This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Dvakrat premisli, enkrat stori. #


Vaje#

K pregovoru žal ni vaj.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen#

Rečemo, kadar menimo, da je treba dobro premisliti, preden se česa lotimo ali kaj storimo. [Zgled 1] [Zgled 3]

S pregovorom običajno izrazimo nasvet ali svarilo. [Zgled 2] [Zgled 4] [Zgled 5]

Posebnosti rabe#

Pregovor je v slovenščini razmeroma redek, raba je neustaljena in izkazuje raznoliko variantnost.

Razmeroma pogost je vzorec: Premisli, preden/potem X.

Različice#

Oblikovne različice#

Dvakrat premisli, preden kaj storiš. [Zgled 3]

Premisli, potem šele stori. [Zgled 4]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različič#

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Torej dvakrat premisli, enkrat stori, to je zagotovo tista maksima, ki bi v razvpitem 19.c členu opravila (pre)potrebno decentralizacijo kulture, hkrati pa tako jasno zakoličila in zavarovala meje, da kasnejša prerekanja o kakšni pedi zemlje ne bi več prišla v poštev. FidaPLUS

[Zgled 2]

Tudi pri razmišljanju, torej delu z glavo, porabljamo energijo in tega dela ni mogoče opraviti z nekim cenejšim virom energije. Uporabiti moramo ravno tisto najdražjo to je energijo ljudi. Najslabše izkoristimo to energijo takrat, kadar opravljamo nesmiselno delo. Več časa, ki ga lahko porabimo za razmišljanje (dvakrat premisli, da boš enkrat prav storil) in manj časa (energije) porabimo za to da nekaj ustvarimo, večja je naša produktivnost. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ny8Okx_fdlwJ:www2.arnes.si/~surtvidr/clanki/clanek11.htm+dvakrat+premisli,+enkrat+stori&cd=10&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 22. 7. 2010)

[Zgled 3]

Stahlberg v vročici boja ni videl vseh nasprotnikovih groženj. Ker je menil, da je njegov kralj na g1 "ej mycket skaking" (malo majav), ga je kakor kakšen "förlägen nybörjare" (plašen začetnik) hitro skril v kot šahovnice. Niti sanjalo se mu ni, da ga čaka "vanprydande och hastig nederlag" (grd in hiter poraz), pri katerem bo "zvart toren sin bödel" (črna trdnjava njegov rabelj). Po partiji mu je bilo gotovo žal, ker na tem kritičnem mestu ni pomislil na švedski pregovor, ki je šahistom pisan na kožo: "Tänka sig för innan man gör n(got." (Dvakrat premisli, preden kaj storiš.) FidaPLUS

[Zgled 4]

Najprej moraš obrniti paradigmo »misel – beseda – dejanje«. Se spomniš starega reka: »Premisli, potem šele stori«? http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4PhcXqJH_sIJ:bog.si/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D17%26Itemid%3D1+premisli,+potem+%C5%A1ele+stori&cd=3&hl=sl&ct=clnk&gl=si (Dostop: 21. 7. 2010)

Weitere Belegsuche im Korpus#

Im Deutschen Referenzkorpus können über COSMAS II weitere Belege mit folgender Suchanfrage gefunden werden:
&erst /+w5 &denken /+w5 &handeln


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«