[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


%%(position:relative;width:100%)
  
%%columns
!!!Hlupáci nevymrú.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Die Dummen sterben nicht aus] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Doslovný preklad, ak sa odlišuje od slovenčiny."\\ /%
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia] 
* Česky: [Jména hloupých na všech sloupích. | Jména hloupých na všech sloupích] 
* Maďarsky: [A hülyeség örök. | A hülyeség örök] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Hlúposť je večná." \\ /% 

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [hlupáci|Search:skkomhlupáci] Lemma: [hlupák|Search:sklemhlupák]

* [nevymrú|Search:skkomnevymrú] Lemma: [vymrieť|Search:sklemvymrieť]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa správajú alebo konajú [hlúpo|Search:skbeghlúpo]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v súčasných textoch vyskytuje zriedka.  
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Hlupáci tak skoro nevymrú. %%tip-Komentár Die Dummen sterben nicht so schnell aus. \\ /% [Doklad 5 | 5 ] Hlupáci nie a nie vyhynúť. [Doklad 4 | 4 ]
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [skoro|Search:skvkoskoro] Lemma: [skoro|Search:skvleskoro]

* [vyhynúť|Search:skvkovyhynúť] Lemma: [vyhynúť|Search:skvlevyhynúť]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   

[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 __Hlupáci nevymrú__ a budú voliť darebákov. Teda dokedy? Navždy? Nemusí byť, stačilo by, ak sa múdri a slušní poslanci postarajú o zmenu a darebákov vytrestajú. Prečo sa tak nedeje? Asi tam (NRSR) slušní a múdri poslanci nie sú. Veď tí, čo sa tvária akože slušnejšie, si s ním tykajú. Sú vlastne rovnakí. %%tip-Zdroj http://blog.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=1228331&page=1&id_reaction=6083478&action=show_reply_form /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov | Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
 __Hlupáci nie a nie vyhynúť.__ Začiatok mája bol na Spiši poznačený početnými lesnými požiarmi. Ide o dlhodobý trend, ktorý je v podstate len logickým vyústením toho, čo sa deje na celom Slovensku už od februára. Len čo zlezie z prvých strání sneh, hlupáci so zápalkami sa vyžívajú v realizovaní svojej nebezpečnej úchylky. %%tip-Zdroj http://barlog.blog.sme.sk/c/192894/Hlupaci-nie-a-nie-vyhynut.html /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Ale veď za zlacnenie benzínu sme už boli demonštrovať asi pred 1,5 rokom, to sme iba chceli aby Ficko dodržal to čo velkohubo sľuboval pred volbami, ale to sme asi netušili že mu ide iba o to aby ho jeho 30% kreténov zvolili aj s jeho zlodejskou kohortou a mám taký dojem že sa to zopakuje, lebo __hlupáci__ nechápavci.... ešte nevymreli a __tak skoro nevymrú__!!! Lovu zdar! %%tip-Zdroj http://motoride.sk/?P=phorum&tema=lentak&tid=39862 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="hlupák"] [[]* [[lemma="vymrieť"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]