[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]


  
%%columns
!!!Každý si je strojcom svojho šťastia. 


  
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Egozentrismus |Egozentrismus Übungen_sk] a [Glück |Glück Übungen_sk].
%%
%%

  
!!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Jeder ist seines Glückes Schmied] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Každý je svojho šťastia kováčom."\\ /%
* Slovinsky: [Vsak je svoje sreče kovač. | Vsak je svoje sreče kovač] 
* Česky: [Každý je strůjcem svého štěstí. | Každý je strůjcem svého štěstí] 
* Maďarsky: [Mindenki a maga szerencséjének (a) kovácsa. | Mindenki a maga szerencséjének (a) kovácsa] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Každý je kováčom svojho šťastia."\\ /%

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [každý|Search:skkomkaždý] Lemma: [každý|Search:sklemkaždý]

* [sám|Search:skkomsám] Lemma: [sám|Search:sklemsám]

* [strojcom|Search:skkomstrojcom] Lemma: [strojca|Search:sklemstrojca]

* [svojho|Search:skkomsvojho] Lemma: [svoj|Search:sklemsvoj]

* [šťastia|Search:skkomšťastia] Lemma: [šťastie|Search:sklemšťastie]

%%

     
!!!Význam(y)
    Príslovie vyjadruje presvedčenie, že každý sa má [aktívne pričiniť o svoj úspech|Search:skbegaktívne00pričiniť00o00svoj00úspech]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ]  \\
    
Príslovie vyjadruje aj presvedčenie, že každý je v prvom rade sám [zodpovedný|Search:skbegzodpovedný] za úspešné dosiahnutie niečoho.[Doklad 3 | 3 ]
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v textoch často vyskytuje v rôznych aktualizovaných podobách s pridanými komponentmi. [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 9 | 9 ] 
   \\
Niekedy sa v textoch spochybňuje platnosť príslovia. [Doklad 6 | 6 ]   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Každý by mal byť strojcom vlastného šťastia. %%tip-Kommentár Wörtl.: Jeder sollte Stifter eigenes Glücks sein. \\ /% [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\


%%(display:inline;) Každý je sám strojcom svojho šťastia. %%tip-Kommentár Wörtl.: Jeder ist selbst Stifter seines Glücks. \\ /% [Doklad 5 | 5 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Človek je sám strojcom svojho osudu. %%tip-Komentár Wörtl.: Der Mensch allein ist seines Schicksals Stifter. \\ /% [Doklad 6 | 6 ]  
%% \\


%%(display:inline;) Každý je strojcom svojho
%%tip-X 
||zástupný komponent ||Slovný druh ||Komentár 
| života \\osudu\\dôchodku\\úspechu | substantívum | Ide o aktualizácie variantného objektu. /% [Doklad 7 | 7 ]  
%% \\


%%(display:inline;) Každý je kováčom svojho šťastia. %%tip-Komentár Wörtl.: Jeder ist Schmied seines Glücks. \\ /% [Doklad 12 | 12 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
!! Variantné komponenty

* [človek|Search:skvkočlovek] Lemma: [človek|Search:skvlečlovek]

* [osudu|Search:skvkoosudu] Lemma: [osud|Search:skvleosud]

* [života|Search:skvkoživota] Lemma: [život|Search:skvleživot]

* [úspechu|Search:skvkoúspechu] Lemma: [úspech|Search:skvleúspech]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často používa v rôznych súvetných transformáciách. [Doklad 8 | 8 ] [Doklad 9 | 9 ] 

Príslovie sa v textoch vyskytuje v mnohých gramatických a štruktúrnych modifikáciách. [Doklad 10 | 10 ] [Doklad 11 | 11 ]
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* [a]
%%
    
%%collapsebox-closed
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odsek [Príslovie | Základný tvar príslovia#Príslovie]): \\
%%quote
 
 Ak vám je všetko jasné alebo vám je všetko jedno, nečítajte. V každom prípade sú mi ženy, ktorým je všetko jasné alebo im je všetko jedno, podozrivé. Ak teda žijú s mužom. No ale, __každý si je strojcom svojho šťastia__, do toho ma nič nie je. Alebo tiež, ako hovorievali naše staré mamy, každý má takého partnera, akého si zaslúži (veď si ho aj sám vybral) %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=4251; Ako prežiť s mužom /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odsek [Význam(y) | Základný tvar príslovia#Význam(y)]): \\
%%quote
Faktom je, že ochabol duch solidarity a málokoho dnes trápi, že Afrika hynie hladom a chorobami, zatiaľ čo Amerika a Európa sa topia v blahobyte ... Ožili staré úslovia — __Každý je strojcom svojho šťastia__ alebo Pomôž si sám, aj pánboh ti pomôže a mnohí v tom vidia stáročiami potvrdenú múdrosť, ktorá ospravedlňuje ich egoizmus a chamtivosť %%tip-Zdroj Slovo 2002/31-32; s hosťom - Albert Marenčin, spisovateľ a výtvarník /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
%%quote
Všetko je v našich rukách. Len od nás závisí, kam sa dostaneme a či to bude bolieť. __Každý z nás je strojcom a strojvodcom svojho života.__ Ak chceme šťastného, ak chceme, nešťastného. Žijeme tu a teraz, práve tak nevyliečiteľne posadnutí životom ako tí pred nami. %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=7798; Filmy môjho života /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Kým v prvej knihe, odohrávajúcej sa za socializmu, sa neschopnosť žiť podľa vlastných predstáv a snov dala vcelku pohodlne - a v mnohých prípadoch aj oprávnene - zviesť na režim zúriaci v krajine, v novej knihe sa hrdinovia ocitajú v slobodnom svete, kde by mal byť každý __„strojcom svojho vlastného šťastia“__ a kde je už ťažšie sa vyhovoriť na objektívne podmienky %%tip-Zdroj http://www.inzine.sk/article.asp?art=4788; Glosy a recenzie /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 | #5 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
%%quote
 Všetci hráči sú uvedomelí. Vedia, že keď budú makať, budú sa mať lepšie. Vedia, že __každý je strojcom svojho šťastia__,“ dodal Miroslav Sovič, najstarší z futbalovej bratskej trojice %%tip-Zdroj Denník Šport 07/04, 2007-04-21 /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
A ja ako žena ‐ novinárka mám aj typicky ženskú vlastnosť: zvedavosť. Rada strkám nos do ľudských osudov. Sú všelijaké, pravda? Hovorí sa, že __človek sám je strojcom svojho osudu__. Nie vždy. Niekedy príroda, inokedy nešťastná náhoda môže zasiahnuť rozhodujúcim spôsobom a poznačiť človeka na celý život.  %%tip-Zdroj Lászlová, Karin: Skalpel a krása. Martin: Osveta 1973. /% 
/%
 \\

[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Ako vnímate dnešné šance pre mladé kapely? Spomínané bariéry odpadli, zas prichádzajú nové - väčšia konkurencia, väčšia mediálna dravosť ... - Tie problémy sú samozrejme neporovnateľné. Dnes je podstatne viac možností a __každý je si sám strojcom svojho úspechu__. Každý môže robiť všetko preto, aby bol úspešný alebo nerobiť nič. Vtedy sme mali jedno dovolené a iné zas nemali dovolené. %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/11 /%   
%% \\
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
%%quote
 Je treba dobre si zvážiť, po stopách akého človeka chceme kráčať. Musíme poznať jeho charakter, jeho vnútorné vlastnosti, ktoré by sme si chceli osvojiť aj my. Bude dobre, ak sa vytvoríme rebríček hodnôt, ktoré sú pre náš úspešný život dôležite. Nesmieme zabudnúť, že __strojcom svojho šťastia, svojho úspešného života sme my sami__. Musíme sa naučiť žiť ho, veď je krásny. %%tip-Zdroj uhttp://www.referaty.sk, Potrebujem mať vzor?, 2005-10-17 /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Sme si vedomí našej nepriaznivej situácie a štatistika zo vzájomných zápasov nás veľmi škrie. Pokúsime sa zmobilizovať všetky sily, predpokladám, že chlapci si po bystrickom výbuchu vstúpia do svedomia a že napravia pošramotenú povesť. Do každého zápasu ideme s cieľom bodovať a keďže len __hráči sú strojcami svojho šťastia či nešťastia__, všetko bude záležať od ich dnešného výkonu," dodal B. Kohutiar %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2002/01, Zemplínčanov desiatky so šťastím obišli. /% 
/%
 \\

[Doklad 10 | #10 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Je to vyhodnocovacie obdobie samého seba. Pripomeňme, že keď si nevieme vážiť samých seba, len ťažko si môžeme vážiť iných. Treba si viac veriť a bezdôvodne sa nepodceňovať. Sme ľudia slobodnej vôle. __My sme si strojcom svojho šťastia a osudu__. Na nás záleží, aká bude naša budúcnosť. %%tip-Zdroj Šarm. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2007, č. 04. /% 
/%
 \\

[Doklad 11 | #11 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
 __Všetci sme strojcami svojich osudov__, pán kolega. V takýchto epochálnych časoch obzvlášť. Hop, alebo trop, všakáno. Tak ako — hop?  %%tip-Zdroj Karvaš, Peter: Poľahčujúca okolnosť. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1991.  /% 
/%
 \\

[Doklad 12 | #12 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
 Prejav našej nevysvetliteľnej duševnej energie okolo Silvestra, nabádajúci človeka k novým plánom, predsavzatiam a nádejam o šťastnej a krajšej budúcnosti je preto viac pochopiteľný. Ak si každý z nás uvedomí starú ľudovú múdrosť, že __je aj kováčom svojho šťastia__, stane sa naše mesto šťastným spoločným domovom, krajším a milším pre všetkých jeho obyvateľov. %%tip-Zdroj Castrum Novum. Týždennník mesta Nové Zámky. Nové Zámky: Mestský úrad 1999, roč. 2, č. 01.  /%
/%
%%
   
%%collapsebox-closed
!!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="strojca"][[]{0,3}[[lemma="svoj"]__ \\
   
%%

----
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]