Každý si nesie svoj kríž.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skutočnosť, že každý človek má svoj individuálny osud, svoje vlastné starosti a problémy a musí sa s tým vedieť vyrovnať. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

V prísloví sa niekedy dopĺňa substantívny komponent k zámenu "každý". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Každý kresťan nesie svoj kríž. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Buď teda ticho a nelám si hlavu nelegálnosťou. Každý človek sa môže slobodne rozhodnúť, čím si bude zapĺňať žalúdok. Niektorí sa zmieria s tým, že sa musia zrieknuť svojej každodennej polpinty rumu či džinu, kým iným to padne naozaj ťažko. “ Pokrčil plecami, rozčechral Williamovi Henrymu tmavé kučery a usmial sa do tých úžasných jantárových očiek s tmavohnedými škvrnkami. „Každý nesie svoj kríž, Peg.“ Januárové dni pomaly ubiehali a počet lodí nesplnil očakávania. Všeobecné sympatie, ktoré mesto pociťovalo k vzbúrencom bojujúcim za svoju pravdu, pozvoľna prerastali do zatrpknutej zášte. Unionistický klub vo Vieche, ktorý svojho času zaplavoval kráľa petíciami, aby upustil od výberu daní a pokúsil sa vládnuť kolóniám na diaľku, postupne zamĺkal, až kým v ňom nezavládlo mŕtve ticho. McCullough, Colleen: Morganovo šťastie. Bratislava: Ikar 2001.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Pomaly slniečko zapadá, ochladí sa, jeho jarné lúče ešte nestihli rozohriať vzduch tak ako uprostred leta. Z prechádzky sa vracia aj pani, ktorá chodí von pravidelne so svojou postihnutou mamou. Tá ostala po porážke na invalidnom vozíku. No aj ona sa chce tešiť z prichádzajúcej jari... Hovorí sa, že „život sa nemeria počtom nádychov a výdychov, ale chvíľami, ktoré nám vzali dych!“ Dnešný deň stál za to, videl som ľudské osudy, ktoré motivovali, povzbudili... každý nesie svoj kríž, ktorý pozná a ak by ho vymenil za iný, predsa by sa časom vrátil k tomu svojmu, pretože už vie, ako naň. A život osemdesiatročnej babičky, vždy veselej a šťastnej, rozdávajúcej lásku a radosť mi vzal dych. Jej život ma motivoval, poučil i povzbudil... Slnko zapadlo a zotmelo sa. Je skorá jar, je prvý jarný deň. Svetla bude viac, a viac bude aj radosti v ľudských srdciach. Texty zo SME blog 2005-09-21


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Najpočetnejšia skupina je prihlásená z USA. Odpustovej slávnosti v Snine sa pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža zúčastnil a hlavným celebrantom bol banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Na pozvanie správcu farnosti Allana Tomáša, zavítal do sninskej farnosti po troch rokoch v sprievode riaditeľa svojho úradu Mons. Vladimíra Farkaša, sninského rodáka. V homílií Mons. Baláž vychádzal z vlastných životných skúsenosti a zameral sa predovšetkým na každodenné ľudské kríže. „Každý človek nesie svoj kríž rozličným spôsobom. Z kríža sa za žiadnych okolnosti nezostupuje a každý z nás má zaň ďakovať a obetovať ho Bohu,“ zdôraznil otec biskup. Zo sninskej farnosti Mons. Rudolf Baláž odchádzal povzbudený a zaželal veriacim, aby aj naďalej budovali živé spoločenstvo. TK KBS informoval Ján Kovaľ V dňoch od 13. do 17. septembra slovenská katolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v srbskej Selenči privítala vzácneho hosťa, košického pomocného biskupa Mons. Bernarda Bobera. Svoju misijnú cestu po Vojvodine začal otec biskup návštevou domáceho biskupa Mons. Tlačové správy z www.tkkbs.sk. Bratislava: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. 2008-05-06


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Bolesť nielenže zbližuje tých, ktorí ju prežívajú, ale ak sú citliví, strháva aj tých šťastnejších. Počúvam príbehy ľudí, ktorí tu trávia celú svoju dovolenku, aby mohli pomôcť svojmu blížnemu: lekári, ktorí tu zadarmo pracujú celé dni a noci, ľudia, ktorí darujú vlastný čas i seba samých v mene bratskosti, v mene jednoty všetkých detí toho istého Otca. Pohľad Matky Božej v jaskyni spočíva na nekonečnej rieke zraneného ľudstva. Neexistuje, aby niekoho prehliadla. Každý si nesie svoj kríž, všetci s dôverou očakávajú, že Máriin pohľad vstúpi do ich duše ako utišujúce a bolesť zmierňujúce poláskanie. Počas krátkeho ponorenia sa do bazéna so zázračnou vodou by som jej chcela povedať toľko vecí, že pravdepodobne nebudem mať na všetky čas. Pomôžu nám vyzliecť sa, vezmem ťa do náručia a ideme. Nedarí sa mi upokojiť ťa: si vystrašená a cítiš, že ja tiež. Nevidím dno tej špinavej vody. Branduardi, Carolina: A až potom hovorme o láske. Bratislava: Don Bosco 1999.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Dôsledky tohto sú ďalekosiahle . Spojenie s Kristom znamená mať podiel v Kristovi a s Kristom, a to si vyžaduje odovzdanosť jemu, najmä ako ukrižovanému a zmŕtvychvstalému Pánovi. Toto bolo počas Kristovho účinkovania na zemi ústrednou témou. Kto sa chce stať jeho učeníkom, musí denne brať na seba svoj kríž a nasledovať ho (Mt 16 : 24; Mk 8 : 34; Lk 9 : 23). Toto výborne vystihol neo - ortodoxný teológ Dietrich Bonhoeffer: Každý kresťan si nesie svoj kríž. Prvým Kristovým utrpením, ktoré musí každý zakúsiť, je výzva k opusteniu toho, čo nás viaže k tomuto svetu. Je to to umieranie starého človeka, ktoré je dôsledkom stretnutia s Kristom. Keď sa vydáme na cestu učeníctva, poddáme sa Kristovi v jednote s jeho smrťou – vydávame svoj život na smrť. Tak to začína; kríž nie je strašný koniec života, ktorý je ináč šťastný, prežitý v bázni voči Bohu, ale stretávame sa s ním na začiatku nášho spoločenstva s Kristom. Ferguson, Sinclair B.: Kresťanský život. Bratislava: Porta libri 2002.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Oráč oral a zasial semiačka Božieho daru. Z obilných lánov hudba nasýtenia hrá , hruda Božím dychom v lete chlebom vonia. Vďaka Ti, Bože, za dar nášho nasýtenia. HĽADANIE BOŽIEHO SVETLA Preteplená láska hľadí cez ohňostroj iskrivých zábleskov. V pokorných modlitbách odkrýva túžbu splnenia skutkov. Oči pozerajú priamo na Spasiteľa, s vďakou rozširujú Jeho slová, tlkot srdca pri srdci. Vrtkavé šťastie po ceste náhody kráča, povedľa cesty kríž dôvery stojí, hľadané Svetlo Božie. Každý nesie svoj kríž. BOHATSTVO CHUDOBNÝCH Smädné sú duše hriešnikov, civia do prázdna s otázkou. Koľko lásky má ten a či tá. Povie mi niekto? Všedné dni zovrú lásku ako matka milujúce dieťa, bohatstvo pozemské, zlato, čo lesk nikdy nestráca. Ochráň nás Pane Bože, bez lásky sa žiť nedá, ako bez Tvojho nebeského chleba! Z nasýtenia hudba hrá, detský smiech života, bohatstvo chudobných a neželaný ťažký hriech kvíli v prázdnom lone. Naša samota splodila lásku, nazaplatiteľnú hodnotu, dar od Boha. Čurmová, Viera: Z tieňa pútnikov vychádza svetlo. Prešov: Vydavateľsvo Michala Vaška 2000.


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
„A nechcela by si si bezstarostne žiť a na staré kolená si odpočívať?“ – „Však sa to stane skôr alebo neskôr, že mi bude slnce nad hlavou vychádzať a zapadať a ja budem bezstarostne spať. No pokým žijem a pánboh mi zdravie žičí, patrí sa mi pracovať. Leňoch je zadarmo drahý. A celkom bez starostí nie je nikto ; jedného tlačí to, druhého ono, každý si nesie svoj kríž, ibaže každý pod ním neklesá,“ riekla babička. Vtom rozhrnula biela rúčka ťažkú záclonu na dverách a medzi ňou sa zjavila rozkošná tvár mladého dievčaťa, ovinutá svetlogaštanovými vrkočmi. „Smiem?“ spýtala sa lahodným hlasom. – „Len ďalej, Hortenzia, nájdeš milú spoločnosť,“ odpovedala kňažná. Do kabinetu vstúpila kontesa Hortenzia, kňažnina chovanica, ako sa hovorilo; jej postava bola štíhla, ešte nevyvinutá. Němcová, Božena: Babička. Bratislava: Mladé letá 1967.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

O dva týždne uvidíme v slovenských kinách Flinstonovcov. Republikovej zásobami zemiakov na východe hrozí v dôsledku sucha neúroda. Marfiho zákony Preambula: Marfiho zákony sú vo všeobecnosti platné na území Slovenskej republiky. MONČIČÁKOV PRINCÍP POSTUPNÉHO KVASENIA Každý sud po čase smrdí. Aj ten ústavný. GUNÁRKOVO KRÉDO TALÓNOVEJ PRIVATIZÁCIE Keď už tomu nerozumieš , aspoň to premenuj. CAPKOV ZÁKON HOSPODÁRSKEJ POLITIKY Nie je dôležité, že sa ti všetci smejú. Hlavne, že ty sám veríš tomu, čo hovoríš. VOLEBNÉ HESLO KDH Každý si nesie svoj kríž sám. WHITEOVA MODIFIKÁCIA VOLEBNÉHO HESLA KDH Každý si nesie svoj kosák sám. DODATOK GRÓFA VON SZOBONYIHO Kladivo dodáme my. NÁZOR VOLIČA Nakoniec si to aj tak zase všetko odnesiem ja. Na hlavu Stávková kancelária Isté politické zoskupenie ašpirujúce na víťazstvo vo voľbách vyhlásilo, že pripravuje volebnú kampaň, ktorá nebude pôsobiť politicky, ale sugestívne. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 12.08.1994.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="niesť"] []* [lemma="kríž"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«