[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.| Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus]
* Szlovén: [Vrana vrani ne izkljuje oči. | Vrana vrani ne izkljuje oči] 
* Szlovák: [Vrana vrane oko nevykole. | Vrana vrane oko nevykole]
* Cseh: [Vrána vráně oči nevyklove. | Vrána vráně oči nevyklove] %% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [holló|Search:hukomholló] Lemma: [holló|Search:hulemholló]

* [hollónak|Search:hukomhollónak] Lemma: [holló|Search:hulemholló]

* [nem|Search:hukomnem] Lemma: [nem|Search:hulemnem]

* [vájja ki|Search:hukomvájja ki] Lemma: [kiváj|Search:hulemkiváj]

* [szemét|Search:hukomszemét] Lemma: [szem|Search:hulemszem]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy a cinkostársak nem szoktak egymásnak ártani. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   Gyakran előfordul, hogy a közmondás egy része elmarad, s csak odaértődik, pl. __holló a hollónak...__, __holló a hollónak nem vájja ki...__ [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Holló a hollónak a szemét ki nem vájja. [Példa 8 | 8 ] 
%% \\


%%
  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Holló a hollónak nem vájja ki a szemét#Sprichwort]): \\
%%quote
 „__Holló a hollónak nem vájja ki a szemét__. E közmondás igazsága uralja az egész-ségügyet” - állítja az orvosetikai kérdésekkel foglalkozó Peter Kampits a Format gazdasági hetilapnak. Ezzel a Freistadtban most megszegett összetartással ma-gyarázható, hogy az osztrák orvosok évente mindössze 10-15 ezer schilling kö-zötti összeget fizetnek kötelező szakmai felelősségbiztosításra, míg a német kol-légák – szintén schillingben számolva – 140 ezret.%%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1999/09/11 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Holló a hollónak nem vájja ki a szemét#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Katóka és Oti nyilván jól vannak, alig jutok eszükbe, képeslapok, lám, kaptak lakást, az igazgató elintézte, az igazgató rendező volt a főiskolán, a negyedik évben, én már nem ismertem, engem előbb kispricceltek, de hát __holló a hollónak nem vájja ki a szemét__, szépen elrendezi Katóka sorsát, a boldogtalan mártírasszonyét, aki most kéri a rádiót, a szőnyeget, vigye, fosszanak ki, ő is felhozhatná a gyereket néhány napra, ha a gyerek igazán kívánna látni, de régebben is csak a zsebemben kotorászott; " mit hoztál, mit hoztál, " a hangja, milyen régen hallottam, a fiam hangját, karácsonyra lemegyek, ezek az ő betűi, nagybetűk, micsoda vízfejű e betű, éppolyan ronda az írása, mint az enyém volt, persze nem az számít, az intellektus meg a szerencse...%%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napok; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1972 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Holló a hollónak nem vájja ki a szemét#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 A holló Második Okoskár ugar király címerállata volt a középkor végén. Ő volt az első humánus ugar király, aki az ellenzékének nem tolatta ki a szemét, annak az ugar közmondásnak a jegyében, hogy " __holló a hollónak nem vájja ki__ ". Második Okoskár az ellenzékét általában lefejeztette ugyanis. Az a holló gyűrűt tartott a csőrében, amit a későbbi századokban bilincsnek kezdtek vélni, az Endarkenment fokozódó elsötétedésének megfelelően. Általában jellemző az Elsötétülés lelkiségére, hogy " semmi szépet és jót elképzelni és feltételezni sem emberről, sem állatról nem tudott ", mint Phil Ho Humman Daniellason találóan megállapította. %%tip-Forrás Élet és Tudomány; Cím: Elsőrangú kor; Szerző: Sz . H. E.; Dátum: 1997 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Holló a hollónak nem vájja ki a szemét#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 A Nobel-békedíj odaítélésének reggelén Buenos Airesből kiutasították, szinte rendőri erőszakkal kitaszigálták Peru törvényes köztársasági elnökét, Belaunde Terryt. Az elnök kormányát pár nappal korábban egy katonai junta döntötte meg; ő maga Argentínába menekült. Kényszerű emigrációja nem tartott sokáig. A hatalom Argentínában is egy demokratikus kormányt megbuktató katonai klikk kezében van. S nemcsak __holló a hollónak, katonai diktatúra katonai diktatúrának sem vájja ki a szemét__. Édeskeveset nyom ilyenkor a latba az olyan apróság, mint az ember helyválasztási szabadsága vagy a menedékjog. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A párizsi vártán; Szerző: Méray Tibor; Dátum: 2000 /% %%tip-Kommentár Ügyes szövegbeli aktualizációja a közmondásnak.\\ /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Holló a hollónak nem vájja ki a szemét#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Tudod már kiről van szó? Azt hiszem ő a fenyegetésnél többet is érdemelne, de nem fog kapni, mert ahogy tudom ahol a ( piszkos ) pénz ott a hatalom és ahol a hatalom... ott van ő. És __holló a hollónak__...%%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: OWO; Dátum: 1998/04/02 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Holló a hollónak nem vájja ki a szemét#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 S kitalál olyan groteszk fabulákat, hogy nevetésünkbe dermedünk. A külföldi kufár háborgása - verskrimi. Furfangos csempészés: a furgon teli dugig szemetes kukákkal, minden kukában egy-egy lopott szentségtartó, minden szentségtartóban régi Világatlasz, a Világatlaszokban éles kézigránátok, heroin és marihuánás cigaretta. A közparkokban és a rosszul világított köztereken elhelyezett szentségtartókat elemelték, a kábítószereket USA-dollárra cserélték vagy elszívták a stricik kurváikkal, az egyik kézigránáttal fölrobbantották a furgont, a többit gyúlékony üzemek raktáraiba dobálták. " Kérdezem: mi ez? Hogy lehet itt s kivel fair play kereskedni? " Az abszurditás hatványozott, avagy __holló a hollónak kivájja a szemét__. De ez a Körös-parti kölök, aki rabló-pandúros játékokon nevelődött, piff! puff! lövöldözött mindennel, ami a keze ügyébe került, botránkoztatott ravasz cseleivel, most is gyermeki vehemenciával rakja rendbe a világ nemszeretem dolgait, hóhérinak kinevezett hentesbárddal, mutatóujjából képzelt automata géppisztollyal vágja a rendet. Tragikomikus színdarabot rendez, balkáni lakodalmat. Szögelés zajával, félbevágott, félértelmű mondatokkal kezdődik, s később megtudható, koporsóládát ácsolnak a halott nagymamának, mely egyelőre terített asztalként kerül használatba, hetedik hónapban a menyasszony. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Ahogy a vers mibennünk; Szerző: Ágh István; Dátum: 2000 /% %%tip-Kommentár Ügyes szövegbeli aktualizációja a közmondásnak azáltal, hogy nem a tagadó formát szerepelteti.\\ /% 

/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Holló a hollónak nem vájja ki a szemét#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Kedves, jó MaNcs! Ha már baromságokról van szó, nem volna helyénvaló tallózni és szüretelni a baloldali liberális ( többségi ) lapokban is? Vagy __holló a hollónak nem__...? %%tip-Forrás Magyar Nemzet; Cím: Én nem tudom ... - ( Mi van a templomokban ); Szerző: Kristóf Attila; Dátum: 1999/01/14 /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Holló a hollónak nem vájja ki a szemét#Formvarianten]): \\
%%quote
…a szabályokat már játszva elsajátíthatod, hogy kéz kezet mos, s __holló a hollónak a szemét ki nem vájja__, én aláírom a te kinevezésedet, te az enyémet, te meg-lódítod az én szekeremet, én a tiédet, én kifizetem a te millióidat, te az enyémet, én eladom az én hitemet, barátaimat, eszméimet, te eladod a tieidet, s együtt fe-lejtjük az elfelejteni valókat… %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/06/3 /% 
/%
 \\
   
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]