!Phase 1: Sprichwörter erkennen/Fáze 1: přísloví poznat

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Hoffnung - Naděje - SW erkennen 1|Hoffnung - Naděje - SW erkennen 1]%% \\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Hoffnung - Naděje - SW erkennen 2|Hoffnung - Naděje - SW erkennen 2]%% \\

!Phase 2: Sprichwörter verstehen/Fáze 2: příslovím porozumět \\

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Hoffnung - Naděje - SW verstehen 1|Hoffnung - Naděje - SW verstehen 1]%% \\
    
!Phase 3: Sprichwörter festigen/Fáze 3: přísloví si upevnit\\

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Hoffnung - Naděje - SW festigen 1|Hoffnung - Naděje - SW festigen 1]%% \\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Hoffnung - Naděje - SW festigen 2|Hoffnung - Naděje - SW festigen 2]%% \\
3. Aufgabe: %%slimbox-question [Hoffnung - Naděje - SW festigen 3|Hoffnung - Naděje - SW festigen 3]%% \\


!Phase 4: Sprichwörter anwenden/Fáe 4: přísloví použít\\

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Hoffnung - Naděje - SW anwenden 1|Hoffnung - Naděje - SW anwenden 1]%% \\
2. Aufgabe: %%slimbox-question [Hoffnung - Naděje - SW anwenden 2|Hoffnung - Naděje - SW anwenden 2]%% \\
3. Aufgabe: %%slimbox-question [Hoffnung - Naděje - SW anwenden 3|Hoffnung - Naděje - SW anwenden 3]%% \\


!Parömiologische Aufgaben/Paremiologické úlohy\\

1. Aufgabe: %%slimbox-question [Hoffnung - Naděje - SW anwenden P1|Hoffnung - Naděje - SW anwenden P1]%% \\