[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!!(A) Jó pap holtig tanul. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Gyakorlatok
Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.
%%
%%
%%

  
  
!!! Ekvivalensek más nyelvekben

* Német: [Man lernt nie aus.| Man lernt nie aus]
* Szlovén: [Človek se uči, dokler živi.| Človek se uči, dokler živi] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Haláláig tanul az ember."\\ /% 
* Szlovák: [Človek sa učí celý život. | Človek sa učí celý život] %%tip-Kommentár Szó szerint: "Egész életében tanul az ember."\\ /% 
* Cseh: [Člověk se pořád učí. | Člověk se pořád učí]


%% %%collapsebox-closed 
!!!Komponensek

     
* [jó|Search:hukomjó] Lemma: [jó|Search:hulemjó]

* [pap|Search:hukompap] Lemma: [pap|Search:hulempap]

* [holtig|Search:hukomholtig] Lemma: [holt(a)|Search:hulemholt(a)]

* [tanul|Search:hukomtanul] Lemma: [tanul|Search:hulemtanul]
%%

     
!!!Jelentés(ek)
    Annak kifejezésére mondják, hogy sohasem mondhatjuk, hogy már nincs szükségünk több tanulásra; az okos ember mindig hajlandó még tanulni, alkalmazkodni. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Sajátos használat
   Gyakori, hogy a __pap__ komponens kicserélődik más szakmák megnevezésével. [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ] [Példa 8 | 8 ] [Példa 9 | 9 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Variánsok

%%collapsebox-closed   
!!Alakváltozatok
 
%%

%%collapsebox-closed
!!Komponensek cseréje
 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Tipikus használat a szövegben
  
%% \\ 

    

%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
    
* [a]
%%
    
!!!Példák   
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Jó pap holtig tanul#Sprichwort]): \\
%%quote
Szemléletváltás: világnézetünk alkalmazkodása a világhoz, a gondolkodás sebességének hozzáigazítása a gyorsuló időhöz, szellemi készenlét „__a jó pap holtig tanul__” bölcsessége jegyében. Gondolkozzunk másként, mint eddig. Legyünk másmilyenek.%%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/07/17., 7 /% 
/%
-----
 
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Jó pap holtig tanul#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
Persze erősen biztatok minden fiút hogy írjon nyíltabban. Nyissatok egy freemail címet és biztonságosan elmondhattok mindent. Vagytok egy páran akikről a nekem írt levelekből tudom hogy nagyon szívesen megsosztanák az érzéseiket és élményeiket de pontosan attól tartanak amit leírtam és amitől én is tartanék ha nyilvános címem lenne. Higgyétek el itt a fiúk és a lányok is szívesen fogadnák az élményeiteket és mindenki tanulhatna belőlük, mint ahogy én is sokat tanultam nemcsak a topicba leírtakból hanem a leveleitekből is. Hiába, __a jó pap holtig tanul__! %%tip-Forrás Index Fórum; Szerző: M-Ágnes; Dátum: 1998/07/06 /% 
/%
 \\
   
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Jó pap holtig tanul#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Mindenkire érvényes az, hogy úgy érzi, túlhaladta az élet, hogy vegetál, de a lelkészre nézve szörnyűséges lehet egy élni akaró gyülekezet, közösség középpontjában állva élőhallottnak lenni úgy, hogy ennek önmaga is a tudatában van. Isten mentsen meg mindannyiunkat attól, hogy szellemi, lelki hullaszagot árasszunk magunk körül. Napjainkban közhely az, hogy a tanulás nem érhet véget a tanulmányokkal egy időben. Az egyén életén át tartó tanulás fontosságát tudományosan is igazolták az utóbbi 30-40 esztendőben, a hetvenes évek nem is szocialista ihletettségét jelzik a " permanent education ", a " lifelong learning " fogalmak. A tanuló társadalomban ez irányú kötelezettsége alól a lelkész sem lehet kivétel, hiszen éppen róla állították legelőször azt, és a közhely kihagyhatatlan, hogy " __a jó pap holtig tanul__. " Életfogytiglani, holtomiglani önképzésre vagyunk tehát ítélve. Egyik 18-ik századi temetési beszédünk szerzője ugyan - egyáltalán nem szemérmesen - a fenti bölcselkedéshez hozzáteszi azt is, hogy " mégis bután hal meg ", de ez a megállapítás a kérdés lényegén már nem változtat. Kortárs katolikus paptól való ez az idézet: " a pap életében nem a kezdet érdekel, hanem a vég ", s bármennyire is sokatmondó és szép ez a kijelentés, én hozzátenném, hogy azért az egész érdekel minket, a kezdet és a vég, és főleg az, ami közötte van: életünk és szolgálatunk. Ez a legszemélyesebb ügyünk, kit érdekelne hát, ha nem minket? %%tip-Forrás Régió: erdélyi; Stílusréteg: tudományos; Cím: Az önképzés szerepe a lelkészképzésben; Szerző: Szász Ferenc /% 
/%
 \\
   
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Jó pap holtig tanul#Bedeutung(en)]): \\
%%quote
 Izzadt a göndör hajtöve. - A teremtőerő... a tágas, korlát nélküli kapcsolatok... dimenziók... - Isten ments - mondta Leila, és sápadtan felállt -, isten ments, hogy ráhallgasson. Részeg. - De hát __a jó pap holtig tanul__, és mikor van alkalom így társalogni, azokban a körökben...? Mire gondolsz, Albi, konkrétan? - Aztán hívjatok fel... egyszer majd nyugodtan... ez az én lakásom... nem a Leliknéé... Ki fut utánad, Leila? Senki, senki se fut, csak a száraz falevelek. %%tip-Forrás Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A labda; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1971 /% 
/%
-----
 
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Jó pap holtig tanul#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
A felnőttképzési törvénytervezet előkészületei __Jó polgár holtig tanul__ A jelszóként divatba jött élethosszig tartó tanulás ösztönzése mellett az európai uniós pénzügyi források megcsapolhatósága is indokolttá teszi, hogy a felnőttképzésről külön törvény szülessen - vélik az oktatási tárcánál. Az eddig napvilágra került koncepcióból azonban még az sem világos, hogy az állam a jövőben kit-mit és miképpen finanszírozna. Magyarországon jelenleg mintegy 400 ezerre becsülhető azoknak a felnőtteknek a száma, akik az iskolarendszeren kívüli képzésben vesznek részt. Ebben benne vannak a nyelvet tanulók, a számítástechnikai kurzusokon vagy vállalati fejtágítókon okosodók, azok, akik azért ülnek újra az iskolapadba, hogy olyan - akár hivatásszerűen, akár szabadidős foglalatosságként is művelhető - mesterségeket tanuljanak ki, mint amilyen a virágkötészet vagy a lakberendezés, de még az a korántsem elhanyagolható tábor is, amelynek tagjai mondjuk az asztrológia vagy a talpmasszázs rejtelmei iránt érdeklődnek. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság; Cím: A felnőttképzési törvénytervezet előkészületei; Dátum: 2000/08/26 /% 
/%
 \\
   
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Jó pap holtig tanul#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
Óbuda MDF-elnöke, sőt az országos választmány tagja, egy ideig ügyvivője is. Később lemond tisztségeiről, „elvállaltam egy biztonságtechnikai rendszerek ter-vezésével és telepítésével foglalkozó kft. irányítását” – tájékoztat, hogy __jó szakember képes holtig tanulni__. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1994/10/22., 146 /% 
/%
 \\
   
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Jó pap holtig tanul#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
%%quote
A közönség összetétele bizonyítja, sok fiatalt érdekelnek a horgászati módszerek, fortélyok, de __a jó horgász is holtig tanul__ elvet figyelembe véve ott vannak a középkorúak, a nyugdíjasok is. %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/01/28., 20 /% 
/%
-----
 
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Jó pap holtig tanul#Formvarianten]): \\
%%quote
 - Még ha belátják is, hogy a felvétel végső soron sikerült, néha talán jobban is, mint ahogy azt eredetileg eltervezték, a fő kritikájuk annak szól, hogy az eredeti céltól akaratuk ellenére tértek el. Nem elégedettek magukkal, és ez így van rendjén, hiszen ahhoz, hogy az ember fejlődni tudjon, látnia kell, hol hibázott. Munka közben azzal biztatom diákjaimat, hogy a jó operatőr majd csak az ötödik-hatodik nagy játékfilmje után mondhatja el magáról, hogy biztonsággal dolgozik, és az elképzelései kilencven százalékban megvalósulnak. Százszázalékos munkát végezni nagyon nehéz még harminc év után is. Mert __nemcsak a jó pap, de a jó operatőr is holtig tanul__. Az én feladatom, hogy ezt a derűlátó szemléletet átadjam hallgatóimnak, mivel nagyon gyakori, hogy az operatőr elveszíti a perspektívát, és nem tudja, hol keresse a lényeget. Estébe nyúló vetítések alkalmával mutatták be Zsigmond Vilmos alkotásait, a Ragadozókat, A szarvasvadászt és a Magyarországon eddig még nem vetített Játék a szívvel című filmet. - Nagyon sok kérdés érkezett a látottakkal kapcsolatban - mondja az operatőr -, nemegyszer engem is megbíráltak. Hiába, nem lehet egy az egyben megtanítani, mikor mit kell csinálni - ez a filmkészítés nagy titka. %%tip-Forrás Magyar Nemzet; Cím: Nyolcvanszázaléknyi sötétség; Szerző: N. Tóth Ida; Dátum: 1999/09/02 /% 
/%
 \\
   
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Jó pap holtig tanul#Formvarianten]): \\
%%quote
 Londonban viszont Thaqi tudtára adták, hogy a britek az amerikaiakkal együtt az UCK rendőrséggé alakulásától remélik, hogy tagjai ellenállnak az iszlám fundamentalista gerillamozgalmak csábításának. Az utóbbi veszélytől kevésbé tartó Belgium fölajánlotta: polgári védelmi kiképzésre fogadja az UCK leszerelő tagjait. Ebből az alkalomból idézte a brüsszeli Soir című lap a belga külügyminisztert, aki szerint gyanítható, a Balkán nem más az Egyesült Államok számára, mint olyan eszköz, amellyel késleltetheti a védelmi politikájában önálló Európa megszületését. 1999._09._05. 16: 22: 00 Kolláth Adrienn Megújított orvosképzés __A jó pap mintájára az orvos is holtig tanul__ és erre most már az egészségügyi törvény is kötelezi - mondta a Debreceni Orvostudományi Egyetem tanévnyitóján Gógl Árpád. Az október elsején induló, úgynevezett " rezidensképzés " 34 alapszakmában biztosítja a diplomák értékállóságát. Az első két évet, a központi gyakornokok tanulóidejét a költségvetés finanszírozza. Gógl Árpád: - Erre az évre 800 millió forint áll rendelkezésre, jövőre durván 3, 5 milliárd. Ez azt jelenti, hogy a négy-öt ügyelettel, nyelvpótlékkal, szociális támogatással, utazással és egyebekkel egészen kitüntetett helyzetbe kerülnek a szakorvos-jelöltek. %%tip-Forrás Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Megújított orvosképzés; Szerző: Kolláth Adrienn; Dátum: 1999/09/05 /% 
/%
 \\
   
\\
   
%%collapsebox-closed
!!!További példák keresése a korpuszban

A Magyar Nemzeti Szövegtárban [http://corpus.nytud.hu/mnsz] további szövegpéldákat kereshet.  
%%
    
    
----
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]