!!!Impressum

[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit,upload Editors}]

Projekt v rámci programu celoživotného vzdelávania - čiastkový program Multilaterálne projekty (2007-2013).

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia
nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii
(dokumente).


__Projekt__: SprichWort (2008-2010)

__Referenčné číslo__: 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP

__Grémium autorov__:  Ao. Prof. Dr. Vida Jesenšek, Prof. Peter Ďurčo PhD, Dr. Kathrin Steyer, Univ. Doz. Dr. DI Denis Helic, Dr. habil. Tamás Forgács, Mgr. Libor Marek.

__e-mail__: [dhelic@tugraz.at|mailto:dhelic@tugraz.at]