Aufgabe: Súhlasíte s príslovím "Protiklady sa priťahujú"? Odôvodnite krátko vaše tvrdenie.

Plugin insertion failed: Plugin failed

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«