[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

  
%%columns
!!!Každému nevyhovieš.

  
  
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Allen Leuten Recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Vyhovieť všetkým ľuďom je umenie, ktoré nikto neovláda."\\ /%
* Slovinsky: [Vsem ne moreš ustreči. |Vsaka medalja ima dve plati|Vrč hodi po vodo, dokler se ne razbije|Duh je voljan, ali meso je slabo] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Man kann nicht allen recht tun."\\ /% 
* Česky: [Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. | Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem] 
* Maďarsky: [Nem lehet mindenkinek a javára tenni | Nem lehet mindenkinek a javára tenni] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Nedá sa každému výjsť v ústrety."\\ /%


%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [každému|Search:skkomkaždému] Lemma: [každý|Search:sklemkaždý]

* [nevyhovieš|Search:skkomnevyhovieš] Lemma: [vyhovieť|Search:sklemvyhovieť]

%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje skúsenosť, že nie je možné rovnako [uspokojiť|Search:skbeguspokojiť] všetkých a každého. [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa často používa s introduktorom "Ako to už býva ..." [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ] Niekedy sa príslovie používa s introduktorom "Skrátka, ..."[Doklad 5 | 5 ]
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Všetkým nevyhovieš. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]

* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]

* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 | 6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Škoda, že Jano Valaška tento španielsky zvyk dopredu nepoznal. Nemusel by preskakovať triapolmetrové hradby a zápasiť o svoj život s morskými vlnami. Lenže potom by zase svet prišiel o jednu krásnu pieseň. Takto o ňu neprišiel a o krátky čas sa zo Španielska do sveta rozšírila ešte jedna pieseň, a tá bola ešte krajšia. Bola takáto: Okolo Súče vodenka neteče, môj milý povedal, že ma už chce. Iba v Súči sa tej piesni nepotešili, pretože ostali bez vody. Ale tak to už býva — __každému nevyhovieš__. O POMALOM PREDAVAČOVI Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden nový obchod. Otvoril si ho pán predavač Matej Naponáhlo — takou žŕdkou, na ktorej bol hák. Len čo bol nový obchod otvorený, zjavil sa pri pulte rad. Akože by aj nie ! Každému už chýbalo v domácnosti všetko možné. Rad sa tiahol z obchodu až na ulicu, tiahol sa ulicou až po posledný dom, a tam zahýbal za roh. Za rohy nevidím, a preto vám nemôžem naisto povedať, kde mal ten rad koniec. %%tip-Zdroj Feldek, Ľubomír: Modrozelená kniha rozprávok. Bratislava: Panenka & Panenka 2003. /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Ženích Jano totiž nevedel, že v Španielsku príde nevesta na svadbu vo veľmi škaredej maske, aby aj takú, ak sa zmení, mal naveky rád. Šťasie je dovŕšené aj slovenskou piesňou s dobrým koncom, keď sa zmenili pôvodné slová: Okolo Súče vodenka neteče, môj milý povedal, že ma už chce! Autor na záver dopovedá: len v Súči ostali bez vody - vodenka neteče. "Ale tak to býva - __každému nevyhovieš__." Základné motívy v jadre obidvoch rozprávok sú rovnaké: cesta do sveta (Janko sám, namiesto princeznej " hľadači " ženícha), prekonávanie prekážok ( ustý les, skaly, stromy oproti moru, jeho vlnám), nájdenie si nevesty - ženícha, z chudobného Janka aj chudobného Jana Valašku sa stáva kráľ. A všetci nakoniec, ako v každej rozprávke, žijú šťastne. Základné postavy sa tiež stotožňujú v obidvoch textoch: chudobný chlapec, princezná. %%tip-Zdroj Jozef Mlacek (Red.) - Studia Academica Slovaca 30 /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Dostali na to z rozpočtu Úradu vlády 150 - tisíc korún. Možno sa čudovať, že tomu istému úradu chýbali neskôr peniaze na "bežné výdavky"? Premiér na to oželel pol druha milióna z vlastnej rezervy. Niekto sa vie za štedrosť odvďačiť, iný nie. Starosta Rozhanoviec, tiež sedí v kresle za SDKÚ, presadil v zastupiteľstve čestné občianstvo pre Dzurindu. Už v susedných dedinách, kde vládnu opozičníci, sa však na to dívajú krivým okom. Vraj šéf vlády obdarúva spolustraníkov na účet daňovníkov. Skrátka, __všetkým nevyhovieš__. vjancura@pravda. sk Vladimír Jancura BRATISLAVA - Stranícka košeľa je bližšia ako štátny kabát. Toto pravidlo zrejme platí aj pri rozdeľovaní peňazí z rezervy predsedu vlády. Premiérove dotácie idú väčšinou do obcí, ktoré majú starostov za vládne strany, najmä za SDKÚ. Vlani tak dostali státisíce, ba až milióny korún. Do mesta Vráble vlani smerovali až štyri dotácie. Najväčšia, 700 - tisícová, na plynofikáciu telocvične, ďalšia, 200 - tisícová, na výstavbu chodníkov k rímskokatolíckemu kostolu. %%tip-Zdroj www.tkkbs.sk 05/08 /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 | #8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="každému"] [[]* [[word="nevyhovieš"], [[word="všetkým"] [[]* [[word="nevyhovieš"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví | Sprichwort_sk]