[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

%%(display:none)
[{TableOfContents numbered='true'}]
%%
\\
%%columns
 
   
!!! Kdor hitro da, dvakrat da. 
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
%%

  
!!! Ustrezniki v drugih jezikih
* Nemščina: [Wer schnell gibt, gibt doppelt. |Wer schnell gibt, gibt doppelt] 
* Slovaščina: [Kto včas dáva, dvakrát dáva. | Kto včas dáva, dvakrát dáva]
* Češčina: [Kdo rychle dává, dvakrát dává. | Kdo rychle dává, dvakrát dává]
* Madžarščina: [Kétszer ad, aki gyorsan ad. | Kétszer ad, aki gyorsan ad] 
%%collapsebox-closed 
!!! Sestavine
* [kdor|Search:sikomkdor] lema: [kdor|Search:silemkdor]
* [hitro|Search:sikomhitro] lema: [hitro|Search:silemhitro]
* [da|Search:sikomda] lema: [dati|Search:silemdati]
* [dvakrat|Search:sikomdvakrat] lema: [dvakrat|Search:silemdvakrat]


%%

     
!!!Pomen(i)
Rečemo, kadar menimo, da je v neugodnih, nepredvidljivih situacijah najbolj koristen in učinkovit hiter odziv, hitra pomoč. [Zgled 1 | 1 ] [Zgled 2 | 2 ] [Zgled 3 | 3 ] [Zgled 4 | 4 ] [Zgled 5 | 5 ] 

 
%%collapsebox-closed
!!!Posebnosti rabe

 Pregovor se razmeroma pogosto pojavlja v besedilih, povezanih z izplačili zavarovalniških zahtevkov. [Zgled 4 |4 ] [Zgled 5 | 5 ] 
 


%%  
   
!!!Različice
%%collapsebox-closed
!! Oblikovne različice

Dvakrat da, kdor hitro da. [Zgled 5 | 5 ] 
%%
  
%%collapsebox-closed
!! Zamenljivost sestavin

%%
%%collapsebox-closed
!! Sestavine različic  %%
  
%%collapsebox-closed
!!! Tipična besedilna raba


%%
    
    
!!! Zgledi
  
[Zgled 1 | #1] 
%%quote
Mi pa dodajmo, da je bilo treba zbrati za nakup kombija 5,2 milijona tolarjev. Da drži pregovor - __kdor hitro da, dvakrat da__, so dokazali številni člani dobrodelnih organizacij in posamezniki ter podjetja, ki so zbrali potrebni denar v vsega šestih mesecih.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 2 | #2] 
%%quote
Če bi, recimo, v podjetju dobili posel na Kitajskem, so podatki o tem, kdo zna govoriti kitajsko, in ali ima družino oziroma se je pripravljen za nekaj mesecev preseliti, zelo pomembni. In če so enostavno in hitro dostopni, je njihova vrednost dvojna - __kdor hitro da, dvakrat da__.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 3 | #3] 
%%quote
"Interventni" hlev ima zaradi svojega nesrečnega značaja tudi omembe vredne napake, vendar bo lahko sprejela nekaj živine domačinov še pravočasno, preden zapade sneg. In to šteje, dragi predsednik! __Kdor hitro da, dvakrat da__. 
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 4 | #4] 
%%quote
Poplava pa se je /…/ zgodila že drugič, prvič novembra leta 1990, ko je voda prav tako dosegla raven 170 cm. In obakrat mu je hitro in učinkovito priskočila na pomoč prav Zavarovalnica Triglav. __Kdor hitro da, dvakrat da.__
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 
-----
[Zgled 5 | #5] 
%%quote
Da je zavarovalnica lahko učinkovita, mora imeti čim bolj varno naložena svoja sredstva, saj mora hitro reagirati, ko nastane škoda, kajti če kje, velja tu, da __dvakrat da, kdor hitro da__.
%%tip-Vir FidaPLUS/% 
/% 


%%collapsebox-closed

!!! Iskanje zgledov v korpusih
V korpusu [FidaPLUS | http://www.fidaplus.net] lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza: \\
__ kdor_hitro_#1dati{,}_dvakrat_#1dati __
%%
 [Seznam vseh pregovorov|Sprichwort_si]