!!!Impresum

[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]

Projekt v rámci Programu celoživotního učení - podprogram Multilaterální projekty (2007-2013).

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah
publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací,
jež jsou jejich obsahem.

__Projekt__: SprichWort (2008-2010)

__Referenční číslo__: 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP

__Grémium autorů__:  Ao. Prof. Dr. Vida Jesenšek, Prof. Peter Ďurčo PhD, Dr. Kathrin Steyer, Univ. Doz. Dr. DI Denis Helic, Dr. habil. Tamás Forgács, Mgr. Libor Marek.

__E-mail__: [dhelic@tugraz.at|mailto:dhelic@tugraz.at]