[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
  
   
!!!Príslovie

  Ešte nie je všetkým dňom koniec. [Doklad 1 | 1] 
  
  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Noch ist nicht aller Tage Abend] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Ešte nie je všetkých dní večer."\\ /%
* Slovinsky: [Ni še konec (vseh) dni. | Ni še konec (vseh) dni] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Es ist nicht das Ende aller Tage."\\ /% 
* Česky: [Ještě není všem dnům konec. | Ještě není všem dnům konec] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Noch ist nicht aller Tage Ende."\\ /% 
* Maďarsky: [Nincs még minden veszve. | Nincs még minden veszve] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Ešte nie je všetko stratené."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [ešte] Lemma: [ešte]

* [všetkým] Lemma: [všetky]

* [dňom] Lemma: [deň]

* [koniec] Lemma: [koniec]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje presvedčenie, že niečo ešte nie rozhodnuté, ešte stále je [šanca alebo možnosť niečo zmeniť], [problém vyriešiť], niečo ešte nie je stratené. [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa často uvádza s odporovacími časticami ''lenže, avšak, no'' alebo so zdôrazňovacími časticami ''určite, predsa, však'' a pod. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Všetkým dňom ešte nie je koniec [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Ešte nie je všetkému koniec %%tip-Komentár Wörtl.: Es ist noch nicht alles zu Ende.\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\

/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [všetkému] Lemma: [všetko]

%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Substantívny komponent ''deň'' je v textoch často aktualizovaný rôznymi atribútmi, napr. ''pekným, ťažkým'' a pod.  
%%tip-X 
||Zástupny komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| ťažkým\\pekným\\slnečným | adjektívum | adjektíva aktualizujú komponent deň  /% %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 6 | 6 ][Doklad 7 | 7 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
Nemožno sa čudovať, veď slovenská Jojka aj tak ponúka len programy, ktoré bežia, či už dávnejšie bežali i na českej Nove. Ak by na slovenskom území vysielali obe naraz, stratila by predsa jedna z nich svoju opodstatnenosť. A tak vlastne, aj keď sme sa tešili na novú televíziu, naše očakávania sa minuli účinku. Na Slovensku máme teda televíznu stanicu s novým názvom, ale so starým obsahom. __No veď ešte nie je všetkým dňom koniec__ ... Paradoxne, verejnoprávna Česká televízia v týchto dňoch rokuje s UPC o uzavretí zmluvy, aby naďalej mohla na Slovensku šíriť svoj signál. TV Nova takúto iniciatívu neprejavila %%tip-Zdroj Slovo 2002/10 2003-04-11 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Naše vedenie prijíma s pocitom sklamania komuniké o rokovaní našich predstaviteľov v Moskve. Zdieľame tieto pocity a plne prežívame vážnosť týchto chvíľ. Ustupujeme presile, ale nikdy sa nevzdáme požiadavky suverenity a slobody. Chápeme ťažkú situáciu, v ktorej súdruh Dubček a ostatní súdruhovia v Moskve pracovali, dlhší čas oddelení od nás. Súdruhovia, bratia, priatelia, nezúfajte, __nie je všetkým dňom koniec__! Socializmus s ľudskou tvárou zostáva stále poslaním našich národov. %%tip-Zdroj SMENA. Denník. Bratislava: Smena 28.08.1968 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
 Stopäťdesiatjeden ostrovov majú Baleáry, niektoré sú len skaliskami, vytŕčajúcimi z mora, akýmisi medzistanicami sťahovavých vtákov, iba štyri z nich objavili turisti. __Lenže nie je ešte všetkým dňom koniec.__ Títo bobríci sú neúnavní. Začnú si stavať nové paláce slnka a ničnerobenia aj v kamennej ríši krabov. Keď bude treba, dovezú piesok zo Sahary, ako ho vozili na Kanáry u %%tip-Zdroj Nové slovo. 2008-05-06 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Kiksy ministra Miklósa sú v porovnaní s miliardami, ktoré táto vláda prešustrovala v Devín banke a v poľnohospodárskych dotáciách, naozaj len nudnou epizódou. Neradno však zaspať na vavrínoch. __Všetkým dňom ešte nie je koniec.__ V parlamente vyvrcholila ratifikácia kjótskych protokolov %%tip-Zdroj Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2002, číslo 12. /% 
/%
 \\

 
 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Pijem ... samozrejme, že pijem! Dokonca slopem, ak to chcete vedieť! Čo to znamená?! __Ešte nie je koniec všetkému!__ Ešte nadíde ten deň, vy ničomníci, keď nás Boh bude všetkých súdiť. %%tip-Zdroj uLiterárny týždenník. Časopis Spolku slovenských spisovateľov. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2000, roč. 13, č. 17 /% 
/%
 \\

-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Aj keď tri víťazstvá v rade náladu v družstve povzdvihli, __ťažkým dňom ešte koniec nie je__ ... Čakajú nás ešte tri zápasy a my potrebujeme aspoň dve víťazstvá %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2003/03 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Popravde však musím priznať, že Kanaďanmi prešpikovaný Villard bol predsa len lepší a postúpil zaslúžene, povedal Ivan Boržík. Pravda, v prípade Dijónu __nie je všetkým postupovým dňom koniec__. Zvažuje sa totiž rozšírenie najvyššej francúzskej súťaže, a tak sa postupu možno predsa len dočkajú aj hokejisti v žlto - modrých dresoch. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2002/06 /% 
 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="dňom"][[]{0,4}[[lemma="koniec"]__  \\
   
%%

    
!!!Cvičenia

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
    
----
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]