Jiný kraj, jiný mrav. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje poznatek, že v každém kraji či zemi jsou různé zvyky a zvláštnosti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#


Varianty#

Tvarové varianty#

Jiný kraj - jiný mrav. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Jiný kraj, jiný např. přepis.
[Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktorem typu inu. [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Dny volna, a tím i odpočinek, přivítalo 18 procent lidí. Pouze sedm procent dotázaných se na Velikonoce rozhodně netěší. Jak slaví Velikonoce ve Francii, Británii, Německu či v Rakousku. Vajíčka, kočičky, zajíčci, beránci, jídlo. * Jiný kraj, jiný mrav. Velikonoční zvyky v evropských zemích jsou si však podobné. V silně katolické Francii jsou Velikonoce především náboženskými svátky. Po celý velikonoční týden jsou v kostelech denně mše. Na Velký pátek se také pořádají procesí podle Kristovy Křížové cesty. Hospodářské noviny, 16. 1. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Docela jsme si měli o čem vyprávě. Pozornost lázeňských pacientů poutají mnohé krajové zvláštnosti. Jsou pro ně neobvyklé a zajímavé. Jak praví přísloví: Jiný kraj - jiný mrav. A leckterého pacienta nebo hosta upoutají krajové zvláštnosti, ať už se týkají zvyků, jídel nebo řeči. Bohužel zajímavostmi kroje už se blízké zlínské okolí ani Luhačovicko pochlubit nemohou, návštěvníci si musejí udělat výlet do muzea nebo trochu vzdálenějších obcí Slovácka nebo Valašska. Deníky Moravia, 18. 11. 2005

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Honoré de Balzac je polsky Honoriusz Balzak: jiný kraj, jiný přepis! Prózy Briana Tjepkemy vyšly pod názvem Pohádka v Edici světových autorů a na jejich překladu se podílel i sám autor. Tento dvaatřicetiletý kanadský výtvarník holandského původu žil pět let v Čechách, několikrát tu vystavoval své obrazy a nyní ve Votobii debutuje i jako prozaik. Veřejný přístup ke korpusu SYN2000

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

Manželky žalují firmu převážně za to, že s Viagrou se manžel po dlouhé době začal znovu milovat, ale bohužel s jinou. Vinu nekladou samy sobě, manželovi či poruše manželských vztahů, obviňují lék a žádají finanční náhradu. Inu, jiný kraj, jiný mrav. To vše ale popularitě Viagry spíše přispívá, než by odrazovalo další zájemce, a tak její obliba přímo exponenciálně roste. V této souvislosti však přicházejí první varovné hlasy a je hezké a poctivé od firmy Pfizer, že varuje i ona sama. Právo, 27. 9. 1999

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="kraj"]{0,2}[lemma="mrav"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«