[{SpAnleitung aufgabe='Opišite situacijo, v kateri bi lahko uporabili pregovor "Manj je več".'}]
\\

[{SpTexte wikipage='Gesundheit_si_A1_C1-2'}]