[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(position:relative;width:100%)
  
   
%%columns
!!! Kdo si hoví, rezaví. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičení
K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.
%%
%%
%%
 
  
  
!!! Ekvivalenty v ostatních jazycích

* Německy: [Wer rastet, der rostet.| Wer rastet, der rostet] %%tip-Komentář Doslovný překlad: Kdo odpočívá, ten rezaví.
* Slovensky: [Kto lenivo žije, sám seba bije. | Kto lenivo žije, sám seba bije]
* Slovinsky: [- | -] 
* Maďarsky: [ | ]
%%collapsebox-closed 
!!!Komponenty
     
* [kdo|Search:czkomkdo] Lemma: [kdo|Search:czlemkdo]

* [si hoví|Search:czkomsi hoví] Lemma: [hovět si|Search:czlemhovět si]

* [rezaví|Search:czkomrezaví] Lemma: [rezavět|Search:czlemrezavět]
%%

     
!!!Význam(y)
    Přísloví obsahuje poznatek, že nedostatečná [tělesná] a [mentální] [aktivita] se může negativně projevit na [zdraví] a [výkonnosti] [člověka]. [Doklad 1 | 1 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!!Zvláštnosti užití
   
Přísloví je málo frekventované.   \\ 
   
%%
    
   
!!!Varianty
!!Tvarové varianty
  


%%(display:inline;) 
%%
\\

%%collapsebox-closed
!!Záměna komponent
  /%

%%collapsebox-closed
!! Variantní komponenty
%%

   
!!!Typické užití v textu
!!! Doklady
   
[Doklad 1 | #1] (Odstavec [Význam(y) | Základní tvar přísloví#Význam(y)]): \\
%%quote
Na druhé straně člověk může žít velmi intenzívně, dělat práci, která ho baví, mít koníčky a bavit se, ale bude v pohodě. Příliš pohodlný způsob života, to totiž také není to pravé - jedno hezké přísloví říká, __kdo si hoví, rezaví__," říká prof. Jan Motlík z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR. Důležité je například stres z duševního zaměstnání kompenzovat fyzickou zátěží, která napětí uvolňuje. Dalším problémem je výživa, protože přijímáme daleko více energie , než spotřebujeme. %%tip-Zdroj Právo, 29. 1. 2001/%  
/%
 \\
   
%%collapsebox-closed
!!!Hledání dalších dokladů v korpusu

V [Českém národním korpusu | http://ucnk.ff.cuni.cz/] můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito [http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/] na základě takto formulovaného dotazu:\\
   __kdo si hoví__\\
   
%%

    
    
----
[Seznam všech přísloví|Sprichwort_cz]