[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Kdo dřív přijde, ten dřív mele. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Wer zuerst kommt, mahlt zuerst] %%tip-Komentář Doslovný překlad: "Kdo dřív přijde, ten dřív mele."\\ /% [Der frühe Vogel fängt den Wurm] %%tip-Komentář Doslovný preklad: "Ranní ptáče chytí červa."\\ /%
* Slovensky: [Kto prv príde, ten prv melie | Kto prv príde, ten prv melie]
* Slovinsky: [Kdor prej pride, prej melje. | Kdor prej pride, prej melje]
* Maďarsky: [Szemesnek áll a világ. | Szemesnek áll a világ]

%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
   
  
* [kdo|Search:czkomkdo] Lemma: [kdo|Search:czlemkdo]

* [dřív|Search:czkomdřív] Lemma: [dřív|Search:czlemdřív]

* [přijde|Search:czkompřijde] Lemma: [přijít|Search:czlempřijít]

* [ten|Search:czkomten] Lemma: [ten|Search:czlemten]

* [mele|Search:czkommele] Lemma: [mlít|Search:czlemmlít]
%%

    
!!!Význam(y)
    Přísloví poukazuje na osvědčenou moudrost, že ten, kdo jedná [pohotově] a [rychle], má větší šanci na [úspěch]. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   Přísloví se často vyskytuje s introduktory typu: ''Podle zásady / metody / principu / hesla / systému'' Kdo dřív přijde ... [Doklad 3 | 3 ] 
   \\
   
%%
    
   
!!!Varianty

   
!!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Kdo dřív přijde, dřív mele. [Doklad 4 | 4 ] 
%% \\


  
%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  

%%(display:inline;) Kdo dřív přijde, ten dřív 
%%tip-X 
||Zástupná komponenta ||Slovní druh  
| např. \\bere\\si sedne | sloveso  /%. [Doklad 5 | 5 ] [Doklad 6 | 6 ] %%
%%
\\

%%
  
%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty

* [bere|Search:czvkobere] Lemma: [brát|Search:czvlebrát]

* [sedne|Search:czvkosedne] Lemma: [sedět|Search:czvlesedět]
%%
  
%%collapsebox-closed
!!!Typické užití v textu
  
Přísloví se užívá v běžných životních situacích, které jsou spojeny s bezprostředním nedostatkem místa, prostoru či uplatnění. [Doklad 7 | 7 ]
   \\
   
%%
    
   
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Přísloví | Základní tvar přísloví#Přísloví]): \\
%%quote
Muž za recepčním pultem ukázal zájemcům o vstup seznam institucí, které si na včerejšek vyžádaly rezervace míst. Paní Zárubová z Olomouce však spokojena nebyla. Stejně by mělo platit, __kdo dřív přijde, ten dřív mele__, pravila. %%tip-Zdroj Lidové noviny, č. 171/1996 /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Fronty zájemců se nad včerejším ránem začaly tvořit před některými pobočkami České spořitelny (ČS). V osm ráno totiž v jejích 14 pobočkách začínalo třetí kolo úpisu nových akcií banky podle pravidla "__kdo dřív přijde, ten dřív mele__". Cenné papíry se prodávaly za nominální cenu 100 korun za kus. Současná cena akcií spořitelny na burze se přitom pohybuje kolem 180 korun. %%tip-Zdroj Lidové noviny - ekonomie, č. 199/1999 /% 
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití | Základní tvar přísloví#Zvláštnosti užití]): \\
%%quote
Dělali to naši rodiče i prarodiče," doplňuje sestra stánkařky, šedesátiletá Božena Spilková. Podle ní toto kočování se stánkem není o výdělku, ale je to styl života, který jim byl dán. Velehradský systém přidělování stánků podle zásady "__kdo dřív přijde, ten dřív mele__" se jim moc nezamlouvá. V jiných pouťových centrech už mají pro rezervaci prodejních míst počítač. Změna se však chystá i na Velehradě. Pro pouť v roce 2003 už bude obecní úřad přijímat do konce března přihlášky stánkářů s kopií jejich živnostenského listu písemně. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 19. 6. 2002 /% 
/%
   
-----
 
   
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty | Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
Bylo to politické neumětelství váhavých kunktátorů z Občanského fóra. Ti přenechali Václavu Klausovi výhodu prvního podání při založení regulérní politické strany v době, kdy bylo jasné, že potenciál Fóra se vyčerpal a že budoucnost patří politickým stranám. Vždycky platívalo, že __kdo dříve přijde, dříve mele__, a nová ODS navíc mlela proklatě voňavou věc: kupónovou privatizaci, která nabízela zaručené zbohatnutí každému, jen se zúčastnit. No nekupte to! Občané Česka to koupili a ODS ve volbách triumfovala. %%tip-Zdroj Právo, 21. 4. 2001 /% 
/%

-----
 
   
 
[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Mezi dary byly postele, ubrusy, boty nebo talíře. V jedenáct hodin se už vytvořila pořádná fronta a přímo před vchodem nastala bezohledná tlačenice. Pomoc se totiž rozdělovala podle systému, __kdo dřív přijde, ten bere__." Nepředbíhejte a běžte na konec fronty," obořil se starší muž na ženu s kojencem v náručí, která se tlačila dopředu. Neuspěla a musela na konec fronty. Ti, kteří přišli včas, mohli i něco dostat. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 29. 8. 1997 /% 
/%
 \\
   
[Doklad 6 | #6 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Důležité je, že nejsou vyčleněny žádné sektory, řady ani číslovaná sedadla, takže __kdo dřív přijde, ten si sedne__, " upozornil Šach a vysvětlil: "Je to kvůli televizi, aby lidé nezaplňovali levnější sektory a v hale nezbývala prázdná místa." Připraveno je i zvýhodněné vstupné pro školy." U vchodu číslo 31 bude pro školy hromadný přístup. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 12. 1. 1999 /% 

/%
-----
 
[Doklad 7 | #7 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): \\
%%quote
Takže dnes raději jezdím do práce skoro o půl hodiny dříve, abych měl jistotu, že tam ještě zaparkuji," svěřil se Právu Roman Vacko. Obdobně hledají vhodná místa i další řidiči. "Je to podle hesla __kdo dřív přijde, ten dřív mele__," shrnula další řidička, Jana Chvojková. Podle mluvčí městské policie Veroniky Janouchové rozdali strážníci několik desítek pokut." Dávají ale spíše nižší pokuty," upřesnila Janouchová s tím, že maximální výše pokuty je tisíc korun. %%tip-Zdroj Právo, 20. 1. 2000 /% 
/%
-----
 
[Doklad 8 | #8 ] (Další doklady): \\
%%quote
Rychlost, s jakou se středočeská města a obce zbavují hlasovacích práv k akciím společnosti Středočeská energetická a Středočeská plynárenská, se mnohdy blíží davové psychóze. Úsloví __kdo dřív přijde, ten dřív mele__ je hlavní filozofií, se kterou se snaží utržit za akcie od kupujících zahraničních firem co nejvíce peněz. Přesto se ale v regionu našla obec, která se k tomuto proudu nepřipojila a hlasovací práva k akciím neprodá. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 26. 6. 1999 /% 
/%
%%
   
%%collapsebox-closed

!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu __[[word="přijde"][[]{0,4}[[word="mele"]__ \\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]