Kdo vysoko létá, nízko padá. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že člověk, který velmi rychle dosáhl úspěchu nebo vyššího postavení a díky tomu se v určitém okruhu lidí stal známý, většinou v krátké době tyto výsady ztratí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se v korpusu téměř nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Holt Petříku, kdo vysoko létá nízko padá, že? Prostě kdyby sis odpustil velikášské řeči před finálem, třeba by to dopadlo opačně, skromnost by ti příště neškodila. http://www.m.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/evropske-pohary/cech-mohl-byt-hrdinou-ale-odchazel-se-sklopenou-hlavou_61021_diskuze.html?id_diskuze=37479&akce=show

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«