[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Evés közben jön meg az étvágy. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Der Appetit kommt beim Essen. | Der Appetit kommt beim Essen]
* Szlovén: [Tek pride z jedjo. | Tek pride z jedjo] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Az evéssel jön meg az étvágy."\\ /% 
* Szlovák: [S jedlom rastie chuť. | S jedlom rastie chuť] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Az evéssel nő az étvágy."\\ /% 
* Cseh: [S jídlem roste chuť. | S jídlem roste chuť] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Az evéssel nő az étvágy."\\ /% 

%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [evés|Search:hukomevés] Lemma: [evés|Search:hulemevés]

* [közben|Search:hukomközben] Lemma: [közben|Search:hulemközben]

* [jön meg|Search:hukomjön meg] Lemma: [megjön|Search:hulemmegjön]

* [étvágy|Search:hukométvágy] Lemma: [étvágy|Search:hulemétvágy]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy akkor kap igazán kedvet az ember valamihez, amikor már belefogott; a siker mind többre és többre ösztönöz. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] %%tip-Kommentár A kifejezés Rabelais Gargantua című szatirikus históriájából (I. 5.) vált szállóigévé.\\ /% \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás sajátos használata. [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Evés közben jön meg az étvágy#Sprichwort]): \\
%%quote
S mert __evés közben jön meg az étvágy__, magától értetődik, hogy nem érte be ennyivel, azaz egy doktorátussal.%%tip-Forrás Népszabadság 1998/05/2., 40 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Evés közben jön meg az étvágy#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Egy nagy lépéssel közelebb az aranyhoz a Dunaferr-lányok NÉPSZAVA-információ A Dunaferr férfi kézilabdacsapata minden bizonnyal elveszíti tavaly megszerzett bajnoki címét, a lányok viszont a Ferencváros áprilisi legyőzésével az aranyérem első számú várományosává léptek elő. Az elmúlt nyáron jelentősen meggyengült együttestől már a puszta esély a bajnoki címre komoly bravúr - nem kis részben Kis Szilárd edző bravúrja -, de __evés közben jön meg az étvágy__. A Dunaferr ezért tegnap azzal ment Pápára, hogy legyőzi a Győrt, és három fordulóval a zárás előtt megőrzi egypontos előnyét az FTC-vel szemben. A semleges helyszín a kiírás szerint az ETO hazai pályája volt, de ez sem a tribünön, sem a játéktéren nem érződött. Az újvárosiak támadásban praktikusabbak és gyorsabbak, védekezésben fegyelmezettebbek és összeszedettebbek voltak, többször vezettek három góllal is, és 14-12-vel vonultak szünetre. A fordulás után még egyértelműbb lett a kép. %%tip-Forrás Népszava; Cím: Egy nagy lépéssel közelebb az aranyhoz a Dunaferr-lányok; Dátum: 2001/05/08/% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Evés közben jön meg az étvágy#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 De van plazánk Izraelben és Nyugat-Európában, tehát a kelet európai mallok nyitása mindennek természetes folytatása. - Amikor belefogtak a kelet-európai plazák építésébe, voltak távlati elképzeléseik, hogy végül is hányat építenek majd? - Nem. Amikor belekezdtünk az első építésébe, mindössze be akartuk fejezni és sikeressé tenni. De __evés közben jön meg az étvágy__. Egy évvel a megnyitás előtt már tudtuk, éreztük, hogy sikeres lesz a vállalkozás. És a mi csoportunk anyacégének, az Europe Israelnek a tulajdonosa, Motti Zisser úr elkészíttetett egy tervet, hogy Budapesten kívül még nyolc másik városban is megjelenjünk. - Ha ennyire beváltotta reményeiket, akkor miért adták el az elsőszülöttet, a Duna Plazát? - Egyszerűen azért, mert kaptunk egy olyan ajánlatot, amelyet nem tudtunk visszautasítani. %%tip-Forrás Népszabadság; Cím: " A profitot nem visszük ki "; Dátum: 2000/12/1 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Evés közben jön meg az étvágy#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 A volt Kárpátalja székhelyévé avatták... Nem akar vád lenni, de azt sem lehet elhallgatni, hogy Ungvár, amely nagy magyarságában ma csak úgy döngeti a mellét, a nyelvi jogainkért folytatott kisebbségi harcok során a lakosság 20 százalékát sem tudta odaállítani a magyar zászló alá, amit Munkács ismételten megtett. Boldog felszabadulásunk után... ( Ungvárból - a szerző ) törvényhatósági jogú várost is csináltak. És mert __evés közben szokott megjönnni az étvágy__, egyes ungváriaknak sem elég már a város nevéhez fűzhető " törvényhatósági " jelző, hanem az Ungvár nevéhez értelmezőt is akarnának, szépet, hangzatos, országos hírűvé tevőt: " Árpád városa "... " Ungvár saját szobor-ügyének sikeres kimenetelében azonban nemigen bízhatott, mert új " bizonyítékot " tárt a nyilvánosság elé igazának alátámasztására: egy budapesti cikk nyomán az egész országot bejárta a hír, hogy Ungvárott megtalálták Árpád apjának, Álmos vezérnek a sírját. " És ha mindezek így vannak, ki merné többé vitássá tenni, hogy Árpád városa nem Munkács, hanem Ungvár? " - állapította meg szomorúan a munkácsi lap.%%tip-Forrás Régió: kárpátaljai; Stílusréteg: sajtó; Cím: Egy álom félszázados kálváriája; Szerző: Popovics Béla ,; Dátum: 2005/06/24 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Evés közben jön meg az étvágy#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
De ha már valaki helyzetben van, akkor idővel a tehetség __megjön__ magától, __mint evés közben az étvágy__, mint érdekházasságban a szerelem. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 2000/01/3., 8 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Evés közben jön meg az étvágy#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Politika és üzlet összehajol Az új kormány első heteiben a politikában rendezkedett be, de a legutóbbi heteket már a gazdasági hatalomátvétel csatazaja tölti be. A politikai hatalomátvétel teljesen legitim folyamat, s az első időszakban még bizonyos koncentrációra való törekvés is érthető és indokolható. A gazdasági hatalmi koncentrációra irányuló lépések viszont illegitimek és egy modern demokráciában teljesen elfogadhatatlanok. A közvélemény megoszlik abban a tekintetben, vajon mindkettőt előre kidolgozott terv szerint hajtják -e végre, vagy csupán a politikai hatalomátvétel lépései voltak előre kidolgozva, a gazdaságié pedig az " __evés közben jön meg az étvágy__ " gyakorlati elvét követi. A két folyamat valószínűleg lényegileg összekapcsolódik és közös terv alapján működik, de ez az összekapcsolás és maga a gazdasági hatalomátvétel mindenképpen elég rossz fényt vet a " szerzőkre ". %%tip-Forrás Magyar Hírlap; Cím: Ágh Attila : Politika és üzlet összehajol; Dátum: 1998/08/26 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Evés közben jön meg az étvágy#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Már ha egyáltalán be lehet fejezni. Mert a Kő-országot, legalábbis e pillanatban, 2003. január 30-án, bizonyosan nem lehet. Emlékezzünk rá: jó negyven éve, érettségiző koromban ezzel kezdtem - mármint a szülőföld-versekkel - a pályámat, aztán ezzel folytattam - riportokkal, útirajzokkal, elbeszélés-kísérletekkel, vallomásokkal - és hosszú szünet után - Párizs és egyebek - most, a pálya végén, megint csak itt a bogár a fülben: vágjunk neki újra. E kötet olvasói - ha lesznek ilyenek egyáltalán - lehetnek a tanúi: hányszor nekivágok s hányszor abbahagyom, s végül is úgy kell most befejeznem az egész kötetet is, hogy: majd folytatjuk. Mert __evés közben jön meg az étvágy__, természetesen. S ha nekirugaszkodom egy-egy témakörnek: a családfa, a háborús gyerekkor, a kitelepítés, a gimnazista évek, mindenbe csak belekapni van időm - vajon miért? -, s utána jövök rá, leginkább afféle lépcsőházi filozófia módra -, mi mindent kellene még megírni, mi mindennek utánanézni, s az idő és a türelem egyre kevesebb, mikor lesz ebből egy egész könyv, uramisten. E kiadói évben bizonyosan nem. Márpedig szerződés, ösztöndíj, minden azt sugallja, hogy a könyv most kell, hogy megjelenjen, ebben a 2003-as kiadói évben. Hát megjelenik. %%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Cím: Cselényi László : /% 
/%
-----
 
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]