] [Zgled 4 | 4] [Zgled 5 | 5] 
%%collapsebox-closed 
!!! Posebnosti rabe

Pregovor je v slovenščini razmeroma redek, raba je skladenjsko neustaljena. 


   
%%
   
!!! Različice
%%collapsebox-closed 
!! Oblikovne različice

Dvakrat premisli, preden kaj storiš. [Zgled 3 | 3] \\

Premisli, potem šele stori. [Zgled 4 | 4]

%%
%%collapsebox-closed 
!! Zamenljivost sestavin

Premisli, preden/potem X.

%%
%%collapsebox-closed 
!! Sestavine različic
%%
 %%collapsebox-closed 
!!! Tipična besedilna raba
%%
!!! Zgledi
   
[Zgled 1 | #1]

%%quote
Torej __dvakrat premisli, enkrat stori__, to je zagotovo tista maksima, ki bi v razvpitem 19.c členu opravila (pre)potrebno decentralizacijo kulture, hkrati pa tako jasno zakoličila in zavarovala meje, da kasnejša prerekanja o kakšni pedi zemlje ne bi več prišla v poštev.
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 2 | #2]

%%quote
Tudi pri razmišljanju, torej delu z glavo, porabljamo energijo in tega dela ni mogoče opraviti z nekim cenejšim virom energije. Uporabiti moramo ravno tisto najdražjo to je energijo ljudi. Najslabše izkoristimo to energijo takrat, kadar opravljamo nesmiselno delo. Več časa, ki ga lahko porabimo za razmišljanje (__dvakrat premisli, da boš enkrat prav storil__) in manj časa (energije) porabimo za to da nekaj ustvarimo, večja je naša produktivnost.
%%tip-Vir http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ny8Okx_fdlwJ:www2.arnes.si/~surtvidr/clanki/clanek11.htm+dvakrat+premisli,+enkrat+stori&cd=10&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 22. 7. 2010)
/% 
/%
-----

[Zgled 3 | #3]

%%quote
Stahlberg v vročici boja ni videl vseh nasprotnikovih groženj. Ker je menil, da je njegov kralj na g1 "ej mycket skaking" (malo majav), ga je kakor kakšen "förlägen nybörjare" (plašen začetnik) hitro skril v kot šahovnice. Niti sanjalo se mu ni, da ga čaka "vanprydande och hastig nederlag" (grd in hiter poraz), pri katerem bo "zvart toren sin bödel" (črna trdnjava njegov rabelj). Po partiji mu je bilo gotovo žal, ker na tem kritičnem mestu ni pomislil na švedski pregovor, ki je šahistom pisan na kožo: "Tänka sig för innan man gör n(got." (__Dvakrat premisli, preden kaj storiš__.)
%%tip-Vir FidaPLUS
/% 
/%
-----

[Zgled 4 | #4]

%%quote
Najprej moraš obrniti paradigmo »misel – beseda – dejanje«. Se spomniš starega reka: »__Premisli, potem šele stori__«?
%%tip-Vir http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4PhcXqJH_sIJ:bog.si/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D17%26Itemid%3D1+premisli,+potem+%C5%A1ele+stori&cd=3&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 21. 7. 2010)
/% 
/%
-----
   
%%collapsebox-closed
!!!Iskanje zgledov v korpusih

%%  

----
[Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]