Kde je vůle, tam je cesta. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že člověk, který má upřímnou snahu a je vytrvalý, nakonec dosáhne svého cíle či najde řešení svého problému. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

V korpusu je několik dokladů obsahujících toto přísloví jako název knihy. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Kde je vůle, je i cesta. [Doklad 3]
Kde je vůle, tam se cesta najde. [Doklad 4]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se objevuje i v aktualizované podobě zakomponované do věty. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Veřejnost jistě také bude velmi pozorně sledovat, jak aktivně ke svým novým rolím policisté, žalobci i soudci přistoupí, zda budou vystupovat jako skutečné orgány výkonu trestní spravedlnosti, nebo zda budou "úřadovat", hledat problémy a volit alibistické postoje. I zda platí to staré, kde je vůle, tam je cesta... Právo, 4. 2. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Poté pokračoval v společné tvorbě s Lasicou ve vlastním divadle Štúdio L, které řídí Milan Lasica. Díky publicistice se stal Satinský téměř veřejnou osobou. Přesvědčený monarchista Satinský byl například kmotrem knížky slovenského premiéra Mikuláše Dzurindy "Kde je vůle, tam je cesta". Patřil k oblíbencům starší i té nejmladší generace, kterou dokázal svým nadčasovým humorem oslovit. Lidové noviny, 30. 12. 2002

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Už dříve byl vysloven názor, že unie snad ani nebude mít kapacitu k vedení rozhovorů s Čínou tak těsně před zahájením ministerské konference WTO. Ovšem příklad americko-čínské dohody dokazuje, že kde je vůle, je i cesta. Vždyť obě strany k ní dospěly doslova na poslední chvíli. Hospodářské noviny, 16. 11. 1999

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Daly jsme se dohromady tři ženy, které mají strach o své děti," vysvětlila Drdová. Ani tak ale boj proti produkci Draslovky, která může pro okolí chemičky představovat hrozbu, nepovažuje za ztracený. "Kde je vůle, tam se cesta najde," podotkla žena , která pracuje jako psychoterapeutka. Od ministerstva ovšem neočekává, že továrnu zavře. Může ale zatlačit na krajský úřad, město i další instituce, aby začaly konat a konečně se něco dělo. Deníky Bohemia, 17. 2. 2007

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):

Měli by se vždy informovat na aktuální cenu, a to především v případě fondů u investičních společností nebo zdarma na telefonu komise 800/160170.V případě, že se někdo bude cítit jednáním dealerů poškozen, může se obrátit na soud. Bez vůle se cesta hledá těžko. Právo, 20. 9. 2003

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="vůle"]{0,3}[word="cesta"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«