!!!Impresum

[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Editors}]

Projekt sodi v sklop evropskega programa Vseživljenjsko učenje - podprogram Večstranski projekti (2007-2013).

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina je izključna odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


__Projekt__: SprichWort (2008-2010)

__Referenčna številka__: 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP

__Uredniki__:  izr. prof. dr. Vida Jesenšek, prof. Peter Ďurčo PhD, dr. Kathrin Steyer, univ. doz. dr. DI Denis Helic, dr. habil. Tamás Forgács, mag. Libor Marek.

__E-pošta__: [dhelic@tugraz.at|mailto:dhelic@tugraz.at]