[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Jablko nepadá ďaleko od stromu.

----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Ähnlichkeit | Ähnlichkeit Übungen].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Jablko nepadá ďaleko od kmeňa."\\ /%
* Slovinsky: [Jabolko ne pade daleč od drevesa. | Jabolko ne pade daleč od drevesa] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Der Apfel fällt nicht weit vom Baum".\\ /% 
* Česky: [Jablko nepadá daleko od stromu. | Jablko nepadá daleko od stromu.] 
* Maďarsky: [Az alma nem esik messze a fájától. | Az alma nem esik messze a fájától] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Jablko nepadá ďaleko od vlastného stromu."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [jablko|Search:skkomjablko] Lemma: [jablko|Search:sklemjablko]

* [nepadne|Search:skkomnepadne] Lemma: [padnúť|Search:sklempadnúť]

* [ďaleko|Search:skkomďaleko] Lemma: [ďaleko|Search:sklemďaleko]

* [od|Search:skkomod] Lemma: [od|Search:sklemod]

* [stromu|Search:skkomstromu] Lemma: [strom|Search:sklemstrom]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie poukazuje na to, že deti majú podobné [charakterové črty|Search:skbegcharakterové00črty] a podobný [spôsob správania|Search:skbegspôsob00správania] ako ich rodičia, pričom môže ísť tak o [pozitívne vlastnosti|Search:skbegpozitívne00vlastnosti], ako aj o [negatívne vlastnosti|Search:skbegnegatívne00vlastnosti]. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch vyskytuje aj v antonymickej podobe, s poukázaním na to, že niekedy sa môžu potomkovia diametrálne líšiť od svojich rodičov. [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Jablko nepadne ďaleko od stromu %%tip-Kommentár Ide o dokonavý variant príslovia. / Mit der Komponente ''padne'' handelt es sich um finite Aktionsart des Sprichworts. \\ /% [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\

%%(display:inline;) Jablko ďaleko od stromu nepadá, a keď aj padne, vždy sa stopkou ku pňu obracia. %%tip-Kommentár S dodatkom ide o zastaraný variant príslovia. / Mit dem Zusatz handelt es sich um veraltete Variante des Sprichworts. \\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

%%(display:inline;) Jablko nepadlo ďaleko od stromu. %%tip-Kommentár Ide o minulý variant príslovia. / Mit der Komponente nepadlo(=fiel nicht) handelt es sich um Vergangenheitsvariante des Sprichworts. \\ /% [Doklad 8 | 8 ] 
%% \\

%%(display:inline;) Jablká nepadajú ďaleko od stromu. %%tip-Kommentár Ide o plurálny variant príslovia. / Mit der Komponente jablká (=Äpfel) handelt es sich um Pluralvariante des Sprichworts. \\ /% [Doklad 9 | 9 ] 
%% \\
  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Jablko sa neodkotúľa ďaleko od stromu. %%tip-Komentár Wörtl.: Der Apfel rollt vom Baum nicht ab. \\ /% [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [neodkotúľa sa|Search:skvkoneodkotúľa sa] Lemma: [odkotúľať sa|Search:skvleodkotúľať sa]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často vyskytuje transformované do súvetí, napr. ''to je jablko, ktoré (ne)padlo'' ..., [Doklad 7 | 7 ] 
%% \\ 

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často vyskytuje s rôznymi aktualizačnými vsuvkami, napr. ''jablko veru nepadá ..., jablko v tomto prípade ''..., [Doklad 10 | 10 ] 
%% \\ 
 
%%(display:inline;) Jablko 
%%tip-X 
||Zástupny komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| skutočne\\určite\\naozaj\\Zástupný komponent3 | adverb | Príslovka zdôrazňuje platnosť príslovia. /% nepadlo ďaleko od stromu. %%tip-Komentár Príslovie je často aktualizované zdôraňovacími časticami.\\ /% [Doklad 11 | 11 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Aj keď žiadny z troch synov Václava Pinkavu neprevzal otcov umelecký pseudonym a takisto žiadny z nich zatiaľ nedosahuje šírku otcovho tvorivého rozpätia (okrem literatúry sa Křesadlo s úspechom venoval skladaniu vážnej, najmä cirkevnej hudby), všetci traja sú dôkazom toho, že __jablko nepadá ďaleko od stromu__. Najstarší syn Václav dnes pôsobí v Prahe ako počítačový expert, popri tom je aktívnym prekladateľom (prekladá do angličtiny napríklad otcovo dielo) a nie veľmi aktívnym básnikom a prozaikom. Jan Pinkava je známym filmárom, ktorý pracuje v tíme Pixar Animation Studios. Roku 1998 získal Oscara za krátky (počítačovo) animovaný film Geri's Game. Najmladší syn Pavel má doktorát z teoretickej fyziky. Jeho zásluhou je v otcovom románe Girgal správanie zvláštnych mesiacov nielen kuriozitou sci - fi, ale matematicky podloženou možnosťou. %%tip-Zdroj 	Slovo 2002-01 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
V športe všeobecne zvykneme vravieť, že __jablko nepadá ďaleko od stromu__. V cyklistike sa nezriedka túžba trápiť sa v sedle prenáša z generácie na generáciu. Nedávno získal bronzovú medailu na svetových hrách mládeže EYOD v dánskom Esbjergu Matej Jurčo , syn chýrneho "Kamióna", ako Milana Jurču, bronzového medailistu z MS v časovke družstiev, účastníka Tour de France, prezývali. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 31.7.1999 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
"Na Slovensko som si zvykol rýchlo, na vašu kuchyňu nie," hovorí riaditeľ spoločnosti Renault Slovensko Philippe Métras, ktorý je dôkazom toho, že __jablko sa môže niekedy zakotúľať od stromu oveľa ďalej__, než je zvykom. Tento 45-ročný Francúz, rodák z Marseille, pochádza totiž z lekárskej rodiny. Jeho otec bol chirurgom, a biely plášť nosí aj jeho brat. %%tip-Zdroj Profit 50, 2001-12-08 /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Z prísloví a porekadiel zo Zátureckého zbierky sa nám zapáčili tieto frazémy o rodinných putách: Aká jabloň, také jablko; __Jablko ďaleko od stromu nepadá , a keď aj padne, vždy sa stopkou ku pňu obracia.__ %%tip-Zdroj Kultúra slova, 1999/2 /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Aj keď náhoda sa vie niekedy s človekom poriadne pohrať, a často dôkladne prevrátiť všetky jeho dovtedajšie plány a predstavy, __jablko nikdy nepadne ďaleko od stromu__. Eva Kyseľová vždy chcela byť uprostred ľudí, tam, kde sa niečo deje, chcela organizovať, viesť %%tip-Zdroj Profit 2001/12 /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Mal rád nespútanú slobodu a nechcel si zväzovať ruky dieťaťom. Bol to však jeho syn. David bol predsa Mountjoy, a tak si ho otec vzal k sebe. __Jablko sa neodkotúľa ďaleko od stromu__, a David si vzal Georgieho za vzor. Ponášal sa naňho. Bol vysoký, šľachovitý a štíhly, svetlé vlasy mal od horúceho slnka vybielené, spod hustých svetlých obŕv mu žiarili prenikavé modré oči a z brady sa zračila ráznosť. %%tip-Zdroj Adler, Elizabeth: Dedičky. Bratislava: Remedium 1998. 303 s. Preklad: Dalibor Janko. /% 
/%
 \\


-----
[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Váš otec je pritom vynikajúci kuchár. Ste azda __jablko, ktoré padlo ďaleko od stromu__? - Otec je báječný kuchár. Moja žena vraví, že ja som zasa báječný otec. %%tip-Zdroj 	SME. Denník. Bratislava: Petit Press 25.5.1995 /%   
%% \\
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
__Jablko nepadlo ďaleko od stromu__. Poľský zjazdár Andrzej Bachleda prekvapil svojím výkonom vo včerajšom kombinačnom slalome celé pretekárske pole. Syn a menovec najlepšieho poľského zjazdára v histórii, vnuk a synovec popredných poľských lyžiarov Bachleda skončil na výbornom treťom mieste a vytvoril si skvelú pozíciu na zisk medaily po štvrtkovom kombinačnom zjazde. %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.2.1998 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
 Henry Leon je totiž po otcovi Billovým starším bratom. __Jablká nepadajú ďaleko od stromu__, ja a Bill sme z toho istého materiálu - rodení sukničkári, tvrdí Henry, ktorý svoje hrdo znejúce priezvisko zdedil po matkinom druhom manželovi. Ich spoločný otec, William Jefferson Blythe, bol pouličným predavačom a Bill - ktorého mal so svojou štvrtou ženou - sa vlastne narodil až tri mesiace po jeho tragickej smrti v roku 1946 %%tip-Zdroj SME. Denník. Bratislava: Petit Press 10.10.1998 /% 
/%
 \\
 
[Doklad 10 | #10 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
 Jeho náprotivok Straka ml. lovil v prvej časti hry dvakrát loptu zo siete, po ukážkovej kombinácii a dôraze útočníkov majstra. Po niekoľkých výborných zákrokoch potvrdil, že __jablko v tomto prípade nepadlo ďaleko od stromu__. V druhej časti hry za stavu 3:1 PreDops dokonale otočil zápas a viedol pár minút pred koncom 4:3. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2003/06 /% 
/%
 \\

[Doklad 11 | #11 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
 Yoko je s výberom svojho syna spokojná. So svojou budúcou nevestou si rozumejú veľmi dobre. Chodia spolu na výstavy, koncerty a dokonca vraj pripravujú nejaký spoločný projekt. Je taký tajný, že o ňom zatiaľ nič neprezradili ani Seanovi. __Jablko teda určite nepadlo ďaleko od stromu.__ %%tip-Zdroj 	Východoslovenské noviny - Korzár 1999/10 /% 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="jablko"] [[]* [[lemma="padnúť"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]