[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Hlas ľudu, hlas boží.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Volkes Stimme ist Gottes Stimme] 
* Slovinsky: [Ljudski glas, božji glas. | Ljudski glas, božji glas] 
* Česky: [ Hlas lidu, hlas boží.|Hlas lidu, hlas boží]
* Maďarsky: [A nép szava isten szava. | A nép szava isten szava]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [hlas|Search:skkomhlas] Lemma: [hlas|Search:sklemhlas]

* [ľudu|Search:skkomľudu] Lemma: [ľud|Search:sklemľud]

* [boží|Search:skkomboží] Lemma: [boží|Search:sklemboží]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie zdôrazňuje potrebu [rešpektovať inú mienku|Search:skbegrešpektovať00inú00mienku] alebo [vôľu väčšiny|Search:skbegvôľu00väčšiny]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   V prísloví sa niekedy aktualizuje komponent "boží". [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ] [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 7 | 7 ] [Doklad 8 | 8 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 “Je veľmi diskutabilné, do akej miery rozhodnutia vlády naozaj reprezentujú to, čo chce ľud. Najmä v nepriamej demokracii, kde je účasť občanov na mocenskom rozhodovaní sprostredkovaná: realizuje sa prostredníctvom zvolených zástupcov. Frederic Bastiat sa teda pýta aj za nás: „Ak sú ľudia naozaj takí neschopní a takí nevedomí, ako politici naznačujú, prečo je potom volebné právo týchto ľudí ochraňované s takou dôležitosťou a propagandou ? “A odhlasujú zástupcovia ľudu názory väčšiny voličov? Alebo častejšie svoje vlastné? Alebo jednoducho odhlasujú oficiálnu politiku svojej strany? __Hlas ľudu, hlas Boží.__ Pre tieto a mnohé ďalšie príčiny sotva možno demokracie nazvať ideálnymi vládami. Anglický básnik John Dryden pripomína: „Väčšina sa môže práve tak veľmi mýliť ako menšina.“ Americký spisovateľ Henry Miller si na účet demokracie zažartoval: „ Slepý vedie slepého. To je cesta demokracie.“ Zdá sa teda, že ani latinské Vox populi, vox dei (__Hlas ľudu, hlas Boží__) nemusí byť vždy pravdivé. Demokracia sľubuje, že všetok ľud môže rozhodovať na úžitok všetkých. %%tip-Zdroj Slovo 2002/31-32 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Napriek plnej nasadenosti dvoch lekárov počet čakajúcich ani napoludnie neklesol pod sedemdesiat. Klzké chodníky zaviňujú denne 15 - 20 zlomenín, takmer polovicu z nich tvoria zlomeniny zápästia. „Bola by som nesmierne šťastná, keby sme si o rok, pod týmto vianočným stromčekom, mohli navzájom pogratulovať, že predsa len my, občania, budeme môcť voliť svojho prezidenta. Len aby som sa toho dožila," vyslovila svoje želanie bielovlasá starenka, dúchla si do skrehnutých dlaní a ďalej rozmýšľa : "Viete, stále platilo a platí - __hlas ľudu, hlas boží__. História už neraz zmietla tých, ktorí nepočúvali, alebo nechceli počuť názory občanov..." Mária Jančovičová má 72 rokov. Na vlastnej koži v koncentračnom tábore pocítila vyčínanie fašistov a neskôr aj komunistov, ktorí ju na dlhé roky odlúčili od manžela. "Prežila som toho už strašne veľa, aby som mala strach. Kto sa bojí, nech sedí doma. Ale potom nech nenadáva na osud. Každý je strojcom vlastného šťastia.“ %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.1.1997 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Reforma zdravotníctva, dôchodkového systému či sociálnej sféry, resp. daní a odvodov. Tam všade sa chystajú zmeny, paradoxne, v réžii samotnej vládnej koalície. Koaliční politici druhým dychom dodávajú : Nepôjde o zásadné, ale iba o technické zmeny." Chceme iba vylepšiť prijaté reformy," tvrdí podpredseda ANO Jirko Malchárek. V koalícia vládne nečakaná zhoda - prax ukázala, že viaceré korekcie sú nevyhnutné. "Nie sme neomylní. Žiaden vážny zákon sa nedá na prvýkrát nastaviť stopercentne." __Hlas ľudu, hlas zmien__ Pomyselným kompasom pre vládnych lídrov majú byť letné výjazdy medzi občanov, kde chcú sondovať dosahy reforiem. Na základe týchto zistení pripravia zmeny v zákonoch. Šéf poslaneckého klubu SMK Gyula Bárdos prízvukuje, že pri úpravách systémových zmien by stranícka prestíž mala ísť bokom. "Už v čase, keď sa reformy prijímali, sme mali množstvo pripomienok, ktoré neboli akceptované. Teraz s podobnými námetmi prichádzajú naši partneri a tvária sa, že vymysleli niečo nové.“ %%tip-Zdroj Hospodárske noviny 05/08 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Aj to je dôsledok nezodpovedného donútenia mladých k spolupráci so STASI. Trpeli schizofréniou, žili v atmosfére strachu, straty dôvery a lži. Na druhej strane však mnohí z tých, ktorí podpísali spoluprácu so Štátnou bezpečnosťou, prehliadli klamstvo systému. Potvrdzuje to napríklad rozbor krajskej správy STASI v Berlíne z roku 1988. V rozbore bolo 42 zo 133 mladých informátorov označených za nespoľahlivých. Niektorí z nich sa potom sami stali objektom pozorovania informátorov Štátnej bezpečnosti. "Vox populi, vox dei" - __hlas ľudu, hlas boží__, hovoria starí latinčinári v školách, a aj dnešní politici v starých či v novších demokraciách pri vysvetľovaní alebo ospravedlňovaní svojej politiky. Francúzska politická scéna k tomu v pondelok 21. júla pridáva veľmi užitočnú novinku. Dnes o deviatej hodine ráno totiž veľká účtovnícka štátna komisia predkladá nedávno prekvapivo zvolenému socialistickému premiérovi Lionelovi Jospinovi svoj prvý audit - teda podrobnú správu nielen o tom, ako a za čo míňala predchádzajúca pravicová vláda peniaze štátneho rozpočtu, ale predovšetkým to, koľko vôbec zostáva v štátnej pokladni. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 21.7.1997 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Nepochybujem, že občania ostatných obcí Slovenska budú dňa 19. 4. 1998 úprimne závidieť práve príslušníkom týchto hrdých obcí, ktorí budú mať - vďaka svojim zastupiteľstvám - možnosť vyjadriť svoj názor na referendové otázky a manifestovať tak napriek odporu vlády SR názor občana ako prameň všetkého práva v krajine v zmysle starého rímskeho porekadla __"hlas ľudu, hlas boží!"__ Títo občania budú zároveň preciťovať ľútosť nad tým, že "ich vlastné", zvolené zastupiteľstvá nenašli v sebe dostatok odvahy a morálnej sily, aby sa postavili proti zvôli vlády SR, ktorá opakovane postupovala v rozpore s vyhláseným referendom, ako aj právnymi názormi Ústavného súdu SR. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 4.4.1998 /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Propagácia turnaja sa ale celkom nevydarila, z reklamných plagátikov nebolo jednoznačne jasné, aké osobnosti sa budú potiť vo futbalových dresoch. To bolo pravdepodobne príčinou neveľkého záujmu Trnavčanov. Asi stovka divákov sa po privítaní dychovkou a mažoretkami mohla pokochať futbalovým umením V. Pálka z KDH, prezidenta Spartaka J. Bachratého alebo internacionála J. Štibrányiho. Ako s úsmevom poznamenal jeden z divákov: "SDK si musí uvedomiť, že bez piva a párkov to jednoducho nepôjde. __Hlas ľudu, hlas boží.__ "Dúhoví " činovníci tak budú musieť nájsť iný spôsob, akým zozbierať predpokladaných dvadsaťtisíc podpisov v Trnavskom okrese. - Od minulého týždňa začala platiť novela zákona o dani z príjmov, známa tiež ako "milionárska daň". Ide o opatrenie vzťahujúce sa na osoby, ktorých príjem v roku 1997 presiahol sumu 1080000 korún. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 6.4.1998 /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="hlas"] [[]* [[word="ľudu"]__ \\
   
%%
 
----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]