Kdo mlčí, souhlasí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že člověk, který mlčí k dění kolem sebe a nedá jednoznačně najevo svůj odmítavý postoj, tak s tímto děním de facto souhlasí a mnohdy za něj musí převzít spoluzodpovědnost, aniž by si to plně uvědomoval. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se nejčastěji vyskytuje v politickém kontextu. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Ten, kdo mlčí, souhlasí. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Příísloví je nejčastěji zakomponováno do souvětí. [Doklad 2] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Apatie jako filtr: nejnetečnější voliči jsou prý zároveň lidé s postoji nejméně demokratickými - senátor William Fulbright to kdysi vyjádřil pregnantně: "Většina Američanů věří ve svobodu slova jen do okamžiku, kdy se někdo pokusí toto právo uplatnit. "A nakonec to nejlepší - apatie jako výraz pasivního souhlasu: kdo mlčí, souhlasí, je spokojen. Kdykoliv je vtažen do hry chronický nevolič, stal se neloajálním a musí jít o hlubokou společenskou krizi. O lidovou mobilizaci, jež nutně ústí v katastrofu... Právo, 19. 10. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Vládě pak přičumují takzvaní poslanci. Toho dne jsem seznámil s obsahem článku poslance Lobkowicze na veřejné schůzi a řekl, že někdo z poslanců by se měl k tak závažné tiskovině vyjádřit odmítavě, neboť kdo mlčí, souhlasí. Odezvu v tisku mně dostupném jsem nenašel. Reflex, č. 48/1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Ten, kdo mlčí, souhlasí Ohlasy a dopisy Ad LN 7 . 5 . 1998: Ivan Pilip ví, co říká. Když jsem 26. března v Reflexu shledal, že Ivan Pilip "patřil mezi premianty ... a nikdy neměl ani dvojku" Lidové noviny, č. 109/1998

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

Jak málo se americká administrativa brání proti nařčením z tak nízkých cílů svého mírového tažení za "konečnou spravedlnost" a "trvalou svobodu": jako by jí snad i vyhovovalo, že se pozornost světové protiválečně vystupující veřejnosti obrací právě tímto směrem. Platí zde, že kdo mlčí, ten souhlasí, nebo jsou barely ropy a petrodolary stavěny do popředí záměrně, aby zastínily jiné, z určitých hledisek možná důležitější cíle? Právo, 5. 3. 2003

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="kdo"]{0,1}[word="mlčí"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«