Jedna lastovička leto nerobí.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Hoffnung.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na to, že sa na základe ojedinelých faktov, udalostí ap. nemajú robiť predčasné alebo unáhlené závery. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 10]

Príslovie vyjadruje aj to, že prvé náznaky niečoho ešte neznamenajú trvalú zmenu. [Doklad 9]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často vyskytuje v kontextoch, ktoré poukazujú na jeho obmedzenú platnosť s poukázaním na fakt, že aj jedna zmena môže byť signálom niečoho trvalého. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Príslovie sa používa aj v afirmatívnej podobe: Jedna lastovička robí leto. [Doklad 4]

Príslovie má aj antonymický náprotivok: Bez jednej lastovičky / Bez sto lastovičiek bude leto. (Wörtl.: Ohne eine Schwalbe / Ohne hundert Schwalben wird der Sommer sein.)
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Jedna lastovička nerobí jar. Variable Komponente: jar (=Frühling) statt leto (=Sommer)
[Doklad 6]

Dve lastovičky ešte leto nerobia Variable Komponente: Wörtl.: Zwei Schwalben machen noch keinen Sommer.
[Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie sa často používa vo forme súvetí, typu: ...to je lastovička, ktorá ešte nerobí leto, alebo v množnom čísle: ... to sú lastovičky, ktoré ešte leto nerobia ... [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Napriek dosiahnutým úspechom nepoľavil v práci. Stále si myslí, že je čo robiť pre firmu. "Ako sa hovorí, jedna lastovička leto nerobí. Sú ešte veci, ktoré je potrebné napraviť a zlepšovať. Hospodárske noviny. Bratislava: Ecopress a.s. 10.07.2007

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Aj stredisko reštaurácie pôsobí ponuro. Sociálne zariadenie má poškodené dvere. Na ženskom WC nie sú žiadne dvere. Hovorí sa, že jedna lastovička leto nerobí a jeden nevyhovujúci hotel nemôže ovplyvniť celú letnú turistickú sezónu. Podobný obraz poskytovaných služieb na východe Slovenska však nie je vôbec výnimkou SME. Denník. Bratislava: Petit Press 25.6.1996


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Aj keď jedna lastovička ešte leto nerobí, je dôkazom toho, že sa niečo deje Trpezlivosť ruže prináša, a v tomto prípade to znamená likvidáciu zločineckého gangu, ktorý za uplynulých šesť rokov ovládol celý sever Slovenska. Svoju základňu mal v Liptovskom Mikuláši a špecializoval sa na krádeže áut vyššej cenovej kategórie. Profit 2003-06-20


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Na adrese www. mustek. cz je informácia o digitálnom fotoaparáte, ktorý stojí 2714 Kč. To, čo môže odrádzať, je jeho veľkosť, má byť menší ako kreditná karta. Podľa toho môže vyzerať aj kvalita obrázkov. Tento výrobok považujem skôr za lastovičku, ktorá robí leto. Nové slovo 2008-05-06

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Hopta vystupuje z klubu KSS preto, že predseda komunistov Jozef Ševc nesplnil jeho ultimátum a do nedeľňajšej polnoci sa mu neospravedlnil za "všetky klamstvá", ktoré o ňom povedal. "Dokonca sa na moju adresu vyjadril, že bez jednej lastovičky leto bude," povedal Hopta. Líder KSS Jozef Ševc tvrdí, že dvojročnú protistranícku činnosť by Hoptovi netolerovala žiadna strana SME. Denník. Bratislava: Petit Press 20.07.2004

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Ako vás poznačila divadelná skúsenosť? Je to len epizódka, aj keď príjemná, lebo herci ten text intenzívne cítia, diváci živo a spontánne vnímajú a kritika zasa raz nevie, čo si s tým počať. Jedna lastovička však nerobí jar, jar robí zmena klímy, takže považovať sa za divadelného autora mi pripadá nadnesené SME. Denník. Bratislava: Petit Press 27.12.2004

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Jedna alebo dve lastovičky ešte leto nerobia. Chlapci musia pokračovať vo výkonoch z úvodných dvoch zápasov a ja verím, že v Nitre sa potom zablýska na lepšie časy. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 15.8.1998


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Ako príklad uvediem, že pred nástupom do Trnavy absolvoval Karol Pecze stáže v Nemecku a Anglicku. Na konferencii sa ochotne podelil s ostatnými kolegami. Možno, že aj tam bol zárodok na slovenské pomery modernej hry Trnavy. Na stáž sa chystá aj Jozef Valovič. Výborná myšlienka. To sú však lastovičky, ktoré leto neurobia. Keď chceme dosiahnuť progres, tak by z toho mal byť organizovaný, kontrolovaný hromadný jav. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 22.4.1997


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Hoci bol medziročný rast importu (-4,8%) aj exportu (-3,2%) za marec záporný, bola dynamika rastu vývozu po prvý krát od septembra 2000 priaznivejšia ako dovozu, a teda aj deficit bol medziročne mierne nižší. Ide však zatiaľ len o jeden mesiac a jedna lastovička leto nerobí. Treba však dodať, že tak ako sa objavujú prvé (i keď zatiaľ nejednoznačné) signály oživenia hospodárskej aktivity u našich obchodných partnerov, tak aj výhľad vývoja obchodnej bilancie Slovenska by mohol byť priaznivejší, keďže Slovensko je do veľkej miery závislé od vývoja vonkajšieho ekonomického prostredia. Vyšší rast priemyselnej produkcie v krajinách našich najvýznamnejších obchodných partnerov znamená väčší dopyt po produkcií vyrobenej aj na Slovensku. Avšak pozor, ide len o reakciu na zlepšenie vonkajšieho prostredia a nie o zlepšenie konkurenčnej schopnosti domácich vývozcov. ospodárske noviny. Bratislava: Ecopress a.s. 27.05.2002

[Doklad 10] (Ďalšie doklady):

Doslova pár dní pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane kandidát SDKÚ Eduard Kukan stratil svoje tesné, ale stabilné miesto na čele rebríčka uchádzačov o prezidentský post. Samozrejme , na definitívne závery je ešte príliš skoro, pretože jedna lastovička nerobí jar a jeden prieskum nemusí byť dostatočným ukazovateľom politického počasia. Hospodárske noviny. Bratislava: Ecopress a.s. 16.03.2004

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="lastovička"][]{0,5}[lemma="leto"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«