This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]


Hlupáci nevymrú.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa správajú alebo konajú hlúpo. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Hlupáci tak skoro nevymrú. Die Dummen sterben nicht so schnell aus.
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):

Hlupáci nevymrú a budú voliť darebákov. Teda dokedy? Navždy? Nemusí byť, stačilo by, ak sa múdri a slušní poslanci postarajú o zmenu a darebákov vytrestajú. Prečo sa tak nedeje? Asi tam (NRSR) slušní a múdri poslanci nie sú. Veď tí, čo sa tvária akože slušnejšie, si s ním tykajú. Sú vlastne rovnakí. http://blog.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=1228331&page=1&id_reaction=6083478&action=show_reply_form

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Ale veď za zlacnenie benzínu sme už boli demonštrovať asi pred 1,5 rokom, to sme iba chceli aby Ficko dodržal to čo velkohubo sľuboval pred volbami, ale to sme asi netušili že mu ide iba o to aby ho jeho 30% kreténov zvolili aj s jeho zlodejskou kohortou a mám taký dojem že sa to zopakuje, lebo hlupáci nechápavci.... ešte nevymreli a tak skoro nevymrú!!! Lovu zdar! http://motoride.sk/?P=phorum&tema=lentak&tid=39862


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma=" "] []* [lemma=" "]

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«