Kdo zalže jednou, zalže i podruhé. #


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Wahrheit (Pravda).

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • i Lemma: i

Význam(y)#

Říká se, když člověk zcela ztratí svou důvěryhodnost, byl-li už jednou přistižen při lži. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#


Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Kdo zalže jednou, zalže i podruhé. Třeštíkova opakovaná ujištění, že jeho práce jsou v naprosté shodě s prameny,10 nelze brát vážně, není to pravda, jak jsme se přesvědčili. (Pokud by tomu tak skutečně bylo, nemusel by nás o tom stále ujišťovat). Když mu řeč pramenů nekonvenuje, neváhá ji účelově změnit k obrazu svému. http://www.znojemskarotunda.com/rec2001a.htm

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«