[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Jeme aj očami.

 
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Das Auge isst mit] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Oko je tiež."\\ /%
* Slovinsky: [Samo oči so lačne. | Samo oči so lačne] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Nur Augen sind hungrig."\\ /% 
* Česky: [Je to pastva pro oči. | Je to pastva pro oči] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "(Es ist) ein Augenschmaus."\\ /%
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [jeme|Search:skkomjeme] Lemma: [jesť|Search:sklemjesť]

* [očami|Search:skkomočami] Lemma: [oko|Search:sklemoko]
%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie konštatuje fakt, že nielen [chuť jedla a potravín|Search:skbegchuť00jedla00a00potravín] sú dôležité, pre dobrý [pocit z konzumácie|Search:skbegpocit00z00konzumácie] je dôležitý aj ich [vzhľad|Search:skbegvzhľad]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa niekedy uvádza introduktorom "Často sa hovorí, že ...". [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Jeme očami. %%tip-Kommentár Wir essen mit Augen. \\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Umenie je v živote pani Zuzky teda stále prítomné, veď aj manžel, režisér Peter Mikulík, je z "randže" a aj dcére Katke učarovali múzy - hrá, spieva, tancuje. A čo kuchyňa? Pani Kocúriková varí rada a mimoriadne si dáva záležať na peknom stolovaní. Jej mamička pochádzala zo starej zemianskej rodiny a zakladala si na tom, aby sa stolovalo s krásnymi obrusmi a porcelánom. To pani Zuzke ostalo, pretože ako tvrdí __"jeme aj očami"__. A čo hovorí na mužov v kuchyni? "Muži sú senzační kuchári... povedala bez zaváhania. Po chvíľke odmlky však dodala: "títo senzační mužskí kuchári však majú jednu nevýhodu, využijú každú nádobu, ktorú v kuchyni nájdu!" Preto k sporáku púšťa manžela zriedkavo, varieva prevažne ona a keďže vie, čo je to zaneprázdnená žena, ktorá musí variť pravidelne, ponúkla nám dva jednoduché, lacné a dobré recepty na bežný deň. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2000/06 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Čo poviete na tento jednoduchý náTriezvo elegantné: vajíčko s iniciálkou ných menoviek? Na prúžok farebného pad Nemusí to byť práve vajce, meno hosťa je nastoknuté na stonke papiera úhľadne napíšete meno hosťa. kým spôsobom môžete vyzdobiť príbor. Eucharisu alebo hyacintu. Jarný outfit pre stôl Pekne prestretý stôl s jarnými alebo veľkonočnými motívmi rýchlo naštartuje chuťové poháriky, ale je i neodolateľným vizuálnym zážitkom. Veď nie nadarmo sa hovorí, že __jeme aj očami__. DIVÉ MAKY RÝCHLY EFEKT Vytvorte viac takýchto vázičiek a rozmiestnite ich po celom stole. Tlmené žlté a oranžové odtiene sa harmonicky dopĺňajú. O dynamický efekt sa postarali tri rovnaké oranžové vázy s divými makmi. Na každom tanieri je pripravené malé prekvapenie – exotický papierový kvet. %%tip-Zdroj Emma 07/04 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Za nejdulezitejsi pokladaji ctyri nacvikove situace: 1. situaci krmeni 2. situaci nacviku cistotnosti 3. rany nacvik v oblasti sexualnich projevu 4. nacvik ovladani jevu Nevedome konflikty naucene v detstvi vyvolavaji uzkost a podnecuji vznik neuroz v dospelosti. Protože však neurozy jsou nauceny, mohou byt nastesti také odnauceny, dokonce i po mnoha letech psychickeho utrpeni. Zdroje: Drapela, Victor J.: Prehled teorii osobnosti (A review of personality theories). Praha, Portal 1998. Stolovanie Často sa hovorí, že __jeme očami__ a tak je dôležitý pekný pohľad na prestretý stôl. Pohodu pri stole nevytvárajú len rôzne pochúťky, ale aj my svojím chovaním. Existuje mnoho zemí, v ktorých sa ľudia posudzujú podľa ich chovania pri stole. Pravidlá stolovej etiky sa stále menia. Pri jedle majú byť obidve ruky na stole, a nie opreté a nemajú byť ani pod stolom na kolenách. Lakťami sa neopierame o stôl, odpustiť sa to dá len starému a choému človeku. %%tip-Zdroj http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=274451476&corpname=prim-4.0-public-all /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Ak ste práve dojedli a máte pocit , že by ste si ešte niečo dali , nastavte budík na desať minút. Vydržte, hlad by mal za ten čas prejsť. Sýtosť necítime okamžite, organizmu nejaký čas trvá, kým do mozgu vyšle signál. Preto nejedzte rýchlo a vychutnajte si každý kúsok. 3. Jedzte z men - šieho taniera, na ňom aj malá porcia vyzerá veľkorysejšie. Nezabúdajte, __jeme aj očami__. 4. Nemyslite stále na jedlo, buďte aktívna a venujte sa všetkému, čo vás baví. 5. Podľa možnosti raňajky, obed a večeru si dajte každý deň v rovnakom čase. Telo bude zriedkavejšie nečakane hladné. 6. Pite veľa tekutín, hlavne minerálnej vody. Zaháňa pocit hladu a prečisťuje organizmus. 7. Verte, že sa vám podarí všetko, čo si zaumienite, a pokojne si to povedzte nahlas. 8. Chudnite vo dvojici, s priateľkou alebo s partnerom, navzájom sa kontrolujte a povzbudzujte. %%tip-Zdroj Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2005, roč. 59, č. 22. /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="jeme"] [[]* [[word="očami"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam preísloví|Sprichwort_sk]