[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Kdo platí, ten poroučí. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%% 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Wer zahlt, bestimmt die Musik] %%tip-Komentář Doslovný překlad: "Kdo platí, určuje muziku."\\ /%  [Wer zahlt, schafft an] %%tip-Komentář Doslovný překlad: "Kdo platí, ten kupuje."\\ /%
* Slovensky: [Kto platí, ten porúča. | Kto platí, ten porúča]
* Slovinsky: [- | - ] 
* Maďarsky: [Az rendeli a nótát, aki fizeti a zenészt. | Az rendeli a nótát, aki fizeti a zenészt]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [kdo|Search:czkomkdo] Lemma: [kdo|Search:czlemkdo]

* [platí|Search:czkomplatí] Lemma: [platit|Search:czlemplatit]

* [ten|Search:czkomten] Lemma: [ten|Search:czlemten]

* [poroučí|Search:czkomporoučí] Lemma: [poroučet|Search:czlemporoučet]
%%
!!!Význam(y)
    Přísloví konstatuje fakt, že o zásadních [věcech] nakonec rozhoduje ten, kdo má [peníze], [vliv] nebo [moc]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví se často vyskytuje ve spojitosti se světem médií. [Doklad 1 | 1 ] [Doklad 2 | 2 ]   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) Kdo platí - poroučí. [Doklad 2 | 2 ] \\
Kdo platí, poroučí. [Doklad 3 | 3 ]
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
 /%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty


%%

   
!!!Typické užití v textu
  


%%(display:inline;) Přísloví se vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 3 | 3 ] 
%%

!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Pokud by se totiž staly peníze z reklamy pro televizi významnou položkou, byla by závislá na hlavních inzerentech. Přestala by plnit to, co jí ukládá zákon a co se obvykle nazývá veřejnoprávní službou. Přes veškeré deklarace by prostě musela v některých případech upravovat svůj názor, neboť __Kdo platí, ten poroučí__". Existuje i druhý pól této debaty o reklamě. Britská BBC reklamu vůbec nemá a je tedy plně závislá na tom, jaký veřejnoprávní servis poskytuje. Jenže, takto jednoduché srovnání s Velkou Británií poněkud kulhá. %%tip-Zdroj Hospodářské noviny, 29. 12. 2003/% 
/%
-----
 
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
Zásada "__kdo platí - poroučí__" je známa z každé hospody. Pro veřejnoprávní televizi platí totéž. Proto nemohou v televizní radě zasedat jen samí řezníci ani členové jiné profesní skupiny, leda by se ČT - jak je občas navrhováno - přeměnila v orgán občanské společnosti. Bude-li si občanská společnost %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 16. 3. 2000/%
/%
-----
 
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): \\
%%quote
"GoJa respektovala Martinovo přání, že nebudou vpuštěni do zákulisí, ovšem s tím, že v zákulisí nebude ani on - Martin Michal. V opačném případě: "Helena nevystoupí". __Kdo platí, poroučí__." A tohle byla na Martina už příliš silná káva! Musel sklapnout a ani o přestávce se nedostal k Heleně, takže se způsobně zařadil do davu kouřících diváků! A takových situací, které by "normální" člověk přešel jen mávnutím ruky, nezvládl Martin Michal. %%tip-Zdroj Blesk, 1. 11. 2003/%
/%
 \\
 %%
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __[[word="platí"][]{0,2}[[word="poroučí"]__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]