Feladatok és gyakorlatok#

A Sprichwort-trilógiának (Adatbázis - Gyakorlatok - Közösség) ez a része ugyan csak "Gyakorlatok" címen szerepel, azonban mind gyakorlatokat, mind pedig feladatokat tartalmaz. Bár gyakorlatok és feladatok között lényeges különbségek vannak, helyhiány miatt és az egyszerűség kedvéért "Gyakorlatok" néven foglaljuk össze. A gyakorlatok elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a nyelvi tananyagot helyesen rögzítsük és automatizáljuk. Többnyire csak egy megoldásmódjuk és egy előzetesen rögzített megoldásuk van és nagyobbrészt formai szempontok alapján készültek. Nem kommunikatív igényűek, de alapját képezhetik a nyelvi és kommunikatív kompetenciát fejlesztő feladatoknak. A feladatok, ellentétben a gyakorlatokkal, a nyelvtanulás nyitottabb formái, amelyek nem írnak elő megoldási módokat, legfeljebb támpontokat adnak a megoldáshoz. Úgy is mondható, hogy a feladatok olyan megoldandó »problémák«, amelyek lehetővé teszik a gyakorlatokban elsajátított készségek és ismeretek alkalmazását. Bármilyen egyértelműnek is tűnik ez a rövid leírás, gyakran elmosódnak a határok a formális gyakorlatok és a feladatok között, és az átmenet a feladatleírás enyhe variációjával is már részben elérhető. A SprichWort platform olyan gyakorlatokat és feladatokat tartalmaz, amelyek a közmondások elsajátítását teszik lehetővé. A gyakorlatok és feladatok közötti különbség azonban a használók számára a feladatok megoldása közben csak másodlagos és ezért a továbbiakban nem releváns.

A közmondáselsajátítás fázisai#

A közmondáselsajátítás - különösen ha irányított tanulásról van szó - négy fázisban zajlik, amelyeket a közmondások irányítás nélküli és természetes elsajátítása során is igazoltak:
* Felismerés
* Megértés
* Rögzítés
* Használat
Ahhoz, hogy a közmondásokat egy nyelvhasználó aktívan is használhassa, mind a négy fenti fázist végig kell járnia. Hogy az egyes fázisokat milyen gyorsan, intenzíven és széles körűen sikerül végigjárni, különböző szempontokon múlhat. A felismerés fázisa során a nyelvhasználónak először fel kell ismernie a közmondásokat különböző szövegekben és szövegtípusokban. Csak a közmondások felismerése után következhet a jelentésük meghatározása, azaz a megértése. Miután a közmondások jelentését megfelelő módon elsajátítottuk, gyakorolhatjuk a szemantikai, formális és pragmatikai aspektusokat, és ezzel rögzítjük a közmondásokat. Csak ezek után beszélhetünk arról, hogy nyelvhasználóként egy adott közmondást megfelelő módon elsajátítottunk és azokat értelemszerűen használni is tudjuk.

Használati utasítás#

Válasszon ki egyet a lenti témakörökből és kattintson rá. Megjelennek azok a feladatok, amelyek ehhez a témakörhöz rendelkezésre állnak. A feladatok négy fázis (közmondások felismerése, közmondások megértése, közmondások rögzítése és közmondások használata) szerint vannak csoportosítva. Az első három fázishoz tartozó gyakorlatok a B1-B2 szintnek, az utolsó fázis gyakorlatai a B1-B2 és a C1-C2 szintnek felelnek meg. Az utóbbiak egy része (parömiológiai feladatok) germanistákat céloz meg. Ha az adott témakörhöz tartozó közmondásokat valóban szeretné elsajátítani, célszerű megoldania az ön szintjének megfelelő összes feladatot és gyakorlatot, abban a sorrendben, ahogy a platformon következnek. Ha azonban csak egyes gyakorlatok érdeklik, megnyithatja csak azokat is.

Tehát kezdjük! Miután rákattintott az első, kék színnel megjelölt feladatra, balra fent a következő információkat találja: annak a témakörnek a neve, amelyhez a feladat tartozik; az a nyelv, amelyen a feladatot elkészítették; annak a fázisnak a neve, amelyhez a feladatot hozzárendelték és az a nyelvi szint, amelynek megfelel a feladat. Ez alatt találja a feladatleírást. Olvassa el figyelmesen és az után oldja meg a feladatot. Ehhez felhasználhatja az adatbázis információit is, amelyek a kezdőoldalon balról a „SprichWort Datenbank“ rovatban találhatók. Ha elkészült a feladat megoldásával, menjen az egérrel az oldal bal alsó részére és kattintson az „Auswerten“ („Értékelés“) gombra. Ez után visszajelzést kap arról, hogy mennyire volt sikeres a megoldása. Ha szeretné tudni, hogy mi a helyes megoldás, kattintson a „Lösen“ („Megoldás“) gombra. Amennyiben a gyakorlatot ismét szeretné megoldani, kattintson a „Zurücksetzen“ („Visszaállítás“) gombra. Az „Auswerten“, „Zurücksetzen“ és „Lösen“ értékelőgombok minden feladatnál rendelkezésre állnak, kivéve a C1-C2 szintű feladatokat, mert azokra nyitott válaszok adandók és így azokat nem kell kiértékelni. Ha elkészült a gyakorlattal, zárja be azt az oldal jobb felső részében lévő keresztre való kattintással. Ez után megoldhatja a következő feladatot.
Feladatok és gyakorlatok

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«