Jistota je jistota. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že člověk je občas nucen být ve svém konání ostražitější a opatrnější, aby předešel možným negativním následkům. V takovém případě se spoléhá na osvědčené postupy a cesty. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se někdy objeví v aktualizovaném kontextu. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktory typu koneckonců, ale apod. [Doklad 3] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Rodiče jej přemluvili, aby dal místo gymnázia přednost dopravní průmyslovce: z obav, aby mu "kádrové důvody" nezhatily cestu k dalšímu vzdělání. A navíc, jistota je jistota. Ať se děje cokoli, koleje budou vždy, říkali. Když se jej na internetovské besedě nedávno ptali, jestli opravdu jako šestnáctiletý napsal básničku k Vítěznému únoru, virtuálně se zasmál: "Jeden profesor mě přemlouval ke vstupu do strany. Ve své mladé hlavě jsem si to spočítal tak, že napsat básničku můžu, do KSČ ale nevstoupím ..., a tak i bylo." Reflex, č. 48/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Jistota je jistota a jistota je Gott. Takovým rčením se nejspíše řídí tisíce fanoušků české hudby, kteří už po kdoví kolikáté dosadili do funkce Českého slavíka Karla Gotta. Bylo jich něco přes jedenapadesát tisíc. Deníky Moravia, 11. 12. 2006

[Doklad 3] (Odstavec Typické užití v textu):

Ani kouzla, ani návod na výrobu lektvaru, ani kterak les odčarovat. Jakmile se tato zpráva donesla k veliteli římského tábora Malobonum, rozhodl se rychle jednat. Vyslal do Říma žádost o posily - koneckonců, jistota je jistota - aby mohl definitivně dobýt poslední svobodnou galskou vesnici. Zbývá už jen málo času a vesnice bude obsazena ... Deníky Bohemia, 28. 8. 2004

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

"Safari bylo taky dobrý , ale voda lepší," jsou přesvědčeni malí vodáci. Oba dostali před cestou vesty a helmy. Sázava na svém horním toku, odkud vyjížděli, sice není hluboká, ale jistota je jistota. "Tentokrát jsem z lodi nevypadl," je pyšný předškolák Tomík. Před rokem totiž, kdy Jindra a Jana Karbanovi z Havlíčkova Brodu vzali své děti na řeku poprvé, žbluňknul mladší syn přes palubu. Deníky Bohemia, 28. 8. 2004

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="jistota"]{0,3}[word="jistota"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«