[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!Isten útjai kifürkészhetetlenek/kiszámíthatatlanok. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Die Wege des Herrn sind unergründlich. | Die Wege des Herrn sind unergründlich]
* Szlovén: [Božja pota so skrivnostna. | Božja pota so skrivnostna] 
* Szlovák: [Božie cesty sú nevyspytateľné. | Božie cesty sú nevyspytateľné]
* Cseh: [Cesty Páně jsou nevyzpytatelné. | Cesty Páně jsou nevyzpytatelné]


%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [isten|Search:hukomisten] Lemma: [isten|Search:hulemisten]

* [úr|Search:hukomúr] Lemma: [úr|Search:hulemúr]

* [útjai|Search:hukomútjai] Lemma: [út|Search:hulemút]

* [kifürkészhetetlenek|Search:hukomkifürkészhetetlenek] Lemma: [kifürkészhetetlen|Search:hulemkifürkészhetetlen]

* [kiszámíthatatlanok|Search:hukomkiszámíthatatlanok] Lemma: [kiszámíthatatlan|Search:hulemkiszámíthatatlan]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogynem lehet előre tudni, mit hoz a sors. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   A közmondás __isten__, illetve __Úr__ komponense gyakran alkalmilag kicserélődik más elemekkel, lásd a példákat.  [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
  

%%(display:inline;) Az Úr útjai kifürkészhetetlenek/kiszámíthatatlanok. [Példa 2 | 2 ] [Példa 4 | 4 ] 
%% \\


%%
  
%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 
    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Isten útjai kifürkészhetetlenek#Sprichwort]): \\
%%quote
 Amikor a sírjánál állok csemetéimmel, bizony gyakran jelentkezik a Lazy Cat-jelenség: drabális férfiember + könnyek. Ennél is fertelmesebb az, ami 1 cimborámmal történt: 28 éves felesége a második gyerekük szülésébe halt bele nyomorultul, szenvedve, mert kib...tt vallási megfontolásokból nem fordultak időben orvoshoz. Látva gyerekeim ragaszkkodását hozzánk, szüleikhez, kimondhatatlanul sajnálom a 2 anya nélkül maradt gyereket. És ahogy ezt cimborám lereagálta... Aszondja: __Isten útjai kifürkészhetetlenek__, Évának biztos így lett jó, mert isten szerette őt. De hát a k... életbe, ő már sohasem lesz 29, 30, 31 stb éves, nem követheti végig gyerekei fejlődését, snitt, vége. Hasonló esetben valószínűleg megzavarodnék. És a balesetek. Egyik pillanatról a másikra, fiatalon, életerősen, 1 apró hiba, vagy más állatsága miatt. %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: Fóka; Dátum: 1998/08/15 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Isten útjai kifürkészhetetlenek#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Kedves Pocak! Szomorúan olvaslak. Én nem vagyok hittéritő, de abban biztos vagyok, hogy Te nem tudhatod, szükséged van-e, lesz-e vallásra. Tudod __az Úr útjai kifürkészhetetlenek__. A vallás, a vallásosság az bizony nem magánügy. ( Hogy Te hiszel-e, az viszont az. ) Minden embert érint, persze csak abban a vonatkozásban, hogy vajon mennyire tudja befolyásolni a vallásosság az életünket, a jövőnket. Már szinte hallom is: a Te életetdet semmilyen mértékben sem befolyásolják a vallásos emberek, Neked szabad akaratod van stb.... %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: LDTockij; Dátum: 1999/02/27 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Isten útjai kifürkészhetetlenek#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
__Isten__ és az MNB __útjai kifürkészhetetlenek__ – állíthatnák egyöntetűen a kereskedelmi banki treasuryk szakemberei. No, nem azért, mert sajátságos vallási révü-letbe estek volna. Bizonytalanságuk oka az óvatosság, amit a jegybank szűkítő politikája tesz indokolttá – ám a konkrét lépésekkel kapcsolatban a bizonyosságtól még messze vannak.%%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/01/21., 13 /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Isten útjai kifürkészhetetlenek#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
…arra int, hogy bár talán megérthető az isteni szándék, érdemes nem felednünk, hogy __az Úr útjai kifürkészhetetlenek__, mert bejárásuk az emberre van bízva. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1994/10/17., 15/% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Isten útjai kifürkészhetetlenek#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Az történelmi tény, hogy élt itt a Földön egy olyan ember, akit úgy hívtak, hogy Jézus... Ezt így én még el is tudom hinni, ahogy írod, ez történelmi tény. De a többi számomra már csak legenda. Nem bizonyíték. Képzeld el, hogy én most összeülök egy pár száz emberrel, kitalálunk egy történetet, írunk róla egy könyvet, lehetőleg úgy, hogy jó nehéz legyen belekötni, hogy amikor már minden kötél szakad - mert ott vannak a logikus bizonyítékok, hogy a könyvben írt állítások nem lehetnek igazak - akkor azt még mindig lehessen mondani, hogy __Isten útjai kiszámíthatatlanok__. A könyvben írtakat az elején pár ember elhiszi. 100 év múlva pár ezer ember. 2000 év múlva meg pár százmillió.  %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: kenyai; Dátum: 1998/07/27 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Isten útjai kifürkészhetetlenek#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 Kivárva az évtizedek múlását, valamikor a 90-es évek elején a Belügyminisztériumhoz fordultam, adják vissza elkobzott irataimat. Egy államtitkár válaszolt, jóindulatot mutatva elküldött egy rakományt a bírósági s belügyi " nyomozati " anyagból, de egyszersmind arról tájékoztatott, hogy saját írásaimat az ítélet alapján " megsemmisítették ". Így hát a Hatvany-töredék is semmivé vált... Nekem persze nehéz elhinnem egy államvédelemre szervezett intézményről, hogy az ítélet után elégetik, vagy bedarálják a hitvány ellenforradalmár irományait, hiszen azok " bizonyítékok ". De hát __a Jóisten s a Hivatal útjai kiszámíthatatlanok__. Ezúton tisztelettel kérem a nagyrabecsült Utókort, ha a XXI. században mégis előkerülne a Hatvany estéit rögzítő füzetem, egy ifjú filoszhoz juttassák el, s ha megérdemli, adják ki egy addigra már csak száz példányban megjelenő - mert hogy a kultúra csupán fölös luxus a virágzó piacgazdaságban - vidéki folyóiratban. De térjünk vissza a szabadulásom utáni lazított fogság időszakába.     Az utókezelés E szabadulás nemcsak " ideiglenes " volt, mint azt elengedéskor is hangsúlyozták, sőt " feltételes ", hanem részleges is. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Vácott voltam Afrikában; Szerző: Fekete Sándor; Dátum: 1996 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Isten útjai kifürkészhetetlenek#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
 A két - mondjuk úgy: külső és belső - versformának a sorozatos sorátvitelekből adódó, makacs disszonanciája szinte kikényszerítette belőlem a kemény vágásokat. Egy verssor közepén - a ritmikai konvenciók szerint: hangsúlytalan helyen - szükségképpen nagyobb lendülettel kell indulnia a mondatnak; a lendületen ez esetben nemcsak a ritmika sodrását, hanem a gondolatátvitel tempóvételét is értve. Egyszerre csak arra ébredtem, tudok repülni! Föl-le, egyik tárgyamat otthagyva egy fél verssor satujába fogva és a másikat meglegyintve szárnyammal, a Parker márkájú golyóstollal. __A költészet és a szerencse útjai kiszámíthatatlanok__. Pályám egyik legválságosabb pillanatában, amikor formaproblémák ürügyén valójában magammal bajlódtam, a megújulásommal, melynek elmaradása egész további költőlétemet tette volna kérdésessé, Hölderlin jött a segítségemre, méghozzá azzal, hogy föltaláltatta velem a spanyolviaszt, az enjambement-t. Tágabb értelemben egy verskezelési módot, mely azóta sem vesztett - számomra - az érvényességéből. Későbbi köteteim mindegyikében megtalálható, még ha olykor a fölismerhetetlenségig átgyúrva is, az ekkor tanult strófaszerkezet. Mert hát mégsem a bölcsek kövét találtam meg, csak egy verselési módot, melynek hamarosan kezdtek látszani a határai is. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Honnan jön a költő?; Szerző: Orbán Ottó; Dátum: 1980 /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Isten útjai kifürkészhetetlenek#Formvarianten]): \\
%%quote
De ez a " kiszámíthatatlanság " isteni. Személy szerint némi tapasztalatom van az ihlet - sokkal kevésbé isteni - szerepéről. Nos: kevés dolgunk kiszámíthatatlanabb az ihletnél, ugyanakkor semmi se megbízhatóbb. Gondolom, hogy akik a kegyelem tapasztalatában élnek, mindannyiunknál nyugodtabbak, s ez a bizonyos " kiszámíthatatlansági elem " csak arra jó, hogy alázatukat növelje, vagyis még teljesebb békét teremtsen lelkükben. Igen, __a kegyelem útjai kiszámíthatatlanok__, s ugyanakkor a mi Jézusunk mindig és mindenütt jelen van, bizonyosabban, mint katona a posztján, vagy az öreg koldus a templom ajtajában. Jelen van, a leghívebbeknél is hűségesebben. Sokszor egy egész emberi életen keresztül kell várakoznia egyetlen gesztusért, egyetlen mozdulatért, amiről végre - annyi mindenki közül -, végre fölismerjük őt, az örök vándort, az örök ácsorgót, a mindörökre " félénk jegyest, isteni szeretőt ". A bárányt: szemérmes megváltónkat. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Publicisztikai írások; Szerző: Pilinszky János; Dátum: 1999/% 
/%
 \\
   
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Isten útjai kifürkészhetetlenek#Formvarianten]): \\
%%quote
Nagyválogatott, olimpiai csapat, Inter. Most pihen a nehéz szezon után. Hogy tavasszal láthatjuk -e cseleit, elfutásait, góljait? Nehéz kérdés. __A közép-kelet-európai futballkirályok útjai kiszámíthatatlanok__. Többnyire Nyugat felé veszik az irányt. Valószínűleg Németh Szilárd is. Csak az a kérdés, mikor. %%tip-Forrás Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Az évszázad játékosa : Ján Popluhár , az évszázad edzője : Jozef Venglos , az év felfedezettje : Lubomír Meszáros; Szerző: TOMI VINCE; Dátum: 2000/12/21
 /% 
/%
 \\
   
[Példa 10 | #10 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Isten útjai kifürkészhetetlenek#Formvarianten]): \\
%%quote
 - Egy fillér, fiam. - Uram, ha ennyire kevés ez neked, adnál nekem egy fillért? - Egy pillanat, fiam... Nos ez a történet elindul egy érdekes irányba. Isten számára nem létezik idő, legalábbis az én elképzeléseim szerint a nagybetűs Teljesség a tegnapot és a holnapot is tartalmazza ( azért olyan fenemód __kifürkészhetetlenek az Öreg útjai__ ). Nem hinném legalábbis, hogy Nostradamus meglepte volna Istent... Mi változunk az idővel, mozgó vonatból nézzük a tájat. Lehet, hogy vannak benne más mozgások is, tehát nem mondhatjuk, hogy mozdulatlan, az az állítás viszont, hogy a táj egésze mozog, mivel mi mozgónak látjuk, enyhe túlzásnak tűnik... Ráadásul mivel mindenki a saját mozgásából szemléli a világot, mindenkinek másként változik a táj. %%tip-Forrás Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Az örökkévalóság pillanatai; Szerző: Kedves Loránd; Dátum: 1998 /% 
/%
 \\
   
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]