[{ SpPhase phase=3 }]
[{ SpNiveau niveau=2 }]
[{ SpAnleitung aufgabe= 'Vytvorte z nasledujucého slovného materiélu 6 prisloví tak, že slová alebo slovné spojenia posuniete myšou.'}] \\
\\

[{SpDndSalat
|
inhalt=('Všetkého';'moc';'škodí.')
|
inhalt=('Menej';'je niekedy';'viac.')
|
inhalt=('Smiech je';'najlepší';'liek.')
|
inhalt=('Lepšie je';'chorobám';'predchádzať';'ako';'ich liečiť.')
|
inhalt=('Smiech';'lieči.')
|
inhalt=('V zdravom';'tele';'zdravý';'duch.')
|
}]
\\
\\
[{SpButtons}]